Tid
Kurs
Aktivitet
Lokal, Plats
Kartlänk
Lärare
Innehåll
v 36, 2024 
Mån2024-09-02 08:15 - 10:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Föreläsning Hörsal SAM.A.280 Maria Nordin Introduction to Health Psychology
Tis2024-09-03 08:15 - 10:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Föreläsning Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2 Maria Nordin Health and public health.
Readings: Morrison & Bennett, chapters 1, 2 & 17.
Ons2024-09-04 10:15 - 12:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Föreläsning Hörsal HUM.D.210 - Hummelhonung John Andersson Biological systems.
Readings: Morrison & Bennett, chapter
8 & Forsythe P, Kunze W, &
Bienenstock J. (2016).
Tors2024-09-05 08:15 - 10:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Föreläsning Hörsal HUM.D.210 - Hummelhonung Maria Nordin Stress and stress moderators.
Readings: Morrison & Bennet,
chapters 11-13.
Fre2024-09-06 10:15 - 12:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Föreläsning Hörsal HUM.D.210 - Hummelhonung Maria Nordin Sleep.
Readings: Maness, DL & Khan, M. (2015) & Roehrs, TA (2000).
v 37, 2024 
Mån2024-09-09 10:15 - 12:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Examination
Workshop
BET.E.101 Lotta Strömsten Changing behavior.
Readings: Morrison & Bennet chapters 3-5 & 6.
10:15 - 12:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Examination
Workshop
HUM.F.221 - Rum för lärande Per Höglund Changing behavior.
Readings: Morrison & Bennet chapters 3-5 & 6.
13:15 - 15:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Examination
Workshop
BET.F.114 Lotta Strömsten Changing behavior.
Readings: Morrison & Bennet chapters 3-5 & 6.
13:15 - 15:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Examination
Workshop
HUM.F.221 - Rum för lärande Per Höglund Changing behavior.
Readings: Morrison & Bennet chapters 3-5 & 6.
Ons2024-09-11 10:15 - 12:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Examination
Workshop
BET.F.102 Per Höglund Pain.
Readings: Morrison & Bennet chapter
16 & McCracken LT & Vowles KE
(2014)
10:15 - 12:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Examination
Workshop
HUM.F.221 - Rum för lärande Lotta Strömsten Pain.
Readings: Morrison & Bennet chapter
16 & McCracken LT & Vowles KE
(2014)
13:15 - 15:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Examination
Workshop
BET.F.102 Per Höglund Pain.
Readings: Morrison & Bennet chapter
16 & McCracken LT & Vowles KE
(2014)
13:15 - 15:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Examination
Workshop
HUM.F.221 - Rum för lärande Lotta Strömsten Pain.
Readings: Morrison & Bennet chapter
16 & McCracken LT & Vowles KE
(2014)
Fre2024-09-13 09:00 - 12:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Dugga
Examination
Quiz exam on Canvas
v 38, 2024 
Tis2024-09-17 10:15 - 12:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Examination
Workshop
HUM.F.221 - Rum för lärande Maria Nordin
Per Höglund
Functional Somatic Syndroms.
Readings: Barsky A & Borus JF. (1999).
13:15 - 15:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Examination
Workshop
HUM.F.221 - Rum för lärande Maria Nordin
Per Höglund
Functional Somatic Syndroms.
Readings: Barsky A & Borus JF. (1999).
Ons2024-09-18 08:00 - 17:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Hälsa på campus
Fre2024-09-20 08:15 - 10:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Examination
Workshop
BET.F.108 Maria Nordin Occupational Health Psychology.
Readings: Leka, S. & Houdmont, J.
(2010).
08:15 - 10:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Examination
Workshop
BET.F.114 Maria Nordin Occupational Health Psychology.
Readings: Leka, S. & Houdmont, J.
(2010).
13:15 - 15:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Examination
Workshop
HUM.G.231 Maria Nordin Occupational Health Psychology.
Readings: Leka, S. & Houdmont, J.
(2010).
13:15 - 15:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Examination
Workshop
HUM.G.233 Maria Nordin Occupational Health Psychology.
Readings: Leka, S. & Houdmont, J.
(2010).
v 39, 2024 
Mån2024-09-23 10:15 - 12:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Föreläsning Hörsal HUM.D.210 - Hummelhonung Lotta Strömsten Introduction to group work
Tis2024-09-24 09:00 - 12:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Dugga
Omtentamen
Re-examination Quiz on Canvas
Ons2024-09-25 09:00 - 12:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Handledning Mentoring
Fre2024-09-27 09:15 - 12:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Examination
Redovisning
BET.E.101 Per Höglund Cross group presentations of group work
09:15 - 12:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Examination
Redovisning
BET.F.114 Lotta Strömsten Cross group presentations of group work
09:15 - 12:00 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Examination
Redovisning
HUM.F.221 - Rum för lärande John Andersson Cross group presentations of group work
v 40, 2024 
Tis2024-10-01 16:45 - 17:45 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Examination
Hemtentamen
Take-home exam due at 5 PM the latest
17:30 - 18:30 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Inlämning Canvas Make-ups for missed workshops due.
v 46, 2024 
Mån2024-11-11 16:45 - 17:15 Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi, 2PS121
Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 2PS143
Hemtentamen
Omtentamen
Re-examination take-home exam due at 5 PM the latest.
 
KursnamnKurskod, Anmälningskod
Hälsopsykologi2PS121, 21200ht24
Hälsopsykologi2PS121, A2120ht24
Hälsopsykologi för psykologprogrammet2PS143, 21240ht24