Tid Kurs Anmälningskod Undervisningstyp Lärare Plats Publik kommentar
v 43 Tis 2021-10-26 v 43
09:30 - 16:00 Logopedi, en introduktion 32604ht21 Grupparbete Veronica Lindberg Zoom *Medicinska fakultetens T1-dag om bemötande och värdegrund. Grupparbete med deltagare från olika program. Mer info kommer i Canvas.