Tid
Kursnamn
Kurskod
Modul
Aktivitet
Lokal, Plats
Kartlänk
Personal
Titel
Publik kommentar
v 13 Ons 2023-03-29 v 13
09:00 - 11:30 Statsvetenskap C 2SV015 Självständigt arbete Handledning SAM.B.270 - Ansvaret Péteris F Timofejevs Grupphandledning I Grupphandledning I (för Peteris grupp): förbered 5 min presentation av problemställning, syfte och frågeställningar (ingen skriftlig inlämning).
v 14 Tis 2023-04-04 v 14
09:00 - 12:00 Statsvetenskap C 2SV015 Självständigt arbete Handledning SAM.A.337 Péteris F Timofejevs Grupphandledning II Grupphandledning II (för Peteris grupp): Utkast lämnas in senast måndag 3 april 11.00 (Canvas). Fokus: Inledande delar av uppsatsen inkl. teori och metod. Avgränsning.
14:00 - 17:00 Statsvetenskap C 2SV015 Självständigt arbete Seminarium F Doktoranden Irina Mancheva Grupphandledning II Grupphandledning II där vi ska diskutera de inledande delarna av uppsatsen inkl. teori och metod. Avgränsning avseende empiri eller källmaterial.
Utkast lämnas in senast 3 april kl. 17.00 (Teams).
  Ons 2023-04-05
10:00 - 12:00 Freds- och konfliktstudier C
Statsvetenskap C
2FO008
2SV015
Självständigt arbete Föreläsning SAM.A.371 Margareta Bonnedahl
v 16 Tors 2023-04-20 v 16
13:00 - 16:00 Statsvetenskap C 2SV015 Självständigt arbete Handledning SAM.B.270 - Ansvaret Péteris F Timofejevs Grupphandledning III Grupphandledning III (för Peteris grupp): Utkast lämnas in senast måndag 17 april 11.00 (Canvas).
Fokus: Empiri och analys.
v 17 Tis 2023-04-25 v 17
13:00 - 16:00 Freds- och konfliktstudier C
Statsvetenskap C
2FO008
2SV015
Självständigt arbete Föreläsning SAM.A.323 Irina Mancheva Den konstruktiva oppositionen
  Fre 2023-04-28
13:00 - 17:00 Statsvetenskap C 2SV015 Självständigt arbete Seminarium SAM.B.270 - Ansvaret Irina Mancheva Grupphandledning III Grupphandledning III. Vi diskuterar uppsatsernas empiri och analys. Utkast lämnas in senast 25/4 i Teams.
v 19 Tis 2023-05-09 v 19
10:15 - 11:45 Freds- och konfliktstudier C
Statsvetenskap C
2FO008
2SV015
Föreläsning UB333 Rolf Hugoson Formalia och referensteknik.
v 20 Tis 2023-05-16 v 20
13:00 - 17:00 Statsvetenskap C 2SV015 Självständigt arbete Seminarium SAM.A.337 Irina Mancheva Grupphandledning IV Grupphandledning IV. Vi diskuterar uppsatserna för sista gången innan inlämning. Utkast lämnas in senast 12/5 i Teams.
v 21 Tis 2023-05-23 v 21
09:00 - 14:00 Statsvetenskap C 2SV015 Självständigt arbete Handledning UB341 Péteris F Timofejevs Grupphandledning IV Grupphandledning IV (för Peteris grupp): Utkast lämnas in senast torsdag 18 maj 11.00 (Canvas). Fokus: Behandling av i princip färdiga uppsatser.
v 22 Mån 2023-05-29 v 22
08:45 - 09:00 Statsvetenskap C 2SV015 Självständigt arbete Deadline Canvas Rolf Hugoson Färdig C-uppsats lämnas in i Canvas
  Tors 2023-06-01
08:00 - 17:00 Statsvetenskap C 2SV015 Självständigt arbete Examination SAM.B.270 - Ansvaret Rolf Hugoson Slutseminarium C-uppsats Färdig uppsats lämnas in i Canvas senast måndag 29 maj 09.00: OBS tiden!
08:00 - 17:00 Statsvetenskap C 2SV015 Examination F Doktoranden Rolf Hugoson Slutseminarium C-uppsats Färdig uppsats lämnas in i Canvas senast måndag 29 maj 09.00: OBS tiden!
  Fre 2023-06-02
08:00 - 17:00 Statsvetenskap C 2SV015 Examination F Doktoranden Rolf Hugoson Slutseminarium C-uppsats Färdig uppsats lämnas in i Canvas senast måndag 29 maj 09.00: OBS tiden!
08:00 - 17:00 Statsvetenskap C 2SV015 Examination SAM.B.270 - Ansvaret Rolf Hugoson Slutseminarium C-uppsats Färdig uppsats lämnas in i Canvas senast måndag 29 maj 09.00: OBS tiden!
 
KurskodKursnamn, Anmälningskod
2FO008Freds- och konfliktstudier C, 26300vt23
2SV015Statsvetenskap C, 26021vt23

  Ändrad senaste dygnet.