Tid Kurs Anmälningskod Undervisningstyp Lärare Plats
v 50 Mån 2021-12-13 v 50
08:00 - 11:00 HRM, organisation och arbetsliv 20617ht21 Digital Digi Exam Miranda Schönfeldt Östra paviljongen