2018-09-03 - 2019-09-02   57224ht18, 5DV185, Interaktivitet i smarta miljöer, +1 Kurstillfälle (2) Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Undervisningstyp Lärare Lokal, Plats Kommentar Övriga objekt
13:00 - 17:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA176 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 17:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA166 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 17:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA176 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 17:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA176 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 16:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA176 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 17:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA176 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 15:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA176 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 16:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA176 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 17:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Föreläsning Juan Carlos Nieves Sanchez MA176
MC333
5700 Inst för datavetenskap
12:00 - 18:00 Interaktivitet i smarta miljöer
Interaktivitet i smarta miljöer
Seminarium Helena Lindgren
Juan Carlos Nieves Sanchez
Demo-event 5700 Inst för datavetenskap
13:15 - 16:00 Interaktivitet i smarta miljöer Seminarium Helena Lindgren MA378 ISE Peer-review seminarium, grupper i MC413 och MA378 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 17:00 Interaktivitet i smarta miljöer Tentamen Yvonne Löwstedt ÖP Skrivsal 2 4 timmar
5700 Inst för datavetenskap
Dator3*
Ensk2
Umeå
14:00 - 18:00 Interaktivitet i smarta miljöer Omtentamen Yvonne Löwstedt Östra paviljongen 4 timmar
5700 Inst för datavetenskap
Umeå
00:00 - 00:00
13:00 - 17:00 Interaktivitet i smarta miljöer Omtentamen Yvonne Löwstedt Östra paviljongen 4 timmar
5700 Inst för datavetenskap
Umeå