2018-09-03 - 2019-09-02   57268ht18, 5DV005, Teknisk-vetenskapliga beräkningar Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Undervisningstyp Lärare Lokal, Plats Kommentar Övriga objekt
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Laboration Carl C Kjelgaard Mikkelsen MA416 - lab
MA426
5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420 5700 Inst för datavetenskap
15:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Laboration Carl C Kjelgaard Mikkelsen MA416 - lab
MA426
5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420 5700 Inst för datavetenskap
15:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420 5700 Inst för datavetenskap
15:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Laboration Carl C Kjelgaard Mikkelsen MA416 - lab
MA426
5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420 5700 Inst för datavetenskap
15:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420 5700 Inst för datavetenskap
15:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333 Peer review of Assignment 1 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Laboration Carl C Kjelgaard Mikkelsen MA416 - lab
MA426
5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420 5700 Inst för datavetenskap
15:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420 5700 Inst för datavetenskap
15:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Laboration Carl C Kjelgaard Mikkelsen MA416 - lab
MA426
5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N380 5700 Inst för datavetenskap
15:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N380 5700 Inst för datavetenskap
15:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333 5700 Inst för datavetenskap
15:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Konferens Carl C Kjelgaard Mikkelsen MC413 Peer review of Assignment 2 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Laboration Carl C Kjelgaard Mikkelsen MA416 - lab
MA426
5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N380 5700 Inst för datavetenskap
15:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N380 5700 Inst för datavetenskap
15:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Laboration Carl C Kjelgaard Mikkelsen MA416 - lab
MA426
5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420 5700 Inst för datavetenskap
15:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning MC333 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Laboration Carl C Kjelgaard Mikkelsen MA416 - lab
MA426
5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N380 5700 Inst för datavetenskap
15:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Handledning Carl C Kjelgaard Mikkelsen MC333 Peer review assignment 3 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 16:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Laboration Carl C Kjelgaard Mikkelsen MA416 - lab
MA426
5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 15:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Föreläsning Carl C Kjelgaard Mikkelsen N420 5700 Inst för datavetenskap
13:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Tentamen Yvonne Löwstedt ÖP Skrivsal 4 4 timmar
5700 Inst för datavetenskap
Umeå
17:00 - 19:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Tentamen Yvonne Löwstedt ÖP Skrivsal 4 2 timmar
5700 Inst för datavetenskap
Förlängd skrivtid
Umeå
00:00 - 00:00
13:00 - 17:00 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Omtentamen Yvonne Löwstedt Östra paviljongen 4 timmar
5700 Inst för datavetenskap
Umeå