2018-09-03 - 2019-09-02   57202ht18, 5DV176, Programmeringsteknik med Python och Matlab Visa meny Prenumerera
Tid Kurs Moment, Undervisningstyp Lärare Lokal, Plats Grupp Kommentar
13:15 - 15:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Föreläsning Lena Kallin Westin S Hörsal B Apodora
Liasis
Morelia
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Fredrik Peteri
Henrik Rosén
Jakob Ronestjärna
Klaus Virtanen
Tistou Blomberg
Tora Bodin
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Fredrik Peteri
Henrik Rosén
Jakob Ronestjärna
Klaus Virtanen
Tistou Blomberg
Tora Bodin
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
13:15 - 15:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Föreläsning Lena Kallin Westin S Hörsal B Apodora
Liasis
Morelia
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Fredrik Peteri
Henrik Rosén
Klaus Virtanen
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Fredrik Peteri
Jakob Ronestjärna
Tora Bodin
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
10:15 - 12:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Lektion Pedher Johansson MA136 Apodora
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Lektion Pedher Johansson MA146 Liasis
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Henrik Rosén
Klaus Virtanen
Tistou Blomberg
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Henrik Rosén
Jakob Ronestjärna
Tora Bodin
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
10:15 - 12:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Workshop Pedher Johansson N Hörsal N360 Apodora
Liasis
Morelia
13:15 - 15:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Föreläsning Lena Kallin Westin S Hörsal D Apodora
Liasis
Morelia
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Fredrik Peteri
Klaus Virtanen
Tistou Blomberg
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Jakob Ronestjärna
Klaus Virtanen
Tistou Blomberg
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
10:15 - 12:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Lektion Pedher Johansson MA136 Liasis
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Lektion Pedher Johansson MA146 Apodora
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Anders Bernland
Henrik Rosén
Tora Bodin
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Henrik Rosén
Jakob Ronestjärna
Tora Bodin
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
13:15 - 15:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Workshop Pedher Johansson N Hörsal N360 Apodora
Liasis
Morelia
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Fredrik Peteri
Klaus Virtanen
Tistou Blomberg
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Henrik Rosén
Jakob Ronestjärna
Tistou Blomberg
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
12:00 - 14:30 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Examination Klaus Virtanen
Tora Bodin
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
14:30 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Examination Fredrik Peteri
Lena Kallin Westin
Tistou Blomberg
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Fredrik Peteri
Jakob Ronestjärna
Tistou Blomberg
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
13:15 - 15:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Föreläsning Lena Kallin Westin KBE303-Stora hörsalen Apodora
Liasis
Morelia
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Henrik Rosén
Klaus Virtanen
Tora Bodin
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Henrik Rosén
Tora Bodin
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
10:15 - 12:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Lektion Pedher Johansson MA156 Apodora
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Lektion Pedher Johansson MA156 Liasis
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Fredrik Peteri
Klaus Virtanen
Tistou Blomberg
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Fredrik Peteri
Jakob Ronestjärna
Tistou Blomberg
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
10:15 - 12:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Workshop Pedher Johansson N Hörsal N360 Apodora
Liasis
Morelia
13:15 - 15:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Föreläsning Lena Kallin Westin S Hörsal B Apodora
Liasis
Morelia
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Henrik Rosén
Jakob Ronestjärna
Klaus Virtanen
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Fredrik Peteri
Henrik Rosén
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
10:15 - 12:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Lektion Lena Kallin Westin N370 Liasis
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Lektion Lena Kallin Westin MA156 Apodora
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Henrik Rosén
Klaus Virtanen
Tora Bodin
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Henrik Rosén
Jakob Ronestjärna
Tora Bodin
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
10:15 - 12:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Workshop Pedher Johansson N Hörsal N360 Apodora
Liasis
Morelia
12:00 - 14:30 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Examination Fredrik Peteri
Jakob Ronestjärna
Lena Kallin Westin
Tistou Blomberg
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
14:30 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Examination Henrik Rosén
Klaus Virtanen
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Fredrik Peteri
Henrik Rosén
Jakob Ronestjärna
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
13:15 - 15:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Föreläsning Lena Kallin Westin S Hörsal B Apodora
Liasis
Morelia
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Anders Bernland
Klaus Virtanen
Tora Bodin
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Jakob Ronestjärna
Tistou Blomberg
Tora Bodin
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
10:15 - 12:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Lektion Lena Kallin Westin MA136 Apodora
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Lektion Lena Kallin Westin MA136 Liasis
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Anders Bernland
Fredrik Peteri
Klaus Virtanen
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Jakob Ronestjärna
Tistou Blomberg
Tora Bodin
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
10:15 - 12:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Workshop Pedher Johansson N Hörsal N360 Apodora
Liasis
Morelia
13:15 - 15:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Föreläsning Lena Kallin Westin S Hörsal B Apodora
Liasis
Morelia
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Henrik Rosén
Klaus Virtanen
Tora Bodin
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Fredrik Peteri
Tistou Blomberg
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
10:15 - 12:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Lektion Lena Kallin Westin N260 Liasis
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med Python och Matlab Lektion Lena Kallin Westin N260 Apodora
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Jakob Ronestjärna
Klaus Virtanen
Tistou Blomberg
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Anders Bernland
Klaus Virtanen
Tora Bodin
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
10:15 - 12:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Workshop Pedher Johansson H Hörsal E Apodora
Liasis
Morelia
15:00 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Anders Bernland
Fredrik Peteri
Henrik Rosén
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
08:00 - 10:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Anders Bernland
Fredrik Peteri
Klaus Virtanen
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
10:00 - 13:30 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Examination Fredrik Peteri
Jakob Ronestjärna
Klaus Virtanen
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
13:30 - 17:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Examination Henrik Rosén
Jakob Ronestjärna
Tora Bodin
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
Morelia
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Fredrik Peteri
Jakob Ronestjärna
Tistou Blomberg
MA316
MA326
MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
MC333
MC413
Apodora
Liasis
Arbete med Matlab Onramp
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Anders Bernland
Jakob Ronestjärna
MA316
MA326
MA416 - lab
MA426
MA436
MC333
MC413
Apodora
Liasis
Arbete med Matlab Onramp
13:15 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Föreläsning Lena Kallin Westin H Hörsal G Apodora
Liasis
5DV176 samt mindre del av 5DV157
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Anders Bernland
Jakob Ronestjärna
Tistou Blomberg
MA416 - lab
MA426
MA436
Apodora
Liasis
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Jakob Ronestjärna
Klaus Virtanen
MA416 - lab
MA426
MA436
Apodora
Liasis
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration MA416 - lab
MA426
MA436
10:15 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Lektion Lena Kallin Westin MC413 Apodora
Liasis
Frågestuga
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Tistou Blomberg MA416 - lab
MA426
MA436
MA446
Apodora
Liasis
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Fredrik Peteri
Henrik Rosén
MA416 - lab
MA426
MA436
Apodora
Liasis
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Fredrik Peteri
Jakob Ronestjärna
MA416 - lab
MA426
MA436
Apodora
Liasis
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration MA416 - lab
MA426
MA436
10:15 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Lektion Lena Kallin Westin MC413 Apodora
Liasis
Frågestuga
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration MA416 - lab
MA426
MA436
MC313
MC413
Apodora
Liasis
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Anders Bernland
Henrik Rosén
MA416 - lab
MA426
MA436
Apodora
Liasis
16:30 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Examination Apodora
Liasis
Deadline Matlabquiz 1 kl 17.00
08:00 - 10:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Anders Bernland
Klaus Virtanen
MA416 - lab
MA426
MA436
Apodora
Liasis
10:00 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration MA416 - lab
MA426
MA436
10:15 - 12:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Lektion Lena Kallin Westin MC413 Apodora
Liasis
Frågestuga
13:00 - 15:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration MA416 - lab
MA426
MA436
Apodora
Liasis
15:15 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Laboration Anders Bernland
Klaus Virtanen
MA416 - lab
MA426
MA436
Apodora
Liasis
08:00 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Examination MA416 - lab
MA426
Apodora
Liasis
16:30 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Examination Apodora
Liasis
Deadline Matlabquiz 1 och 2 17.00
15:00 - 17:00 Programmeringsteknik med C och Matlab
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Examination Apodora
Liasis
08:00 - 13:00 Programmering i Python
Programmeringsteknik med Python och Matlab
Examination Lena Kallin Westin MA416 - lab
MA426
Apodora
Liasis
Morelia
4h skrivning som omprov på de tre delproven under kursen

Provtiden är 8.30-12.30

  Ändrad senaste dygnet.