Tentamensschema - inbokade tentamenstillfällen vid Östra Paviljongerna (eller extern sal utanför ÖP)

Tid Info Sal Tentamenstyp Institution Kontakt
5BY002, Byggnadsfysik, 54107vt22 
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 2 Mån 2023-01-09 v 2
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5BY055, Grunderna i byggnadskonstruktion, 54004ht21 
v 33 Fre 2022-08-19 v 33
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5BY055, Grunderna i byggnadskonstruktion, 54004ht22 
v 43 Mån 2022-10-24 v 43
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 49 Fre 2022-12-09 v 49
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5BY061, Byggnadsmekanik 2, 54003ht21 
v 34 Fre 2022-08-26 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5BY061, Byggnadsmekanik 2, 54003ht22 
v 2 Ons 2023-01-11 v 2
09:00 - 15:00 TEOR ZONEN / NOLIA Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5BY065, Byggmateriallära, 54009ht21 
v 33 Tors 2022-08-18 v 33
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5BY065, Byggmateriallära, 54009ht22 
v 51 Tis 2022-12-20 v 51
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 4 Mån 2023-01-23 v 4
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5BY066, Inledande kurs i byggteknik, 54008ht21 
v 34 Ons 2022-08-24 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5BY066, Inledande kurs i byggteknik, 54008ht22 
v 39 Tis 2022-09-27 v 39
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 45 Ons 2022-11-09 v 45
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5BY067, Tillämpad byggnadsmekanik, 54109vt22 
v 34 Tis 2022-08-23 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5BY069, Dimensionering av byggnadskonstruktioner, 54105vt22 
v 33 Ons 2022-08-17 v 33
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5BY075, Fördjupningskurs i byggkonstruktion, 54104vt22 
v 34 Tors 2022-08-25 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5BY076, Hållbart byggande, livscykelanalys, 54110vt22 
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 2 Ons 2023-01-11 v 2
09:00 - 15:00 TEOR ZONEN / NOLIA Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5BY080, Mark, Vatten och Avlopp, 54108vt22 
v 34 Tors 2022-08-25 v 34
08:00 - 13:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 2 Ons 2023-01-11 v 2
09:00 - 14:00 TEOR ZONEN / NOLIA Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5BY081, Installations- och fastighetsteknik, 54102vt22 
v 33 Tors 2022-08-18 v 33
08:00 - 12:00 Deltentamen 1 Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 34 Ons 2022-08-24 v 34
08:00 - 12:00 Deltentamen 2 Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5BY082, Byggprocessen, 54010ht22 
v 2 Ons 2023-01-11 v 2
09:00 - 15:00 TEOR SHOWROOM / NOLIA Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5BY082, Byggprocessen, 54111vt22 
v 34 Fre 2022-08-26 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5BY083, Byggnader och inomhusmiljö, 54005ht22 
v 39 Mån 2022-09-26 v 39
08:00 - 14:00 ENDA Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 45 Mån 2022-11-07 v 45
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 3 Fre 2023-01-20 v 3
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL005, Digital kretsteknik, 54310vt22, 5EL006, Digitalteknik, 54333vt22 
v 34 Tis 2022-08-23 v 34
08:00 - 14:00 DIGI + TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL011, Inbyggda system, 54202ht22 
v 43 Tors 2022-10-27 v 43
14:00 - 18:00 ENDA Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL099, Styr- och reglerteknik, 54216ht22 
v 39 Mån 2022-09-26 v 39
08:00 - 14:00 TEOR 5 lånedatorer. Östra paviljongen Tentamen Inspera Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 45 Tors 2022-11-10 v 45
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inspera Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL104, Tillämpningar av fysik och dynamik i biologiska system, 54240ht21 
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
08:00 - 14:00 TILL Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL104, Tillämpningar av fysik och dynamik i biologiska system, 54240ht22 
v 45 Tis 2022-11-08 v 45
08:00 - 14:00 TILL Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 50 Fre 2022-12-16 v 50
10:00 - 16:00 TILL Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL134, Mätteknik - IngOnline, 54237ht21 
v 33 Tors 2022-08-18 v 33
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL134, Mätteknik - IngOnline, 54237ht22 
v 2 Tis 2023-01-10 v 2
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL171, Elektronikkonstruktion, 54345vt22 
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 2 Ons 2023-01-11 v 2
09:00 - 15:00 TEOR IKSU Helsingfors Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL189, Elkraft, 54208ht22 
v 43 Tors 2022-10-27 v 43
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 49 Fre 2022-12-09 v 49
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL189, Elkraft, 54307vt22 
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL191, Elmaskiner 1, 54236ht21 
v 33 Fre 2022-08-19 v 33
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL191, Elmaskiner 1, 54236ht22 
v 43 Tors 2022-10-27 v 43
13:00 - 19:00 TEOR Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 50 Mån 2022-12-12 v 50
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL197, Reglersystem, 54338vt22 
v 33 Fre 2022-08-19 v 33
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 2 Mån 2023-01-09 v 2
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL199, Elnät, 54200ht21 
v 34 Tors 2022-08-25 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL199, Elnät, 54200ht22 
v 41 Tors 2022-10-13 v 41
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 47 Tors 2022-11-24 v 47
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL200, Mätsystem och mätmetoder, 54203ht21 
v 34 Tors 2022-08-25 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL200, Mätsystem och mätmetoder, 54209ht22 
v 43 Tors 2022-10-27 v 43
13:00 - 19:00 TEOR Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 50 Ons 2022-12-14 v 50
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL204, Analog kretsteknik, 54309vt22 
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL204, Analog kretsteknik, 54309vt23 
v 2 Mån 2023-01-09 v 2
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL233, Tillämpad mätteknik, 54252ht21 
v 34 Tis 2022-08-23 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL233, Tillämpad mätteknik, 54252ht22 
v 2 Fre 2023-01-13 v 2
09:00 - 15:00 TEOR IKSU Helsingfors Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL239, Mikrodatorteknik 1, 54300vt22 
v 34 Fre 2022-08-26 v 34
08:00 - 12:00 MIKR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL242, Kommunikationens grunder, 54201ht22 
v 50 Mån 2022-12-12 v 50
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL242, Kommunikationens grunder, 54315vt21 
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL242, Kommunikationens grunder, 54315vt22, 5EL242, Kommunikationens grunder, 54201ht22 
v 43 Mån 2022-10-24 v 43
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL243, Mikrodatorteknik 2, 54214ht21 
v 34 Tis 2022-08-23 v 34
08:00 - 12:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL243, Mikrodatorteknik 2, 54214ht22 
v 2 Mån 2023-01-09 v 2
08:00 - 12:00 ENDA Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL246, Adaptiv reglerteknik, 54201ht21, 5EL246, Adaptiv reglerteknik, A5420ht21 
v 34 Ons 2022-08-24 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL246, Adaptiv reglerteknik, 54201ht21 
v 2 Tors 2023-01-12 v 2
09:00 - 15:00 TEOR IKSU Helsingfors Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL251, Högfrekvensteknik, 54306vt22 
v 34 Tors 2022-08-25 v 34
08:00 - 14:00 HÖGF Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL254, Modellering inom robotik, 54344vt22, 5EL254, Modellering inom robotik, A5451vt22 
v 34 Tors 2022-08-25 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL255, Optimal reglering av linjära system, 54326vt22 
v 34 Fre 2022-08-26 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 2 Tors 2023-01-12 v 2
09:00 - 15:00 TEOR IKSU Helsingfors Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL257, Reglermetoder för robotapplikationer, 54251ht21, 5EL257, Reglermetoder för robotapplikationer, A5405ht21 
v 33 Fre 2022-08-19 v 33
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL257, Reglermetoder för robotapplikationer, 54251ht22, 5EL257, Reglermetoder för robotapplikationer, A5405ht22 
v 42 Fre 2022-10-21 v 42
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 48 Fre 2022-12-02 v 48
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL259, Telerobotik och tillämpad sensorfusion, 54231ht22, 5EL259, Telerobotik och tillämpad sensorfusion, A5408ht22 
v 2 Tors 2023-01-12 v 2
09:00 - 15:00 TEOR IKSU Helsingfors Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL263, Linjära reglersystem, 54243ht21, 5EL263, Linjära reglersystem, A5402ht21 
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL263, Linjära reglersystem, 54243ht22, 5EL263, Linjära reglersystem, A5402ht22 
v 42 Fre 2022-10-21 v 42
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 49 Mån 2022-12-05 v 49
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL265, Grundläggande signalbehandling av media, 54319vt22 
v 34 Ons 2022-08-24 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL267, Sensorer och elektronik, 54327vt22 
v 34 Ons 2022-08-24 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 2 Mån 2023-01-09 v 2
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL271, Modellering, programmering och simulering av elkrafttillämpningar, 54311vt22 
v 34 Tors 2022-08-25 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 2 Ons 2023-01-11 v 2
08:00 - 12:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL280, Digital elektronik 1, 54220ht22 
v 2 Tors 2023-01-12 v 2
09:00 - 15:00 ENDA IKSU Helsingfors Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL280, Digital elektronik 1, 7,5 hp, 54220ht21 
v 33 Ons 2022-08-17 v 33
08:00 - 14:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EL282, Elektronik och PCB-design, 54217ht22 
v 2 Ons 2023-01-11 v 2
08:00 - 12:00 ENDA Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN001, Energi, 54580vt22 
v 34 Tors 2022-08-25 v 34
08:00 - 14:00 0001 Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN021, Turbomaskiner, 54401ht21 
v 34 Fre 2022-08-26 v 34
08:00 - 14:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN021, Turbomaskiner, 54401ht22 
v 43 Mån 2022-10-24 v 43
08:00 - 14:00 ENDA Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 50 Mån 2022-12-12 v 50
08:00 - 14:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN029, Tillämpad mekanik, 54501vt22 
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
08:00 - 12:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN030, Värme- och masstransport I, 54400ht21 
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
08:00 - 14:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN030, Värme- och masstransport I, 54400ht22 
v 2 Tors 2023-01-12 v 2
09:00 - 15:00 ENDA IKSU Helsingfors Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN041, Förbränningsteknik, 54511vt22 
v 33 Fre 2022-08-19 v 33
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 2 Tors 2023-01-12 v 2
09:00 - 15:00 TEOR IKSU Helsingfors Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN058, Värme och ventilationsteknik, 54515vt22 
v 34 Fre 2022-08-26 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 2 Ons 2023-01-11 v 2
09:00 - 15:00 TEOR ZONEN / NOLIA Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN063, Energiteknik 1 för energiingenjörer, 54416ht21 
v 33 Tors 2022-08-18 v 33
08:00 - 14:00 TERM Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 34 Tors 2022-08-25 v 34
08:00 - 14:00 STRÖ Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN063, Energiteknik 1 för energiingenjörer, 54416ht22 
v 46 Fre 2022-11-18 v 46
08:00 - 14:00 TERM Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 51 Ons 2022-12-21 v 51
08:00 - 14:00 STRÖ Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 2 Ons 2023-01-11 v 2
09:00 - 15:00 TERM NOLIA Våning 2 Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN064, Energiteknik 2 för energiingenjörer, 54505vt22 
v 34 Tis 2022-08-23 v 34
08:00 - 14:00 KRET Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
  Fre 2022-08-26
08:00 - 14:00 STRÖ Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 47 Fre 2022-11-25 v 47
08:00 - 14:00 KRET Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 50 Mån 2022-12-12 v 50
08:00 - 14:00 STRÖ Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN065, Inledande kurs i energiteknik, 54410ht21 
v 34 Ons 2022-08-24 v 34
08:00 - 14:00 ENER Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN065, Inledande kurs i energiteknik, 54410ht22 
v 39 Tis 2022-09-27 v 39
14:00 - 20:00 ENER Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 44 Tors 2022-11-03 v 44
08:00 - 14:00 ENER Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN070, Inledande ingenjörskurs - CE, 54409ht22 
v 38 Fre 2022-09-23 v 38
08:00 - 10:00 EXPE Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN074, Uthållig energiteknik, 54507vt22 
v 33 Tors 2022-08-18 v 33
08:00 - 14:00 INVB, KÄRN, SOLE Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN080, Energieffektivisering, 54504vt20 
v 34 Tors 2022-08-25 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN081, Energieffektivisering i byggnader, 54509vt22 
v 34 Tis 2022-08-23 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 2 Mån 2023-01-09 v 2
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN084, Förnyelsebara drivmedel, 54506vt22 
v 33 Tors 2022-08-18 v 33
08:00 - 12:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN085, Kraft- och fjärrvärmesystem, 54417ht21 
v 33 Fre 2022-08-19 v 33
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN085, Kraft- och fjärrvärmesystem, 54417ht22 
v 2 Tors 2023-01-12 v 2
09:00 - 15:00 TEOR IKSU Helsingfors Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN087, Vindkraftteknik, 54411ht21 
v 33 Tors 2022-08-18 v 33
08:00 - 14:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN087, Vindkraftteknik, 54411ht22 
v 2 Fre 2023-01-13 v 2
09:00 - 15:00 ENDA IKSU Helsingfors Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN089, Termodynamik, 54403ht21 
v 34 Ons 2022-08-24 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN089, Termodynamik, 54403ht22 
v 2 Tors 2023-01-12 v 2
09:00 - 15:00 TEOR IKSU Helsingfors Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN091, Solenergiteknik, 54500vt21, 5EN091, Solenergiteknik, A5452vt21, 5EN098, Solenergiteknik, 54516vt22 
v 33 Tors 2022-08-18 v 33
08:00 - 12:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN093, Energikällor, 54512vt21 
v 49 Tors 2022-12-08 v 49
08:00 - 14:00 BIOE, KRAF, VIND, ENER Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN093, Energikällor, 54512vt22 
v 33 Tors 2022-08-18 v 33
08:00 - 14:00 BIOE, KRAF, VIND, ENER Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN094, Förbränningsteknik II, 54413ht21 
v 33 Fre 2022-08-19 v 33
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN094, Förbränningsteknik II, 54413ht22 
v 43 Fre 2022-10-28 v 43
09:00 - 15:00 TEOR IKSU Helsingfors Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 50 Ons 2022-12-14 v 50
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN095, Energieffektivisering, 54514vt22 
v 34 Fre 2022-08-26 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN096, Kyl- och värmepumpsteknik, 54412ht21 
v 33 Ons 2022-08-17 v 33
08:00 - 12:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5EN096, Kyl- och värmepumpsteknik, 54412ht22, 5EN096, Kyl- och värmepumpsteknik, 54418ht22 
v 43 Ons 2022-10-26 v 43
08:00 - 12:00 ENDA Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 49 Tors 2022-12-08 v 49
08:00 - 12:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5MT007, Hydraulik, 54604ht21 
v 34 Fre 2022-08-26 v 34
08:00 - 14:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5MT007, Hydraulik, 54604ht22 
v 2 Tors 2023-01-12 v 2
09:00 - 15:00 ENDA IKSU Helsingfors Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5MT015, Maskinelement, 54601ht21 
v 34 Fre 2022-08-26 v 34
08:00 - 13:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5MT015, Maskinelement, 54601ht22 
v 48 Tors 2022-12-01 v 48
14:00 - 19:00 ENDA Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 2 Fre 2023-01-13 v 2
08:00 - 13:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5MT017, Svetsteknologi, 54702vt22 
v 33 Tors 2022-08-18 v 33
08:00 - 14:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 2 Tis 2023-01-10 v 2
08:00 - 14:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5MT022, Produktionsteknik, 54706vt22 
v 34 Ons 2022-08-24 v 34
08:00 - 14:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5MT034, Konstruktionsmaterial, 54701vt22 
v 33 Fre 2022-08-19 v 33
08:00 - 12:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5MT041, Inledande kurs i maskinteknik, 54602ht21 
v 34 Tis 2022-08-23 v 34
08:00 - 11:00 MODE Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5MT041, Inledande kurs i maskinteknik, 54602ht22 
v 39 Mån 2022-09-26 v 39
08:00 - 11:00 MODE Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 45 Tors 2022-11-10 v 45
08:00 - 11:00 MODE Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5MT042, Automation, 54708vt22 
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5MT044, Hållfasthetslära, 54707vt22 
v 34 Mån 2022-08-22 v 34
08:00 - 14:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5MT044, Hållfasthetslära, 54707vt23 
v 2 Ons 2023-01-11 v 2
09:00 - 15:00 ENDA NOLIA Våning 2 Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5MT046, Produktionsteknologi, 54605ht21 
v 34 Tis 2022-08-23 v 34
08:00 - 14:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5MT046, Produktionsteknologi, 54605ht22 
v 43 Tors 2022-10-27 v 43
13:00 - 19:00 ENDA Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 49 Fre 2022-12-09 v 49
08:00 - 14:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5MT047, Vibrationsanalys, 54714vt22 
v 33 Ons 2022-08-17 v 33
08:00 - 14:00 TEOR + ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5MT049, Materialhållfasthet, 54606ht21 
v 34 Tors 2022-08-25 v 34
08:00 - 12:00 ENDA Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5MT049, Materialhållfasthet, 54606ht22 
v 2 Mån 2023-01-09 v 2
08:00 - 12:00 ENDA Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5TF020, Interaktionsteknik och design, 54802ht21, 5TF081, Interaktionsteknik och design, 54802ht22 
v 39 Mån 2022-09-26 v 39
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
v 45 Mån 2022-11-07 v 45
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5TF020, Interaktionsteknik och design, 54802ht21 
v 34 Tis 2022-08-23 v 34
08:00 - 14:00 TEOR Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5TF075, Bildbehandling, 54913vt22, 5TF075, Bildbehandling, A5457vt22 
v 34 Ons 2022-08-24 v 34
08:00 - 14:00 BILD Östra paviljongen Omtentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk
5TF082, Forskningsmetodik för ingenjörer inom interaktionsteknik och design, 54808ht22 
v 2 Tis 2023-01-10 v 2
08:00 - 14:00 ENDA Östra paviljongen Tentamen Inst för tillämpad fysik & elektronik, TFE Marika Falk