Tid Kurs Anmälningskod Undervisningstyp Lärare Lokal Plats Kommentar Karta
v 35 Mån 2021-08-30 v 35
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning Åsa Berglund KBG501 (EMG) Programintroduktion och fotografering
13:00 - 16:30 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning Åsa Berglund KBG501 (EMG) PROGRAM/KURSINTRO
  Tis 2021-08-31
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning Jon Moen KBG501 (EMG) Hållbar utveckling
13:00 - 15:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Obligatorisk
Seminarium
Jon Moen KBG501 (EMG) Seminarium 1: Framtidsvisioner. OBL deltande
  Ons 2021-09-01
08:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Självstudier Förberedelse Seminarium 2
13:00 - 15:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Obligatorisk
Seminarium
Jon Moen KBG501 (EMG) Seminarium 2: Ekologiskt fotavtryck OBL deltagande
  Tors 2021-09-02
08:00 - 10:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Självstudier Inläsning inför källkritik-avsnittet
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning
Obligatorisk
Uppgift
Åsa Berglund KBG501 (EMG) Källkritik + examinerande, obligatorisk uppgift
  Fre 2021-09-03
08:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Exkursion Caroline Blomquist
Åsa Berglund
KBG501 (EMG) Inspirationsdag: Umeå med omnejd
13:00 - 17:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Exkursion Caroline Blomquist
Åsa Berglund
Inspirationsdag: Umeå med omnejd
v 36 Mån 2021-09-06 v 36
08:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning Erik Sundkvist KBG501 (EMG) Organisationen av miljö och hälsoskyddsarbete och hållbar utveckling i praktiken på nationell nivå.
Utdelning av uppgifter till seminarium 3 och 4.
13:00 - 17:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Självstudier Förberedelse Seminarium 3 & 4
  Tis 2021-09-07
08:00 - 10:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Självstudier Förberedelse Seminarium 3 & 4
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning Susanne Hörnquist KBG501 (EMG) Studieteknik
13:00 - 14:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning
Obligatorisk
Helen Hed Litteratursök + övning
Biblioteket
14:00 - 17:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Självstudier Förberedelse Seminarium 3 & 4
  Ons 2021-09-08
09:00 - 15:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Obligatorisk
Seminarium
Erik Sundkvist KBE301-Lilla hörsalen Seminarium 3 och 4: Miljö- och folkhälsomål och organisation av miljö- och hälsoskyddsarbete. OBL deltagande
  Tors 2021-09-09
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning
Obligatorisk
Uppgift
Åsa Berglund KBG501 (EMG) Vetenskapligt skrivande + examinerande uppgift (OBL)
13:00 - 17:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Självstudier Eget arbete med inlämningsuppgift
16:45 - 17:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Deadline Inlämning av litteratursöksuppgift kl 17.00
  Fre 2021-09-10
08:00 - 17:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Självstudier Eget arbete med inlämningsuppgift
v 37 Mån 2021-09-13 v 37
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning
Obligatorisk
Uppgift
Christian Bigler KBG501 (EMG) Vetenskaplig metodik och teori + examinerande uppgift (OBL)
13:00 - 17:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Självstudier Eget arbete med inlämningsuppgift
  Tis 2021-09-14
08:00 - 17:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Självstudier Eget arbete med inlämningsuppgift
16:45 - 17:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Deadline Inlämning projektrapport kl 17.00
  Ons 2021-09-15
08:30 - 17:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Hälsa på campus
  Tors 2021-09-16
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Obligatorisk
Redovisning
Christian Bigler
Åsa Berglund
BIO.D.252
KBG501 (EMG)
Redovisning/presentation. OBL deltagande.
Start i KBG501 för alla studenter
Karta
Karta
13:00 - 15:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Obligatorisk
Redovisning
Christian Bigler
Åsa Berglund
BIO.D.252
KBG501 (EMG)
Redovisning/presentation. OBL deltagande Karta
Karta
  Fre 2021-09-17
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning Hörsal NAT.D.480 Kemi
v 38 Mån 2021-09-20 v 38
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning KBE301-Lilla hörsalen Kemi
13:00 - 15:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Lektion KBF301 Kemi
  Tis 2021-09-21
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning KBE301-Lilla hörsalen Kemi
13:00 - 15:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Lektion KBF301 Kemi
  Ons 2021-09-22
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning KBE301-Lilla hörsalen Kemi
13:00 - 15:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Lektion Hörsal NAT.D.480 Kemi
  Tors 2021-09-23
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning KBE301-Lilla hörsalen Kemi
  Fre 2021-09-24
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning KBE301-Lilla hörsalen Kemi
13:00 - 16:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Laboration Malin Linder Nording KB-C3-02
KB-C3-04
Hur många – hur mycket Karta
Karta
v 39 Mån 2021-09-27 v 39
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning KBF301 Kemi
13:00 - 15:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Lektion Hörsal NAT.D.440 Kemi
  Tis 2021-09-28
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning KBF301 Kemi
13:00 - 16:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Laboration Hörsal NAT.D.440 Kemi
  Ons 2021-09-29
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning KBF301 Kemi
13:00 - 15:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Lektion Hörsal NAT.D.480 Kemi
  Tors 2021-09-30
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning KBF301 Kemi
  Fre 2021-10-01
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning Hörsal NAT.D.450 Kemi
13:00 - 15:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Lektion KBF301 Kemi
v 40 Mån 2021-10-04 v 40
10:00 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning KBE301-Lilla hörsalen Kemi
13:00 - 15:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Lektion Hörsal NAT.D.480 Kemi
  Ons 2021-10-06
09:00 - 14:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Examination Hörsal NAT.D.480 Kemi
  Tors 2021-10-07
08:15 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning Hörsal NAT.D.480 Introduktion. Kapitel 1. Matematikrepetition
  Fre 2021-10-08
08:15 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning Hörsal NAT.D.480 Kapitel 2 och 3
v 41 Mån 2021-10-11 v 41
08:15 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Laboration MIT.A.131 (MA131)
MIT.A.141 (MA141)
Laboration 1 i Excel. Redovisas i Zoom Karta
Karta
  Tis 2021-10-12
08:15 - 10:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning Hörsal NAT.D.410 Kapitel 4
10:15 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Lektion MIT.C.413 (MC413) Grupp 1
  Ons 2021-10-13
08:15 - 10:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning Hörsal NAT.D.410 Kapitel 4 och 5
10:15 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Lektion NAT.D.400 Grupp 2
  Tors 2021-10-14
08:15 - 10:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning Hörsal NAT.D.410 Kapitel 5
10:15 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Lektion NAT.D.400 Grupp 1
  Fre 2021-10-15
08:15 - 10:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning Hörsal NAT.D.440 Kapitel 6
10:15 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Lektion MIT.C.313 (MC313) Grupp 2
v 42 Mån 2021-10-18 v 42
08:15 - 10:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning Hörsal NAT.D.410 Kapitel 6
10:15 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Lektion NAT.D.250 Grupp 1
17:00 - 17:15 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Deadline Sista dagen att anmäla sig till tentamen!
  Tis 2021-10-19
08:15 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Laboration MIT.A.176 (MA176) Laboration 2 i Excel. Handledning Zoom. Skriftlig inlämning.
  Ons 2021-10-20
08:15 - 10:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning Hörsal NAT.D.410 Kapitel 7
10:15 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Lektion MIT.C.313 (MC313) Grupp 2
  Tors 2021-10-21
08:15 - 10:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning Hörsal NAT.D.410 Kapitel 7
10:15 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Lektion MIT.C.313 (MC313) Grupp 1
  Fre 2021-10-22
08:15 - 10:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning Hörsal NAT.D.410 Kapitel 9 (avsnitt 9.1)
10:15 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Lektion MIT.C.313 (MC313) Grupp 2
v 43 Mån 2021-10-25 v 43
10:15 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Föreläsning Hörsal NAT.D.410 Repetition, gamla tentor
13:15 - 16:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Laboration MIT.A.131 (MA131)
MIT.A.141 (MA141)
Laboration 3 i Excel. Handledning och presentation Zoom. Karta
Karta
  Tis 2021-10-26
10:15 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Lektion MIT.A.356 (MA356) Frågestund
  Ons 2021-10-27
09:15 - 12:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Frågestund Zoom
  Tors 2021-10-28
09:00 - 14:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Examination Preliminärt datum
13:00 - 18:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Tentamen Sofia Holmström NAT.D.200
NAT.D.220
v 44 Tors 2021-11-04 v 44
08:00 - 17:00 Introduktion till miljö och hälsoskydd 59014ht21 Självstudier Eget arbete med inlämningsuppgift
Dölj bokningar
Länk till detta schema Grafiskt schema