Tid
Kursnamn
Kurskod
Aktivitet
Lokal, Plats
Kartlänk
Personal
Titel
Publik kommentar
Länk
v 34 Mån 2023-08-21 v 34
08:00 - 08:15 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Se kommentar Självregistreringen är öppen!
230821-230829

*Du måste registrera dig på kursen du är antagen till. Utan registrering kommer du inte åt Canvas, och du kan inte få ut dina studiemedel eller examineras

https://www.umu.se/student/
v 35 Mån 2023-08-28 v 35
11:00 - 12:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Introduktion Magdalena Hagelin Programstart för blivande ämneslärare i Aula Nordica.
13:00 - 15:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Introduktion Gunilla Näsström Introduktion till kursen Ämneslärare som profession i AULA NORDICA.
15:00 - 17:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Föreläsning Monika Diehl Föreläsning om grupprocesser i Aula Nordica
  Tis 2023-08-29
13:00 - 16:30 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Seminarium BET.E.101 Katarina Achala Nilsson Seminarium 1
Arbetslag 6
13:00 - 16:30 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Seminarium HUM.F.214 Gunilla Näsström Seminarium 1

Arbetslag 1
13:00 - 16:30 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Seminarium HUM.G.219 Carl Gustaf Hellquist Seminarium 1
Arbetslag 4
13:00 - 16:30 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Seminarium HUM.G.230 Mari Forsberg Seminarium 1
Arbetslag 3
13:00 - 16:30 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Seminarium HUM.G.231 Monika Diehl Seminarium 1
Arbetslag 5
14:15 - 17:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Seminarium HUM.F.231 Robert Holmgren Seminarium 1

Arbetslag 2
23:45 - 00:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Se kommentar kl 23.55
självregistreringen stänger!
  Ons 2023-08-30
13:00 - 15:30 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Workshop
BET.F.102 Katarina Achala Nilsson Workshop: Att reflektera

Arbetslag 6
13:00 - 15:30 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Workshop
HUM.F.214 Gunilla Näsström Workshop: Att reflektera

I slutet av workshopen genomförs en utprövning av ett behörighetstest.

Arbetslag 1
13:00 - 15:30 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Workshop
HUM.G.211 Carl Gustaf Hellquist Workshop: Att reflektera

I slutet av workshopen genomförs en utprövning av ett behörighetstest.

Arbetslag 4
13:00 - 15:30 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Workshop
HUM.G.219 Monika Diehl Workshop: Att reflektera

I slutet av workshopen genomförs en utprövning av ett behörighetstest.

Arbetslag 5
13:00 - 15:30 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Workshop
HUM.G.233 Robert Holmgren Workshop: Att reflektera

I slutet av workshopen genomförs en utprövning av ett behörighetstest.

Arbetslag 2
13:00 - 15:30 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Workshop
NAT.C1.203 Mari Forsberg Workshop: Att reflektera

I slutet av workshopen genomförs en utprövning av ett behörighetstest.

Arbetslag 3
  Tors 2023-08-31
15:15 - 17:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica Gunilla Näsström Föreläsning om skolans historia och organisation
  Fre 2023-09-01
08:00 - 09:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Dugga
Obligatorisk
Canvas Gunilla Näsström Quizzet om skolans organisation och historia öppnar på Canvas och stängs igen den 7 september kl. 17.00. Du får genomföra Quizzet en gång under perioden, så läs på i förväg.
12:15 - 15:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Föreläsning Hörsal HUM.D.210 Anderz Andersson
v 36 Tis 2023-09-05 v 36
08:00 - 12:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Föreläsning Anderz Andersson Föreläsning om skoljuridik i Hörsal Sam.A.230
15:15 - 16:00 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK)
Ämneslärare som profession (UK)
6PE226
6PE185
Introduktion HUM.J.118 Anna Pya Sjödin
Niclas Lindström
Information till nya ämneslärarstudenter i religionsvetenskap (som har religionsvetenskap både som första- och andraämne) vt 2024.
  Ons 2023-09-06
08:15 - 10:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Seminarium SAM.A.359 Anderz Andersson Skoljuridik för gymnasieskolan
10:15 - 12:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Seminarium SAM.A.359 Anderz Andersson Skoljuridik för gymnasieskolan
13:15 - 15:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Seminarium SAM.A.359 Anderz Andersson Skoljuridik för gymnasieskolan
  Tors 2023-09-07
10:00 - 12:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Annat Gunilla Näsström Välkomstmässa för nya studenter. Mer information hittar du via länken. Det går bra att delta 10-12 eller 13-15.
16:00 - 17:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Dugga
Obligatorisk
Canvas Gunilla Näsström Quizzet om skolans organisation och historia öppnar den 1 september på Canvas och stängs igen den 7 september kl. 17.00. Du får genomföra Quizzet en gång under perioden, så läs på i förväg.
  Fre 2023-09-08
08:30 - 09:30 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Föreläsning Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1 Gunilla Näsström Introduktion till tema 3, gruppuppgiften SA1A, seminariet om ledarskap, sociala relationer och kommunikation, samt till den skriftliga examinerande reflektionsuppgiften (igen).
v 37 Mån 2023-09-11 v 37
10:00 - 11:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Föreläsning NAT.D.200 Monika Diehl Frivillig föreläsning med enkla skrivtips
11:30 - 13:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Annat Hörsal HUM.D.210 Catarina Rudälv Träff med programrådet Programträff med nya studenter på Ämneslärarprogrammet. Rådet bjuder på enkel lunch. Mer info kommer via anslag på Canvas.
13:00 - 15:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Föreläsning Hörsal HUM.D.210 Monika Diehl Föreläsning om Pedagogiskt ledarskap
15:30 - 16:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Introduktion IKSU England Alexander Elving
Carl Gustaf Hellquist
Carola Fahlén
Johan Lundberg
Magnus Ferry
Peter Åström
Ylva Berglund
Introduktionsträff för studenter med inriktning Idrott och hälsa.
Vi ses vid receptionen på Iksu och följer er till England. Kommer ni sent får ni be receptionspersonalen släppa ner er genom spärren.

Välkomna Lärarlaget
  Tis 2023-09-12
13:00 - 16:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Föreläsning Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1 Anders Bek Föreläsning om icke-verbal kommunikation
16:15 - 17:00 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK)
Ämneslärare som profession (UK)
6PE226
6PE185
Föreläsning HUM.J.118 Jacob Stridsman Informationsträff för de som ska bli ämneslärare i historia. Inbjudan går ut till både termin 1 och termin 5.
  Ons 2023-09-13
10:00 - 16:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Annat Valfri plats Gunilla Näsström Hälsa på Campus. Många olika aktiviteter för att gynna hälsa kommer att äga rum under dagen. Mer information hittar du via länken.
  Tors 2023-09-14
09:30 - 11:30 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Workshop HUM.F.216 Robert Holmgren Omprovstillfälle för workshopen om reflektionen. Du anmäler dig till detta tillfälle senast den 12 september, genom att via Inkorgen skicka ett meddelande till Gunilla Näsström.
12:00 - 13:00 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK)
Ämneslärare som profession (UK)
6PE226
6PE185
Annat KBC Glasburen Eva Knekta Lunch-träff för Ämneslärarstudenter - ämne kemi, biologi och naturkunskap. Medverkande lärare: Ulla Carlsson-Graner och Eva Knekta
12:00 - 13:30 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK)
Ämneslärare som profession (UK)
6PE226
6PE185
Annat MIT.C.343 Catarina Rudälv Träff för ÄLP-Matematik Träff för nya Ämneslärarstudenter-ingångsämne Matematik samt de som valt matematik som andraämne. Anmälningsformulär kommer att skickas ut via mail.
12:00 - 14:00 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK)
Ämneslärare som profession (UK)
6PE226
6PE185
Annat SAM.B.566 - Samvetet Elsa Reimerson Träff ÄLP Samhällskunskap Välkomstträff för ämneslärarstudenter - ämne samhällskunskap. Start kl. 12:30 - vi bjuder på lunchmacka och kaffe/te från kl. 12. För mer information, se länk.
13:00 - 15:00 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK)
Ämneslärare som profession (UK)
6PE226
6PE185
Annat HUM.F.217 Ingela Valfridsson Träff ÄLP moderna språk Infoträff för studerande ÄLP med moderna språk som ingångs- eller andraämne.
13:00 - 14:00 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK)
Ämneslärare som profession (UK)
6PE226
6PE185
Lektion HUM.G.201 Susanne Haugen Information till nya ämneslärarstudenter i svenska (som har svenska både som första- och andraämne) vt 2024.
13:00 - 15:00 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK)
Ämneslärare som profession (UK)
6PE226
6PE185
Seminarium HUM.F.216 Annika Norlund Shaswar Träff om att läsa svenska som andraspråk
13:15 - 15:00 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK)
Ämneslärare som profession (UK)
6PE226
6PE185
Annat Anna Burman Nyberg
Gisela Taube-Lyxzen
Heli Tissari
Karyn Sandström
Katarina Gregersdotter
Van Leavenworth
Välkomstträff för blivande ämneslärare i ämnet Engelska!
Vi träffas utanför korridor J i Humanisthuset kl 13.15 och går tillsammans till pentryt för träff och fika.
15:15 - 16:00 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK)
Ämneslärare som profession (UK)
6PE226
6PE185
Föreläsning SAM.A.311 Håkan Appelblad Informationsträff för de som ska bli ämneslärare i geografi
  Fre 2023-09-15
10:00 - 12:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Redovisning
BET.E.101 Mari Forsberg Redovisning SA1A

Arbetslag 3
10:00 - 12:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Redovisning
BET.F.108 Gunilla Näsström Redovisning SA1A

Arbetslag 1
10:00 - 12:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Redovisning
BET.F.114 Robert Holmgren Redovisning SA1A

Arbetslag 2
10:00 - 12:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Redovisning
HUM.G.230 Carl Gustaf Hellquist Redovisning SA1A

Arbetslag 4
10:00 - 12:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Redovisning
SAM.A.247 Monika Diehl Redovisning SA1A

Arbetslag 5
10:00 - 12:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Redovisning
SAM.A.333 Katarina Achala Nilsson Redovisning SA1A

Arbetslag 6
v 38 Mån 2023-09-18 v 38
13:00 - 15:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen Margareta Bonnedahl Föreläsning om akademiskt skrivande: Ny student, ny skribent
  Tis 2023-09-19
08:15 - 10:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Seminarium
BET.E.217 Katarina Achala Nilsson Seminarium om ledarskap, sociala relationer och kommunikation

Arbetslag 6a
08:15 - 10:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Seminarium
BET.F.202 Monika Diehl Seminarium om ledarskap, sociala relationer och kommunikation

Arbetslag 5a
08:15 - 10:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Seminarium
NAT.A2.326 Carl Gustaf Hellquist Seminarium om ledarskap, sociala relationer och kommunikation

Arbetslag 4a
08:15 - 10:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Seminarium
SAM.A.297 Robert Holmgren Seminarium om ledarskap, sociala relationer och kommunikation

Arbetslag 2a
08:15 - 10:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Seminarium
SAM.A.381 Gunilla Näsström Seminarium om ledarskap, sociala relationer och kommunikation

Arbetslag 1a
10:15 - 12:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Seminarium
BET.E.217 Katarina Achala Nilsson Seminarium om ledarskap, sociala relationer och kommunikation

Arbetslag 6b
10:15 - 12:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Seminarium
BET.F.202 Monika Diehl Seminarium om ledarskap, sociala relationer och kommunikation

Arbetslag 5b
10:15 - 12:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Seminarium
NAT.A2.326 Carl Gustaf Hellquist Seminarium om ledarskap, sociala relationer och kommunikation

Arbetslag 4b
10:15 - 12:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Seminarium
SAM.A.297 Robert Holmgren Seminarium om ledarskap, sociala relationer och kommunikation

Arbetslag 2b
10:15 - 12:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Seminarium
SAM.A.381 Gunilla Näsström Seminarium om ledarskap, sociala relationer och kommunikation

Arbetslag 1b
13:00 - 14:45 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Seminarium
BET.E.217 Mari Forsberg Seminarium om ledarskap, sociala relationer och kommunikation

Arbetslag 3 a
15:00 - 16:45 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Obligatorisk
Seminarium
BET.E.217 Mari Forsberg Seminarium om ledarskap, sociala relationer och kommunikation

Arbetslag 3b
  Ons 2023-09-20
10:00 - 11:30 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK)
Ämneslärare som profession (UK)
6PE226
6PE185
Annat Carlos de Rada Moniz
Frida Marklund
Hej bild- och musikstudenter! Välkomna till ett "öppet hus"-möte på institutionen för estetiska ämnen. Info om utbildningarna, rundvisning i våra salar och så bjuder vi på fika. Samling i ljusgården i Lärarutbildningshuset. Varmt välkomna!
v 39 Fre 2023-09-29 v 39
12:00 - 14:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Seminarium NBET.B.118 Mari Forsberg Omprovstillfälle för redovisning av SA1A. Anmäl dig till detta tillfälle till Gunilla senast den 25/9 via Inkorgen.
v 40 Tors 2023-10-05 v 40
08:15 - 10:00 Ämneslärare som profession (UK) 6PE185 Seminarium NBET.B.112 Katarina Achala Nilsson Omprovstillfälle för seminariet om ledarskap, sociala relationer och kommunikation. Anmäl dig till detta tillfälle till Gunilla senast den 28/9 via Inkorgen.
 
KurskodKursnamn, Anmälningskod
6PE185Ämneslärare som profession (UK), 64413ht23
6PE226Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande - Ämneslärarprogrammet (UK), 64415ht23