Tid Kurs Anmälningskod Undervisningstyp Lärare Lokal Plats Publik kommentar Karta
v 35 Mån 2022-08-29 v 35
10:00 - 13:00 Biologi baskurs I
Kemi baskurs I
Matematik baskurs I
50599ht22
56503ht22
58505ht22
Se kommentar Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1
Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2
Programupprop för alla studenter som antagits till Teknisk-naturvetenskapligt basår. Uppropet börjar kl. 10.30 och hålls i två olika salar. Information om vilken sal du ska gå till finns anslaget utanför salarna. Karta
Karta
  Tis 2022-08-30
10:15 - 12:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen Kursupprop och information Kemi baskurs I: endast studenter som valt kurspaket C och D läser Kemi baskurs I under läsperiod 1 (29 augusti- 1 november).

Studenter som valt kurspaket A och B läser Kemi baskurs I under läsperiod 3 vt23.
  Ons 2022-08-31
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica Kursupprop och information Biologi baskurs I: endast för studenter i grupp ?-?. Gruppindelningen publiceras på basårets Canvassajt tisdag 30 augusti.
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen Kursupprop och information Matematik baskurs I: endast för studenter i grupp ?-?. Gruppindelningen publiceras på basårets Canvassajt tisdag 30 augusti.
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica Kursupprop och information Biologi baskurs I: endast för studenter i grupp ?-?. Gruppindelningen publiceras på basårets Canvassajt tisdag 30 augusti.
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen Kursupprop och information Matematik baskurs I: endast för studenter i grupp ?-?. Gruppindelningen publiceras på basårets Canvassajt tisdag 30 augusti.
13:00 - 15:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
  Tors 2022-09-01
10:00 - 15:30 Biologi baskurs I 50599ht22 Välkomstmässa Välkomstmässa för nya studenter.
Plats: Universum (inomhus och utomhus)
10:00 - 15:30 Kemi baskurs I 56503ht22 Välkomstmässa Välkomstmässa för nya studenter.
Plats: Universum (inomhus och utomhus)
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Lektion MIT.C.333
MIT.C.343
NAT.C1.203
NAT.C1.213
NAT.D.210
NAT.D.220
NAT.D.250
NAT.D.270
NAT.D.280
NAT.D.380
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
12:00 - 15:30 Matematik baskurs I 58505ht22 Välkomstmässa Välkomstmässa för nya studenter.
Plats: Universum (inomhus och utomhus)
  Fre 2022-09-02
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
v 36 Mån 2022-09-05 v 36
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
13:00 - 15:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
15:15 - 17:00 Biologi baskurs I
Kemi baskurs I
Matematik baskurs I
50599ht22
56503ht22
58505ht22
Annat Programinformation
  Tis 2022-09-06
08:15 - 10:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Lektion MIT.C.333
MIT.C.343
NAT.C1.203
NAT.C1.213
NAT.D.210
NAT.D.220
NAT.D.250
NAT.D.270
NAT.D.280
NAT.D.380
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
13:00 - 15:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Exkursion
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete MIT.C.323
MIT.C.333
MIT.C.343
Karta
Karta
Karta
15:00 - 17:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Exkursion
  Ons 2022-09-07
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
13:00 - 15:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Exkursion
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
15:00 - 17:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Exkursion
  Tors 2022-09-08
08:15 - 10:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Lektion MIT.C.333
MIT.C.343
NAT.C1.203
NAT.C1.213
NAT.D.210
NAT.D.220
NAT.D.250
NAT.D.270
NAT.D.280
NAT.D.380
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
13:00 - 15:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Exkursion
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete NAT.D.200
15:00 - 17:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Exkursion
  Fre 2022-09-09
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
13:00 - 15:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Exkursion
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
15:00 - 17:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Exkursion
v 37 Mån 2022-09-12 v 37
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
13:00 - 15:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
15:15 - 17:00 Biologi baskurs I
Kemi baskurs I
Matematik baskurs I
50599ht22
56503ht22
58505ht22
Annat Programinformation
  Tis 2022-09-13
08:15 - 10:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Lektion MIT.C.333
MIT.C.343
NAT.C1.203
NAT.C1.213
NAT.D.210
NAT.D.220
NAT.D.250
NAT.D.270
NAT.D.280
NAT.D.380
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration Karina Persson KB-C3-02
KB-C3-04
Väga/Räkna Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
15:00 - 17:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
  Ons 2022-09-14
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
12:00 - 17:00 Biologi baskurs I
Kemi baskurs I
Matematik baskurs I
50599ht22
56503ht22
58505ht22
Annat Hälsa på campus
  Tors 2022-09-15
08:15 - 10:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Lektion MIT.C.333
MIT.C.343
NAT.C1.203
NAT.D.200
NAT.D.210
NAT.D.220
NAT.D.250
NAT.D.270
NAT.D.280
NAT.D.380
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
13:00 - 16:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration Karina Persson KB-C3-02
KB-C3-04
Väga/Räkna Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
  Fre 2022-09-16
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration Karina Persson KB-C3-02
KB-C3-04
Väga/Räkna Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
v 38 Mån 2022-09-19 v 38
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
13:00 - 15:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
15:15 - 17:00 Biologi baskurs I
Kemi baskurs I
Matematik baskurs I
50599ht22
56503ht22
58505ht22
Annat Programinformation
  Tis 2022-09-20
08:15 - 10:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Lektion MIT.C.333
MIT.C.343
NAT.C1.203
NAT.C1.213
NAT.D.210
NAT.D.220
NAT.D.250
NAT.D.270
NAT.D.280
NAT.D.380
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration Karina Persson KB-C3-02
KB-C3-04
Koncentration och konduktivitet Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Laboration MIT.A.131
MIT.A.141
MIT.A.166
MIT.A.176
Karta
Karta
Karta
Karta
  Ons 2022-09-21
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration Karina Persson KB-C3-02
KB-C3-04
Koncentration och konduktivitet Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Laboration MIT.A.131
MIT.A.141
MIT.A.166
MIT.A.176
Karta
Karta
Karta
Karta
  Tors 2022-09-22
08:15 - 10:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Lektion MIT.C.333
MIT.C.343
NAT.C1.203
NAT.D.200
NAT.D.210
NAT.D.220
NAT.D.250
NAT.D.270
NAT.D.280
NAT.D.380
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
13:00 - 16:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration Karina Persson KB-C3-02
KB-C3-04
Koncentration och konduktivitet Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Laboration MIT.A.131
MIT.A.141
MIT.A.166
MIT.A.176
Karta
Karta
Karta
Karta
  Fre 2022-09-23
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Laboration MIT.A.131
MIT.A.141
MIT.A.166
MIT.A.176
Karta
Karta
Karta
Karta
v 39 Mån 2022-09-26 v 39
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
13:00 - 15:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
15:15 - 17:00 Biologi baskurs I
Kemi baskurs I
Matematik baskurs I
50599ht22
56503ht22
58505ht22
Annat Programinformation
  Tis 2022-09-27
08:15 - 10:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Lektion MIT.C.333
MIT.C.343
NAT.C1.203
NAT.C1.213
NAT.D.210
NAT.D.220
NAT.D.250
NAT.D.270
NAT.D.280
NAT.D.380
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
13:00 - 17:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Laboration Caroline Blomquist NAT.C1.425 - EMG, Gu-lab
NAT.C1.435 - EMG, Gu-lab
Dissektion Karta
Karta
13:00 - 15:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Laboration
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration Karina Persson KB-C3-02
KB-C3-04
Syra/bas, pH mätning, titrering Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
15:00 - 17:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Laboration
  Ons 2022-09-28
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
13:00 - 17:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Laboration Caroline Blomquist NAT.C1.425 - EMG, Gu-lab
NAT.C1.435 - EMG, Gu-lab
Dissektion Karta
Karta
13:00 - 15:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Laboration
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration Karina Persson KB-C3-02
KB-C3-04
Syra/bas, pH mätning, titrering Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete NAT.D.200
15:00 - 17:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Laboration
  Tors 2022-09-29
08:15 - 10:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Lektion MIT.C.333
MIT.C.343
NAT.C1.203
NAT.C1.213
NAT.D.210
NAT.D.220
NAT.D.250
NAT.D.270
NAT.D.280
NAT.D.380
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
13:00 - 17:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Laboration Caroline Blomquist NAT.C1.425 - EMG, Gu-lab
NAT.C1.435 - EMG, Gu-lab
Dissektion Karta
Karta
13:00 - 15:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Laboration
13:00 - 16:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration Karina Persson KB-C3-02
KB-C3-04
Syra/Bas, pH-mätning, titrering Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
15:00 - 17:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Laboration
  Fre 2022-09-30
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
v 40 Mån 2022-10-03 v 40
08:00 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Dugga Norea Åhlin Östra paviljongen
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
13:00 - 15:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
15:15 - 17:00 Biologi baskurs I
Kemi baskurs I
Matematik baskurs I
50599ht22
56503ht22
58505ht22
Annat Programinformation
  Tis 2022-10-04
08:15 - 10:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Lektion MIT.C.333
MIT.C.343
NAT.C1.203
NAT.C1.213
NAT.D.210
NAT.D.220
NAT.D.250
NAT.D.270
NAT.D.280
NAT.D.380
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration Karina Persson KB-C3-02
KB-C3-04
Redoxreaktioner Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
  Ons 2022-10-05
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration Karina Persson KB-C3-02
KB-C3-04
Redoxreaktioner Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
  Tors 2022-10-06
08:15 - 10:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Lektion MIT.C.333
MIT.C.343
NAT.C1.203
NAT.C1.213
NAT.D.210
NAT.D.220
NAT.D.250
NAT.D.270
NAT.D.280
NAT.D.380
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
13:00 - 16:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration Karina Persson KB-C3-02
KB-C3-04
Redoxreaktioner Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
  Fre 2022-10-07
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
v 41 Mån 2022-10-10 v 41
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
15:15 - 17:00 Biologi baskurs I
Kemi baskurs I
Matematik baskurs I
50599ht22
56503ht22
58505ht22
Annat Programinformation
  Tis 2022-10-11
08:15 - 10:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Lektion MIT.C.333
MIT.C.343
NAT.C1.203
NAT.C1.213
NAT.D.210
NAT.D.220
NAT.D.250
NAT.D.270
NAT.D.280
NAT.D.380
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration Karina Persson KB-C3-02
KB-C3-04
Sönderdelning av natriumvätekarbonat Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
  Ons 2022-10-12
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration Karina Persson KB-C3-02
KB-C3-04
Sönderdelning av natriumvätekarbonat Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
  Tors 2022-10-13
08:15 - 10:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Lektion MIT.C.333
MIT.C.343
NAT.C1.203
NAT.C1.213
NAT.D.210
NAT.D.220
NAT.D.250
NAT.D.270
NAT.D.280
NAT.D.380
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
13:00 - 16:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration Karina Persson KB-C3-02
KB-C3-04
Sönderdelning av natriumvätekarbonat Karta
Karta
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
  Fre 2022-10-14
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
v 42 Mån 2022-10-17 v 42
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
15:15 - 17:00 Biologi baskurs I
Kemi baskurs I
Matematik baskurs I
50599ht22
56503ht22
58505ht22
Annat Programinformation
  Tis 2022-10-18
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Lektion MIT.C.333
MIT.C.343
NAT.C1.203
NAT.C1.213
NAT.D.210
NAT.D.220
NAT.D.250
NAT.D.270
NAT.D.280
NAT.D.380
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
13:00 - 17:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Laboration Caroline Blomquist NAT.C1.425 - EMG, Gu-lab
NAT.C1.435 - EMG, Gu-lab
Mitos Karta
Karta
13:00 - 15:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Laboration
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Workshop NAT.D.220
NAT.D.250
Karta
Karta
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
15:00 - 17:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Laboration
  Ons 2022-10-19
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
13:00 - 17:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Laboration Caroline Blomquist NAT.C1.425 - EMG, Gu-lab
NAT.C1.435 - EMG, Gu-lab
Mitos Karta
Karta
13:00 - 15:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Laboration
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Workshop NAT.D.220
NAT.D.250
Karta
Karta
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
15:00 - 17:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Laboration
  Tors 2022-10-20
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Lektion MIT.C.333
MIT.C.343
NAT.C1.203
NAT.C1.213
NAT.D.210
NAT.D.220
NAT.D.250
NAT.D.270
NAT.D.280
NAT.D.380
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
13:00 - 17:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Laboration Caroline Blomquist NAT.C1.425 - EMG, Gu-lab
NAT.C1.435 - EMG, Gu-lab
Mitos Karta
Karta
13:00 - 15:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Laboration
13:00 - 17:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Workshop NAT.D.220
NAT.D.250
Karta
Karta
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
15:00 - 17:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Laboration
  Fre 2022-10-21
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1
08:15 - 10:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Föreläsning Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1
10:15 - 12:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Föreläsning KBE303-Stora hörsalen
13:00 - 15:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Grupparbete Olow Sande MIT Ljusgården
v 43 Mån 2022-10-24 v 43
09:00 - 13:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Tentamen Norea Åhlin Östra paviljongen
  Tis 2022-10-25
08:30 - 12:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Laboration Karina Persson KB-C3-02
KB-C3-04
Uppsamlingslabb Karta
Karta
  Ons 2022-10-26
08:00 - 14:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Tentamen Norea Åhlin Östra paviljongen
  Tors 2022-10-27
08:15 - 10:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Frågestund BIO.E.203 - Aula Biologica
10:15 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Frågestund BIO.E.203 - Aula Biologica
  Fre 2022-10-28
08:00 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Tentamen Norea Åhlin Östra paviljongen
v 48 Lör 2022-12-03 v 48
08:00 - 12:00 Kemi baskurs I 56503ht22 Omtentamen Norea Åhlin Östra paviljongen
v 49 Lör 2022-12-10 v 49
08:00 - 14:00 Matematik baskurs I 58505ht22 Omtentamen Norea Åhlin Östra paviljongen
v 50 Lör 2022-12-17 v 50
08:00 - 12:00 Biologi baskurs I 50599ht22 Omtentamen Norea Åhlin Östra paviljongen