v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 1/11 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 2/11 
Kvalitativ metod II
37035ht21
Kursintroduktion
Madeleine Blusi
obligatorisk närvaro
umu.zoom.us
10:00
09:00
Kvalitativ metod II
37035ht21
Föreläsning
Gunilla Strandberg
Forskningsetik
Introduktion till kvalitativa metoder
Intervjumetodik
umu.zoom.us
15:30
10:00
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 3/11 
Kvalitativ metod II
37035ht21
Föreläsning
Gunilla Strandberg
Kvalitativa metoder forts.
Teori och övningar
umu.zoom.us
14:30
08:30
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 4/11 
Kvalitativ metod II
37035ht21
Föreläsning
Monica Christianson
Genus och intersektionalitet
umu.zoom.us
10:00
08:30
Kvalitativ metod II
37035ht21
Föreläsning
Gunilla Strandberg
Aktionsforskning
umu.zoom.us
11:30
10:30
Kvalitativ metod II
37035ht21
Föreläsning
Gunilla Strandberg
Madeleine Blusi
Genomgång inför uppgifter och hemtentamen. Utlämning av hemtentamen
umu.zoom.us
12:15
11:30
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 5/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 22/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 23/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 24/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 25/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 26/11 
Kvalitativ metod II
37035ht21
Inlämning
Inlämning av intervju i Canvas.
Senast kl 17.00
17:00
16:00

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 29/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 30/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 1/12 
Kvalitativ metod II
37035ht21
Seminarium
Monica Christianson
Seminarium, genus, klass och etnicitet i grupper*. Obligatoriskt. Gruppindelning A,B,C,D aviseras senare.
umu.zoom.us
15:30
09:30
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 2/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 3/12 

Dölj bokningar
Länk till detta schema Textschema