Tid Kurs Anmälningskod Undervisningstyp Lärare Kommentar Länk
v 44 Tis 2021-11-02 v 44
09:00 - 10:00 Kvalitativ metod II 37035ht21 Kursintroduktion Madeleine Blusi obligatorisk närvaro
10:00 - 15:30 Kvalitativ metod II 37035ht21 Föreläsning Gunilla Strandberg Forskningsetik
Introduktion till kvalitativa metoder
Intervjumetodik
  Ons 2021-11-03
08:30 - 14:30 Kvalitativ metod II 37035ht21 Föreläsning Gunilla Strandberg Kvalitativa metoder forts.
Teori och övningar
  Tors 2021-11-04
08:30 - 10:00 Kvalitativ metod II 37035ht21 Föreläsning Monica Christianson Genus och intersektionalitet
10:30 - 11:30 Kvalitativ metod II 37035ht21 Föreläsning Gunilla Strandberg Aktionsforskning
11:30 - 12:15 Kvalitativ metod II 37035ht21 Föreläsning Gunilla Strandberg
Madeleine Blusi
Genomgång inför uppgifter och hemtentamen. Utlämning av hemtentamen
v 47 Fre 2021-11-26 v 47
16:00 - 17:00 Kvalitativ metod II 37035ht21 Inlämning Inlämning av intervju i Canvas.
Senast kl 17.00
Dölj bokningar
Länk till detta schema Grafiskt schema