For mer informasjon om tid/rom/sted, trykk på aktuelle reservasjon. Endringer på timeplan kan forekomme.
u 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 12/6 
u 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 13/6 
u 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 14/6 
u 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 15/6 
u 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 16/6 
u 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 17/6 
u 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 18/6 

u 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 19/6 
u 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 20/6 
u 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 21/6 
u 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 22/6 
u 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 23/6 
u 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 24/6 
u 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 25/6 

u 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 26/6 
u 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 27/6 
u 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 28/6 
u 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 29/6 
u 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 30/6 
u 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 1/7 
u 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 2/7 

u 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 3/7 
u 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 4/7 
u 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 5/7 
u 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 6/7 
u 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 7/7 
u 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 8/7 
u 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 9/7 

u 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 10/7 
u 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 11/7 
u 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 12/7 
u 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 13/7 
u 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 14/7 
u 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 15/7 
u 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 16/7 

u 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 17/7 
u 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 18/7 
u 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 19/7 
u 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 20/7 
u 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 21/7 
u 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 22/7 
u 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 23/7 

u 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 24/7 
u 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 25/7 
u 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 26/7 
u 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 27/7 
u 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 28/7 
u 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 29/7 
u 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 30/7 

u 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 31/7 
u 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 1/8 
u 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 2/8 
u 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 3/8 
u 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 4/8 
u 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 5/8 
u 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 6/8 

u 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 7/8 
u 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 8/8 
u 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 9/8 
u 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 10/8 
u 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 11/8 
u 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 12/8 
u 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 13/8 

u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 14/8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 15/8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 16/8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 17/8 
IDR134-1
Oppmøte utenfor bygg 46
Kari Christiansen, Øystein Winje
Samling
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
11:00
08:15
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 18/8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 19/8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 20/8 

u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 21/8 
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 22/8 
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 23/8 
IDR134-1
Spicheren 3i082 SPB
Fagdidaktikk
Kari Christiansen
Forelesning
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
10:00
08:15
IDR134-1
Spicheren Volleyballhall
Orientering
Kari Christiansen
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
12:00
10:15
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 24/8 
IDR134-1
Spicheren Volleyballhall
Lek
Kari Christiansen
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
11:00
09:15
IDR134-1
Orientering
Kari Christiansen
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
12:00
11:15
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 25/8 
IDR134-1
Spicheren Hall del 1, Spicheren Hall del 2, Spicheren Hall del 3
Ballbasis
Ketil Østrem
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
10:00
08:15
IDR134-1
Orientering
Kari Christiansen
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
12:00
10:15
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 26/8 
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 27/8 

u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 28/8 
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 29/8 
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 30/8 
IDR134-1
Spicheren 3i082 SPB
Fagdidaktikk
Kari Christiansen
Forelesning
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
10:00
08:15
IDR134-1
Spicheren Volleyballhall
Lek
Kari Christiansen
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
12:00
10:15
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 31/8 
IDR134-1
Spicheren Hall del 1, Spicheren Hall del 2, Spicheren Hall del 3
Løp - hopp - kast
Geir Øvrevik
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
10:00
08:15
IDR134-1
Orientering
Kari Christiansen
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
12:00
10:15
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 1/9 
IDR134-1
Spicheren Hall del 1, Spicheren Hall del 2, Spicheren Hall del 3
Løp - hopp - kast
Geir Øvrevik
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
10:00
08:15
IDR134-1
Spicheren Hall del 1, Spicheren Hall del 2, Spicheren Hall del 3
Ballbasis
Ketil Østrem
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
12:00
10:15
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 2/9 
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 3/9 

u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 4/9 
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 5/9 
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 6/9 
IDR134-1
Friluftstur - Donevann
Kari Christiansen, Øystein Winje
Feltkurs
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
18:30
09:00
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 7/9 
IDR134-1
Spicheren Hall del 1, Spicheren Hall del 2, Spicheren Hall del 3
Løp - hopp - kast
Geir Øvrevik
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
12:00
10:15
IDR134-1
Spicheren Hall del 1, Spicheren Hall del 2, Spicheren Hall del 3
Ballbasis
Ketil Østrem
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
14:00
12:15
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 8/9 
IDR134-1
Spicheren 3i082 SPB
Fagdidaktikk
Kari Christiansen
Forelesning
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
12:00
10:15
IDR134-1
Spicheren Volleyballhall
Lek
Kari Christiansen
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
14:00
12:15
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 9/9 
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 10/9 

u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 11/9 
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 12/9 
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 13/9 
IDR134-1
Spicheren 3i082 SPB
Fagdidaktikk
Kari Christiansen
Forelesning
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
10:00
08:15
IDR134-1
Spicheren Hall del 1, Spicheren Hall del 2, Spicheren Hall del 3
Løp - hopp - kast
Geir Øvrevik
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
12:00
10:15
IDR134-1
Orientering
Kari Christiansen
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
14:00
12:15
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 14/9 
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 15/9 
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 16/9 
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 17/9 

u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 18/9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 19/9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 20/9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 21/9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 22/9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 23/9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 24/9 

u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 25/9 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 26/9 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 27/9 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 28/9 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 29/9 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 30/9 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 1/10 

u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 2/10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 3/10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 4/10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 5/10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 6/10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 7/10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 8/10 

u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 9/10 
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 10/10 
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 11/10 
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 12/10 
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 13/10 
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 14/10 
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 15/10 

u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 16/10 
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 17/10 
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 18/10 
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 19/10 
IDR134-1
Spicheren 3i082 SPB
Fagdidaktikk
Kari Christiansen
Forelesning
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
10:00
08:15
IDR134-1
Spicheren Volleyballhall
Lek
Kari Christiansen
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
12:00
10:15
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 20/10 
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 21/10 
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 22/10 

u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 23/10 
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 24/10 
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 25/10 
IDR134-1
Spicheren Volleyballhall
Dans
Mette Stavnsbo
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
12:00
10:15
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 26/10 
IDR134-1
Spicheren Hall del 1, Spicheren Hall del 2, Spicheren Hall del 3
Ballbasis
Ketil Østrem
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
10:00
08:15
IDR134-1
Spicheren Volleyballhall
Dans
Mette Stavnsbo
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
12:00
10:15
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 27/10 
IDR134-1
Spicheren Hall del 1, Spicheren Hall del 2, Spicheren Hall del 3
Ballbasis
Ketil Østrem
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
10:00
08:15
IDR134-1
Spicheren Volleyballhall
Dans
Mette Stavnsbo
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
12:00
10:15
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 28/10 
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 29/10 

u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 30/10 
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 31/10 
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 1/11 
IDR134-1
Spicheren Hall del 1, Spicheren Hall del 2, Spicheren Hall del 3
Ballbasis
Ketil Østrem
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
10:00
08:15
IDR134-1
Spicheren Volleyballhall
Dans
Mette Stavnsbo
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
12:00
10:15
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 2/11 
IDR134-1
Spicheren 3i082 SPB
Fagdidaktikk
Kari Christiansen
Forelesning
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
10:00
08:15
IDR134-1
Spicheren Svømmehall
Vanntilvenning - gr. B
Kari Christiansen
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
12:00
10:15
IDR134-1
Spicheren Svømmehall
Vanntilvenning - gr. A
Kari Christiansen
Praktisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 5-årig master 1.år, Kroppsøving 1 (høst)
14:00
12:15
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 3/11 
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 4/11 
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 5/11