For mer informasjon om tid/rom/sted, trykk på aktuelle reservasjon. Endringer på timeplan kan forekomme.
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 16/8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 17/8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 18/8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 19/8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 20/8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 21/8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 22/8 

u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 23/8 
EX-100-1
Filosofihistorie
Kjetil Holtmon Akø
*Digital undervisning, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 24/8 
EX-100-1
Etikk
Ralph Henk Vaags
*Digital undervisning, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 25/8 
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 26/8 
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 27/8 
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 28/8 
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 29/8 

u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 30/8 
EX-100-1
Filosofihistorie
Kjetil Holtmon Akø
*Digital undervisning, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 31/8 
EX-100-1
Etikk
Ralph Henk Vaags
*Digital undervisning, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 1/9 
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 2/9 
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 3/9 
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 4/9 
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 5/9 

u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 6/9 
EX-100-1
Filosofihistorie
Kjetil Holtmon Akø
*Digital undervisning, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 7/9 
EX-100-1
Etikk
Ralph Henk Vaags
*Digital undervisning, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 8/9 
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 9/9 
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 10/9 
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 11/9 
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 12/9 

u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 13/9 
EX-100-1
Filosofihistorie
Kjetil Holtmon Akø
*Digital undervisning, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 14/9 
EX-100-1
Etikk
Ralph Henk Vaags
*Digital undervisning, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 15/9 
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 16/9 
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 17/9 
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 18/9 
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 19/9 

u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 20/9 
EX-100-1
Filosofihistorie
Kjetil Holtmon Akø
*Digital undervisning, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 21/9 
EX-100-1
Etikk
Ralph Henk Vaags
*Digital undervisning, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 22/9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 23/9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 24/9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 25/9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 26/9 

u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 27/9 
EX-100-1
Filosofihistorie
Kjetil Holtmon Akø
*Digital undervisning, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 28/9 
EX-100-1
Etikk
Ralph Henk Vaags
*Digital undervisning, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 29/9 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 30/9 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 1/10 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 2/10 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 3/10 

u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 4/10 
EX-100-1
KRS B1 007
Filosofihistorie
Kjetil Holtmon Akø
*Fysisk undervisning, *Streaming, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 5/10 
EX-100-1
Etikk
Ralph Henk Vaags
*Digital undervisning, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 6/10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 7/10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 8/10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 9/10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 10/10 

u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 11/10 
EX-100-1
KRS B1 007
Filosofihistorie
Kjetil Holtmon Akø
*Fysisk undervisning, *Streaming, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 12/10 
EX-100-1
Etikk
Ralph Henk Vaags
*Digital undervisning, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 13/10 
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 14/10 
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 15/10 
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 16/10 
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 17/10 

u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 18/10 
EX-100-1
KRS B1 007
Filosofihistorie
Kjetil Holtmon Akø
*Fysisk undervisning, *Streaming, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 19/10 
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 20/10 
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 21/10 
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 22/10 
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 23/10 
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 24/10 

u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 25/10 
EX-100-1
KRS B1 007
Filosofihistorie
Kjetil Holtmon Akø
*Fysisk undervisning, *Streaming, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 26/10 
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 27/10 
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 28/10 
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 29/10 
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 30/10 
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 31/10 

u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 1/11 
EX-100-1
KRS B1 007
Filosofihistorie
Kjetil Holtmon Akø
*Fysisk undervisning, *Streaming, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 2/11 
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 3/11 
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 4/11 
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 5/11 
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 6/11 
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 7/11 

u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 8/11 
EX-100-1
Filosofihistorie
Kjetil Holtmon Akø
*Digital undervisning, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 9/11 
u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 10/11 
u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 11/11 
u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 12/11 
u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 13/11 
u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 14/11 

u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 15/11 
EX-100-1
KRS B1 001
Filosofihistorie
Kjetil Holtmon Akø
*Fysisk undervisning, *Streaming, Forelesning
Anvendt filosofi bachelor 2.år (høst), Ernæring bachelor 3.år (høst), Historie bachelor 2.år (høst), Historie bachelor 3.år, Se valgt breddeenhet (høst), Kommunikasjon bachelor 2.år (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Litteratur (høst), Litteratur, film og teater bachelor 2.år, Teater (høst), Litteratur, film og teater bachelor 3.år, Film (høst), Pedagogikk bachelor 2.år (høst), Religion, etikk og samfunn bachelor 2.år (høst), Rettsvitenskap bachelor 1.år (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Jus og ledelse (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Kommunikasjon og medier (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Sosiologi (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon bachelor 2.år, Statsvitenskap og organisasjon (høst), Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor 2. år, Sustainable transformation (høst), Samtidsteater bachelor 2.år (høst), Skolebibliotekkunnskap bachelor 4.år, deltid (høst) Se breddeenhet, Statsvitenskap bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 16/11 
u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 17/11 
u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 18/11 
u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 19/11 
u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 20/11 
u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 21/11 

u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 22/11 
u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 23/11 
u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 24/11 
u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 25/11 
u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 26/11 
u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 27/11 
u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 28/11 

u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 29/11 
u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 30/11 
u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 1/12 
u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 2/12 
u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 3/12 
u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 4/12 
u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 5/12 

u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 6/12 
u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 7/12 
u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 8/12 
u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 9/12 
u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 10/12 
u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 11/12 
u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 12/12 

u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 13/12 
u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 14/12 
u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 15/12 
u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 16/12 
u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 17/12 
u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 18/12 
u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 19/12 

u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 20/12 
u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 21/12 
u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 22/12 
u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 23/12 
u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 24/12 
Julaften
00:00
00:00
u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 25/12 
1. juledag
00:00
00:00
u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 26/12 
2. juledag
00:00
00:00

u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 27/12 
u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 28/12 
u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 29/12 
u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 30/12 
u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 31/12 
Nyttårsaften
00:00
00:00
u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 1/1 
u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 2/1 

 
EX-100-1
 
Fargeinformasjon