For mer informasjon om tid/rom/sted, trykk på aktuelle reservasjon. Endringer på timeplan kan forekomme.
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 16/8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 17/8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 18/8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 19/8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 20/8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 21/8 
u 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 22/8 

u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 23/8 
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 24/8 
DAT100-G
DIGITAL UNDERVISNING
Haakon Sundbø
*Digital undervisning, Forelesning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
12:00
10:15
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 25/8 
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 26/8 
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 27/8 
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 28/8 
u 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 29/8 

u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 30/8 
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 31/8 
DAT100-G
GRM A2 135
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, *Streaming, Forelesning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
12:00
10:15
DAT100-G
GRM A3 021/022
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, Lab-undervisning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 1/9 
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 2/9 
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 3/9 
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 4/9 
u 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 5/9 

u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 6/9 
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 7/9 
DAT100-G
GRM A2 135
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, *Streaming, Forelesning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
12:00
10:15
DAT100-G
GRM A3 021/022
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, Lab-undervisning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 8/9 
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 9/9 
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 10/9 
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 11/9 
u 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 12/9 

u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 13/9 
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 14/9 
DAT100-G
GRM A2 135
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, *Streaming, Forelesning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
12:00
10:15
DAT100-G
GRM A3 021/022
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, Lab-undervisning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 15/9 
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 16/9 
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 17/9 
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 18/9 
u 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 19/9 

u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 20/9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 21/9 
DAT100-G
GRM A2 135
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, *Streaming, Forelesning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
12:00
10:15
DAT100-G
GRM A3 021/022
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, Lab-undervisning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 22/9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 23/9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 24/9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 25/9 
u 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 26/9 

u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 27/9 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 28/9 
DAT100-G
GRM A2 135
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, *Streaming, Forelesning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
12:00
10:15
DAT100-G
GRM A3 021/022
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, Lab-undervisning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 29/9 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 30/9 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 1/10 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 2/10 
u 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 3/10 

u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 4/10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 5/10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 6/10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 7/10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 8/10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 9/10 
u 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 10/10 

u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 11/10 
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 12/10 
DAT100-G
GRM A2 135
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, *Streaming, Forelesning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
12:00
10:15
DAT100-G
GRM A3 021/022
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, Lab-undervisning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 13/10 
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 14/10 
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 15/10 
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 16/10 
u 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 17/10 

u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 18/10 
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 19/10 
DAT100-G
GRM A2 135
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, *Streaming, Forelesning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
12:00
10:15
DAT100-G
GRM A3 021/022
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, Lab-undervisning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 20/10 
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 21/10 
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 22/10 
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 23/10 
u 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 24/10 

u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 25/10 
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 26/10 
DAT100-G
GRM A2 135
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, *Streaming, Forelesning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
12:00
10:15
DAT100-G
GRM A3 021/022
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, Lab-undervisning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 27/10 
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 28/10 
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 29/10 
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 30/10 
u 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 31/10 

u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 1/11 
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 2/11 
DAT100-G
GRM A2 135
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, *Streaming, Forelesning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
12:00
10:15
DAT100-G
GRM A3 021/022
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, Lab-undervisning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 3/11 
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 4/11 
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 5/11 
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 6/11 
u 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 7/11 

u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 8/11 
u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 9/11 
DAT100-G
GRM A2 135
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, *Streaming, Forelesning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
12:00
10:15
DAT100-G
GRM A3 021/022
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, Lab-undervisning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 10/11 
u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 11/11 
u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 12/11 
u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 13/11 
u 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 14/11 

u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 15/11 
u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 16/11 
DAT100-G
GRM A3 021/022
Haakon Sundbø
*Fysisk undervisning, Lab-undervisning
IKT årsstudium, Multimedieteknologi- og design (høst), Multimedieteknologi og -design bachelor 1.år (høst)
14:00
12:15
u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 17/11 
u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 18/11 
u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 19/11 
u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 20/11 
u 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 21/11 

u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 22/11 
u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 23/11 
u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 24/11 
u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 25/11 
u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 26/11 
u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 27/11 
u 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 28/11 

u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 29/11 
u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 30/11 
u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 1/12 
u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 2/12 
u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 3/12 
u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 4/12 
u 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 5/12 

u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 6/12 
u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 7/12 
u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 8/12 
u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 9/12 
u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 10/12 
u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 11/12 
u 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 12/12 

u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 13/12 
u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 14/12 
u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 15/12 
u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 16/12 
u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 17/12 
u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 18/12 
u 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 19/12 

u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 20/12 
u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 21/12 
u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 22/12 
u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 23/12 
u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 24/12 
Julaften
00:00
00:00
u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 25/12 
1. juledag
00:00
00:00
u 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 26/12 
2. juledag
00:00
00:00

u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mandag 27/12 
u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tirsdag 28/12 
u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 29/12 
u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 30/12 
u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 31/12 
Nyttårsaften
00:00
00:00
u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lørdag 1/1 
u 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Søndag 2/1 

 
DAT100-G
 
Fargeinformasjon