Abonnér
 
Gå til forrige måned
Jan  
Gå til neste måned

Tid
10:15 - 12:00 Forelesning, KRS 15 110, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår), Tove Margrethe Gabrielsen
10:15 - 12:00 Forelesning, KRS 48 116, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår)
09:15 - 12:00 Forelesning, KRS 48 118, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår)
13:15 - 15:00 KRS 48 118, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår), Seminar
09:15 - 12:00 Forelesning, KRS 48 118, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår)
13:15 - 15:00 KRS 48 118, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår), Seminar
10:15 - 12:00 Forelesning, KRS 15 110, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår)
13:15 - 15:00 KRS 15 110, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår), Seminar
10:15 - 12:00 Forelesning, KRS 15 110, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår)
13:15 - 16:00 KRS 15 110, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår), Seminar
10:15 - 12:00 Forelesning, KRS 17 033, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår)
13:15 - 16:00 KRS 17 033, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår), Seminar
10:15 - 12:00 Forelesning, KRS 48 108, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår)
13:15 - 16:00 KRS 48 108, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår), Seminar
10:15 - 12:00 Forelesning, KRS HU 024, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår)
13:15 - 16:00 KRS HU 024, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår), Seminar
09:15 - 12:00 Forelesning, KRS BU 031, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår)
13:15 - 15:00 KRS 51 131, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår), Seminar
09:15 - 12:00 Forelesning, KRS 48 013, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår)
13:15 - 15:00 KRS 48 013, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår), Seminar
09:15 - 12:00 Forelesning, KRS 48 113, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår)
13:15 - 15:00 KRS 48 113, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår), Seminar
09:15 - 12:00 Forelesning, KRS 46 216, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår)
13:15 - 15:00 KRS 46 216, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår), Seminar
09:15 - 12:00 Gruppeundervisning, KRS BU 031, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår)
09:15 - 16:00 Feltkurs, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår), Utenfor UiA
10:15 - 12:00 Forelesning, KRS D3 017, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår)
09:15 - 14:00 KRS B2 002, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår), Presentasjon
09:15 - 11:00 Forelesning, KRS 48 118, Kystsoneøkologi master 1.år (Vår), Tove Margrethe Gabrielsen