Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Lokal Lärare Undervisningstyp Information
v 36, 2020 
Tors3/9 13:00 - 16:00 SU7239 via Athena Torbjörn Bildtgård Föreläsning Kursintroduktion
v 37, 2020 
Tors10/9 13:00 - 16:00 SU7239 via Athena Torbjörn Bildtgård Föreläsning
v 38, 2020 
Tors17/9 13:00 - 16:00 SU7239 via Athena Torbjörn Bildtgård Föreläsning
v 39, 2020 
Tors24/9 13:00 - 16:00 SU7239 via Athena Torbjörn Bildtgård Föreläsning
v 40, 2020 
Tors1/10 13:00 - 16:00 SU7239 via Athena Torbjörn Bildtgård Föreläsning
v 41, 2020 
Tors8/10 13:00 - 16:00 SU7239 via Athena Mats Ekendahl Föreläsning
v 42, 2020 
Tors15/10 13:00 - 16:00 SU7239 via Athena Maria Andersson Vogel Föreläsning
v 43, 2020 
Tors22/10 13:00 - 16:00 SU7239 via Athena Torbjörn Bildtgård Föreläsning Kursavslutning
KurskodNamn