Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Kurs
Delkurs
Undervisningstyp
Studentgrupp
Lärare
Information
Tentamenssal
v 44, 2023 
Mån2023-10-30 09:00 - 09:15 via Athena CTS112 Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Kursstart Alla grupper Kursstart i Athena. Bekanta dig, på egen hand, med Athenasajten och se om det finns några anvisningar inför första träffen.
v 45, 2023 
Mån2023-11-06 14:00 - 17:00 via Zoom CTS112 Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Obligatorisk närvaro, Seminarium Alla grupper Peter Lundkvist
v 47, 2023 
Mån2023-11-20 14:00 - 17:00 via Zoom CTS112 Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Obligatorisk närvaro, Seminarium Alla grupper Peter Lundkvist
v 50, 2023 
Mån2023-12-11 14:00 - 17:00 via Zoom CTS112 Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Obligatorisk närvaro, Seminarium Alla grupper Peter Lundkvist
v 51, 2023 
Mån2023-12-18 14:00 - 17:00 via Zoom CTS112 Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Obligatorisk närvaro, Seminarium Alla grupper Peter Lundkvist
v 2, 2024 
Mån2024-01-08 18:00 - 22:00 **Obestämd skrivsal CTS112 Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alla grupper Digital salstentamen
v 8, 2024 
Tors2024-02-22 18:00 - 22:00 *Obestämd skrivsal CTS112 Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alla grupper Digital salstentamen, Omtentamen
 
KurskodNamn