Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2020 
Mån31/8 10:00 - 12:00 MK1034 Webbaserad undervisning Medier i tid och rum Introduktion Alla Via Zoom. Se mer information på Athena.
Ons2/9 11:00 - 12:00 MK1034 Webbaserad undervisning Studenthälsan informerar https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69756420540
12:00 - 13:00 MK1034 Webbaserad undervisning Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Introduktion Alla Introduktion till granskningsuppgiften
Fre4/9 11:00 - 13:00 MK1034 Webbaserad undervisning Israela Klayman-Cohen, Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Föreläsning Alla Akademiskt skrivande (KW) och introduktion till bibliotekets resurser
v 37, 2020 
Mån7/9 11:00 - 13:00 MK1034 Webbaserad undervisning Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Föreläsning Alla Medierad kommunikation: en lång historia
Ons9/9 13:00 - 15:00 MK1034 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova, Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Handledning Alla Frivillig handledning av granskningsuppgiften (enligt överenskommelse)
Fre11/9 11:00 - 13:00 MK1034 Webbaserad undervisning Torbjörn Rolandsson Medier i tid och rum Föreläsning Alla Ekonomiska perspektiv på dagens medielandskap
13:30 - 14:00 MK1034 Webbaserad undervisning Israela Klayman-Cohen Medier i tid och rum Föreläsning Alla Introduktion till bibliotekets resurser
v 38, 2020 
Mån14/9 11:00 - 13:00 MK1034 Webbaserad undervisning Kristina Riegert Medier i tid och rum Föreläsning Alla Radio och TV i Sverige
Ons16/9 11:00 - 13:00 MK1034 Webbaserad undervisning Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Föreläsning Alla Digitalisering, divergens och konvergens
v 39, 2020 
Mån21/9 11:45 - 12:00 MK1034 Webbaserad undervisning Medier i tid och rum Inlämning Alla Deadline kl 12.00: Granskningsuppgift
Ons23/9 15:00 - 15:15 MK1034 Webbaserad undervisning Medier i tid och rum Digital hemtentamen Alla Hemtenta publiceras på Athena
Tors24/9 09:00 - 11:00 MK1034 Webbaserad undervisning Michael Westerlund Medier i tid och rum Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
12:00 - 14:00 MK1034 Webbaserad undervisning Michael Westerlund Medier i tid och rum Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
13:00 - 15:00 MK1034 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova Medier i tid och rum Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
Fre25/9 09:00 - 11:00 MK1034 Webbaserad undervisning Michael Westerlund Medier i tid och rum Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
12:00 - 14:00 MK1034 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova Medier i tid och rum Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
v 40, 2020 
Ons30/9 15:00 - 15:15 MK1034 Webbaserad undervisning Medier i tid och rum Digital hemtentamen , Inlämning Alla Inlämning hemtenta. Laddas upp på Athena
Fre2/10 13:00 - 15:00 MK1034 Webbaserad undervisning Carl Ritter Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Introduktion till kursen och forskningsområdet
v 41, 2020 
Tis6/10 13:00 - 15:00 MK1034 Webbaserad undervisning Sven Ross Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Medieforskningens huvudfåra I: Från allsmäktiga medier till begränsade effekter
Ons7/10 11:00 - 13:00 MK1034 Webbaserad undervisning Sven Ross Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Medieforskningens huvudfåra II: Från mäktiga medier till den aktiva publiken
v 42, 2020 
Tis13/10 09:00 - 11:00 MK1034 Webbaserad undervisning Carl Ritter Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 1-4 Litteraturseminarium 1. Se dokumentet "anvisningar till litteraturseminarier MKS I" för uppgift och litteratur
09:00 - 11:00 MK1034 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 13-16 Litteraturseminarium 1. Se dokumentet "anvisningar till litteraturseminarier MKS I" för uppgift och litteratur
11:00 - 13:00 MK1034 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 17-20 Litteraturseminarium 1. Se dokumentet "anvisningar till litteraturseminarier MKS I" för uppgift och litteratur
12:00 - 14:00 MK1034 Webbaserad undervisning Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 5-8 Litteraturseminarium 1. Se dokumentet "anvisningar till litteraturseminarier MKS I" för uppgift och litteratur (Lärare Carl Ritter)
15:00 - 17:00 MK1034 Webbaserad undervisning Carl Ritter Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 9-12 Litteraturseminarium 1. Se dokumentet "anvisningar till litteraturseminarier MKS I" för uppgift och litteratur
Ons14/10 13:00 - 15:00 MK1034 Webbaserad undervisning Carl Ritter Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Kritiska perspektiv I: Marxism och politisk ekonomi
Tors15/10 13:00 - 15:00 MK1034 Webbaserad undervisning Carl Ritter Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Kritiska perspektiv II: Kulturstudier
v 43, 2020 
Mån19/10 09:00 - 11:00 MK1034 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 13-16 Litteraturseminarium 2. Se dokumentet "Anvisningar till litteraturseminarier MKS I" för uppgift och litteratur
11:00 - 13:00 MK1034 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 17-20 Litteraturseminarium 2. Se dokumentet "Anvisningar till litteraturseminarier MKS I" för uppgift och litteratur
Tis20/10 09:00 - 11:00 MK1034 Webbaserad undervisning Carl Ritter Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 1-4 Litteraturseminarium 2. Se dokumentet "Anvisningar till litteraturseminarier MKS I" för uppgift och litteratur
12:00 - 14:00 MK1034 Webbaserad undervisning Carl Ritter Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 5-8 Litteraturseminarium 2. Se dokumentet "Anvisningar till litteraturseminarier MKS I" för uppgift och litteratur
15:00 - 17:00 MK1034 Webbaserad undervisning Carl Ritter Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 9-12 Litteraturseminarium 2. Se dokumentet "Anvisningar till litteraturseminarier MKS I" för uppgift och litteratur
Tors22/10 13:00 - 15:00 MK1034 Webbaserad undervisning Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Föreläsning: Propaganda
15:45 - 16:00 MK1034 Webbaserad undervisning Medier, kultur, samhälle I Hemtentamen Alla Offentliggörande av hemtentamen (Athena)
Fre23/10 14:00 - 15:00 MK1034 Webbaserad undervisning Carl Ritter Medier, kultur, samhälle I Frågestund Alla Frågestund om hemtentamen
v 44, 2020 
Mån26/10 09:00 - 11:00 MK1034 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova Extraseminarium- kompensation
Tors29/10 15:45 - 16:00 MK1034 Webbaserad undervisning Medier, kultur, samhälle I Digital hemtentamen , Inlämning Alla Inlämning av hemtentamen (Athena)
v 45, 2020 
Tis3/11 11:00 - 12:00 MK1034 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Introduktion Alla Delkursintroduktion.
Ons4/11 11:45 - 12:00 MK1034 Webbaserad undervisning Medier i tid och rum Digital hemtentamen , Omtentamen Alla Omtenta publiceras på Athena
Tors5/11 14:00 - 16:00 MK1034 Webbaserad undervisning Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 1:Offentlighet
Fre6/11 10:00 - 12:00 MK1034 Webbaserad undervisning Mattias Ekman Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Föreläsning 2: Sociala rörelser och medier
v 46, 2020 
Mån9/11 10:00 - 12:00 MK1034 Webbaserad undervisning Carl Ritter Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 3: Informationssamhället
Ons11/11 11:00 - 13:00 MK1034 Webbaserad undervisning Ester Pollack Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 4: Källkritik
11:45 - 12:00 MK1034 Webbaserad undervisning Medier i tid och rum Digital hemtentamen , Inlämning, Omtentamen Deadline: inlämning omtenta via Athena
Fre13/11 11:00 - 13:00 MK1034 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 5: Medier, kultur, globalisering
v 47, 2020 
Mån16/11 11:00 - 13:00 MK1034 Webbaserad undervisning Anja Hirdman Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 6: Medier och genus
Ons18/11 11:00 - 13:00 MK1034 Webbaserad undervisning Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 7: Medier och etnicitet
15:45 - 16:00 MK1034 Medier, kultur, samhälle II Digital hemtentamen Alla Hemtentamen publiceras på Athena
v 48, 2020 
Mån23/11 09:00 - 11:00 MK1034 Webbaserad undervisning Carl Ritter Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
09:00 - 11:00 MK1034 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
12:00 - 14:00 MK1034 Webbaserad undervisning Carl Ritter Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
14:00 - 16:00 MK1034 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
v 49, 2020 
Ons2/12 11:45 - 12:00 MK1034 Medier, kultur, samhälle II Inlämning Inlämning hemtenta via Athena
Tors3/12 10:00 - 12:00 MK1034 Webbaserad undervisning Jörgen Skågeby Internet och digitala medier Introduktion Alla Kursintroduktion
v 50, 2020 
Mån7/12 10:00 - 12:00 MK1034 Webbaserad undervisning Jörgen Skågeby Internet och digitala medier Föreläsning Alla Remediering, premediering och mediearkeologi
Tors10/12 10:00 - 12:00 MK1034 Webbaserad undervisning Jörgen Skågeby Internet och digitala medier Föreläsning Alla AI och sociala maskiner
12:00 - 12:15 MK1034 Webbaserad undervisning Carl Ritter Digital hemtentamen , Omtentamen Omtentamen publiceras i Athena (kl 12.00) Medier, kultur, samhälle I
v 51, 2020 
Mån14/12 10:00 - 12:00 MK1034 Webbaserad undervisning Kari Andén Papadopoulos Internet och digitala medier Föreläsning Alla Digital visualitet + digital aktivism
Tis15/12 10:00 - 12:00 MK1034 Webbaserad undervisning Michael Westerlund Internet och digitala medier Föreläsning Alla Sociala medier + Interaktion och Identitet
Tors17/12 11:45 - 12:00 MK1034 Webbaserad undervisning Carl Ritter Inlämning, Omtentamen Deadline omtentamen
Fre18/12 10:00 - 12:00 MK1034 Webbaserad undervisning Jörgen Skågeby Internet och digitala medier Föreläsning Alla Debatter, myter, förhoppningar och farhågor
v 1, 2021 
Fre8/1 11:45 - 12:00 MK1034 Webbaserad undervisning Internet och digitala medier Inlämning Alla Inlämning gruppuppgift
12:00 - 12:15 MK1034 Webbaserad undervisning Internet och digitala medier Digital hemtentamen Alla Hemtentamen publiceras på Athena
v 2, 2021 
Mån11/1 12:45 - 13:00 MK1034 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Digital omtentamen
Fre15/1 12:45 - 13:00 MK1034 Webbaserad undervisning Internet och digitala medier Digital hemtentamen , Inlämning Alla Inlämning hemtenta. Laddas upp på Athena
KurskodNamn