Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 36, 2020 
Mån31/8 13:00 - 15:00 MK3014 Webbaserad undervisning Jörgen Skågeby, Kristina Jerner Widestedt, Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Introduktion. Via Zoom. Se mer information på Athena.
Tis1/9 13:00 - 15:00 MK3014 Webbaserad undervisning Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 1: Positivismen, Popper och medieforskningens huvudfåra
Tors3/9 13:00 - 15:00 MK3014 Webbaserad undervisning Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 2: Paradigm, konstruktionism och kritisk realism
v 37, 2020 
Mån7/9 13:00 - 15:00 MK3014 Webbaserad undervisning Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 3: Kritisk forskning - kritisk teori och feministisk vetenskapsteori
Ons9/9 11:00 - 13:00 MK3014 Webbaserad undervisning Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Föreläsning 4: Tolkande perspektiv - Hermeneutik, strukturalism, poststrukturalism och postmodernism
v 38, 2020 
Mån14/9 10:00 - 12:00 MK3014 Webbaserad undervisning Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp A Diskussion av fyra utvalda texter. Se anvisningar samt gruppindelning på Athena.
12:30 - 14:30 MK3014 Webbaserad undervisning Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp B Diskussion av fyra utvalda texter. Se anvisningar samt gruppindelning på Athena.
Tis15/9 10:00 - 12:00 MK3014 Webbaserad undervisning Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Grupp C Diskussion av fyra utvalda texter. Se anvisningar samt gruppindelning på Athena.
v 39, 2020 
Mån21/9 11:45 - 12:00 MK3014 Webbaserad undervisning Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Inlämning: Hemtentamen (Vetenskapsteori)
Tis22/9 10:00 - 11:00 MK3014 Webbaserad undervisning Anja Hirdman Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Introducerande föreläsning: Representation
12:00 - 13:00 MK3014 Webbaserad undervisning Jonas Jonsson Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Introducerande föreläsning: Strategisk kommunikation och marknadskommunikation
14:00 - 15:00 MK3014 Webbaserad undervisning Jörgen Skågeby Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning Alla Introducerande föreläsning: Vardagens mediering
Tors24/9 10:00 - 12:00 MK3014 Webbaserad undervisning Kari Andén Papadopoulos Examensarbete Introduktion Alla Introduktion till Uppsatskursen
Fre25/9 09:45 - 10:00 MK3014 Webbaserad undervisning Vetenskaplighet, teori och metod Övrigt Alla Val av teorispecialisering
v 40, 2020 
Tis29/9 10:00 - 12:00 MK3014 Webbaserad undervisning Jonas Jonsson Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Strategisk kommunikation och marknadskommunikation
Tors1/10 10:00 - 12:00 MK3014 Webbaserad undervisning Anja Hirdman Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Representationer
14:00 - 15:00 MK3014 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova, Kari Andén Papadopoulos Handledning Rådgivning om uppsats- pm
Fre2/10 10:00 - 12:00 MK3014 Webbaserad undervisning Jörgen Skågeby Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Vardagens mediering
v 41, 2020 
Tors8/10 09:45 - 10:00 MK3014 Webbaserad undervisning Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Inlämning: Teoripapers
Fre9/10 10:00 - 12:00 MK3014 Webbaserad undervisning Anja Hirdman Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Slutseminarium:Representationer
10:00 - 12:00 MK3014 Webbaserad undervisning Jonas Jonsson Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Slutseminarium: Strategisk kommunikation och marknadskommunikation
10:00 - 12:00 MK3014 Webbaserad undervisning Jörgen Skågeby Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Slutseminarium: Vardagens mediering
v 42, 2020 
Mån12/10 10:00 - 11:00 MK3014 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Alla Introducerande föreläsning: Kvalitativa innehållsanalytiska metoder
12:00 - 13:00 MK3014 Webbaserad undervisning Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Alla Introducerande föreläsning: Kvantitativa metoder
13:00 - 14:00 MK3014 Webbaserad undervisning Mattias Ekman Vetenskaplighet, teori och metod Föreläsning, Introduktion Alla Introducerande föreläsning: Etnografi och kvalitativa intervjuer
14:00 - 15:00 MK3014 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova, Kari Andén Papadopoulos Handledning Rådgivning om uppsats-pm
Tis13/10 13:00 - 15:00 MK3014 Webbaserad undervisning Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Inledande seminarium Kvantitativa metoder
Ons14/10 11:00 - 14:00 MK3014 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Inledande seminarium: Kvalitativa innehållsanalytiska metoder
12:00 - 14:00 MK3014 Webbaserad undervisning Mattias Ekman Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Inledande seminarium Etnografi och kvalitativa intervjuer
Tors15/10 11:45 - 12:00 MK3014 Webbaserad undervisning Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Deadline: Val av metodspecialisering
Fre16/10 11:45 - 12:00 MK3014 Webbaserad undervisning Sven Ross Inlämning Uppladdning av utkast till frågeformulär/kodschema (gäller endast Kvantitativa metoder)
v 43, 2020 
Tis20/10 12:00 - 15:00 MK3014 Webbaserad undervisning Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Mellanseminarium: Kvalitativa innehållsanalytiska metoder
12:00 - 14:00 MK3014 Webbaserad undervisning Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Mellanseminarium: Kvantitativa metoder
12:00 - 14:00 MK3014 Mattias Ekman Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Mellanseminarium : Etnografi och kvalitativa intervjuer
Ons21/10 14:45 - 15:00 MK3014 Examensarbete Inlämning Alla Deadline: Uppsats-PM
Tors22/10 10:00 - 13:00 MK3014 Datorsalen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium SPSS-genomgång (Kvantitativa metoder)
v 44, 2020 
Mån26/10 11:00 - 13:00 MK3014 Datorsalen, Garnisonen Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium SPSS extrapass
Tis27/10 14:45 - 15:00 MK3014 Kari Andén Papadopoulos Examensarbete Övrigt Alla Handledarfördelning och schema för PM-seminarier meddelas
Tors29/10 09:45 - 10:00 MK3014 Vetenskaplighet, teori och metod Inlämning Alla Inlämning: Metodpapapers
v 45, 2020 
Mån2/11 09:00 - 11:00 MK3014 Webbaserad undervisning Carl Ritter Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Slutseminarium Kvalitativa innehållsanalytiska metoder grupp 3
09:00 - 12:00 MK3014 Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Slutseminarium Kvalitativa innehållsanalytiska metoder grupp 1
10:00 - 14:00 MK3014 Webbaserad undervisning Mattias Ekman Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Slutseminarium: Etnografi och kvalitativa intervjuer
10:00 - 12:00 MK3014 Sven Ross Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Slutseminarium Kvantitativa metoder
13:00 - 16:00 MK3014 Elitsa Ivanova Vetenskaplighet, teori och metod Seminarium Slutseminarium kvalitativa innehållsanalytiska metoder grupp 2
Tis3/11 09:00 - 17:00 MK3014 Examensarbete Mellan 3-6 november diskuteras era uppsats- PM på seminarier med respektive handledare. Handledare bokar dag och tid.
13:00 - 15:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Miyase Christensen Examensarbete Seminarium Handledning: MC PM-seminarium
Tors5/11 14:00 - 16:00 MK3014 JMK-salen, Garnisonen Kari Andén Papadopoulos Examensarbete Seminarium Handledning:KAP PM-seminarium
Fre6/11 13:00 - 15:00 MK3014 Sal3, Garnisonen Mattias Ekman Examensarbete Seminarium Handledning: ME PM-seminarium
v 46, 2020 
Mån9/11 09:00 - 17:00 MK3014 Examensarbete Frågestund, Handledning 9-13 november: Frågestund med handledaren. Handledare bokar dag och tid.
v 47, 2020 
Mån16/11 09:00 - 17:00 MK3014 Examensarbete Handledning enskild Mellan den 16-27 november ges första tillfället för individuell handledning. Tid bokas hos handledaren.
v 48, 2020 
Mån23/11 09:00 - 17:00 MK3014 Examensarbete Handledning enskild Mellan den 16-27 november ges första tillfället för individuell handledning. Tid bokas hos handledaren.
v 49, 2020 
Mån30/11 09:00 - 17:00 MK3014 Examensarbete Seminarium Mellan 30 november -11 december är det Mittseminarier. Detaljschema meddelas av respektive handledare. Obligatorisk närvaro.
v 50, 2020 
Mån7/12 09:00 - 17:00 MK3014 Examensarbete Seminarium Mellan 30 november -11 december är det Mittseminarier. Detaljschema meddelas av respektive handledare. Obligatorisk närvaro.
v 51, 2020 
Mån14/12 09:00 - 17:00 MK3014 Examensarbete Handledning enskild 14- 18 december ges individuell handledning. Tid bokas hos respektive handledare.
v 52, 2020 
Mån21/12 09:00 - 17:00 MK3014 Examensarbete Övrigt Deadline för (preliminärt) klartecken om framläggning. Handledarna lämnar klartecken till kursansvarig. Studenter med klartecken anmäler sig till slutseminariet.
v 53, 2020 
Tis29/12 09:00 - 17:00 MK3014 Examensarbete Övrigt Deadline för slutgiltigt klartecken om framläggning (gäller gränsfall)
v 1, 2021 
Tis5/1 10:45 - 11:00 MK3014 Examensarbete Inlämning Uppladdning av färdiga uppsatser på Athena. Deadline kl 11.00
v 2, 2021 
Mån11/1 09:00 - 17:00 MK3014 Examensarbete Examinationsseminarium 11-15 januari: Slutseminarier
KurskodNamn