Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Mar  
Gå till nästa månad

Tid    Kurs Lokal Lärare Undervisningstyp Information Obligatorisk närvaro
v 13, 2019 
Ti26/3 09:00 - 16:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Föreläsning, Obligatorisk närvaro Lecture Obligatorisk närvaro
On27/3 09:00 - 12:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Föreläsning, Obligatorisk närvaro Obligatorisk närvaro
To28/3 09:00 - 12:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Föreläsning, Obligatorisk närvaro Obligatorisk närvaro
Fr29/3 09:00 - 12:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Föreläsning, Obligatorisk närvaro Obligatorisk närvaro
v 14, 2019 
1/4 09:00 - 12:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Föreläsning, Obligatorisk närvaro Obligatorisk närvaro
Ti2/4 09:00 - 12:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Föreläsning, Obligatorisk närvaro Obligatorisk närvaro
On3/4 09:00 - 12:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Föreläsning, Obligatorisk närvaro Obligatorisk närvaro
To4/4 09:00 - 12:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Föreläsning, Obligatorisk närvaro Obligatorisk närvaro
Fr5/4 09:00 - 12:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Föreläsning, Obligatorisk närvaro Obligatorisk närvaro
v 15, 2019 
8/4 09:00 - 12:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL Agneta Norén Föreläsning, Obligatorisk närvaro Obligatorisk närvaro
Ti9/4 09:00 - 12:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Föreläsning, Obligatorisk närvaro Obligatorisk närvaro
13:00 - 16:00 KB7014 KÖL-K232. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Laboration, Obligatorisk närvaro Practical Obligatorisk närvaro
On10/4 09:00 - 12:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Föreläsning, Obligatorisk närvaro Obligatorisk närvaro
To11/4 09:00 - 12:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Föreläsning, Obligatorisk närvaro Obligatorisk närvaro
Fr12/4 09:00 - 12:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Föreläsning, Obligatorisk närvaro Obligatorisk närvaro
v 16, 2019 
15/4 13:00 - 16:00 KB7014 KÖL-K232. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Laboration, Obligatorisk närvaro Practical Obligatorisk närvaro
Ti16/4 13:00 - 16:00 KB7014 KÖL-K232. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Laboration, Obligatorisk närvaro Practical Obligatorisk närvaro
On17/4 13:00 - 16:00 KB7014 KÖL-K232. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Laboration, Obligatorisk närvaro Practical Obligatorisk närvaro
To18/4 13:00 - 16:00 KB7014 KÖL-K232. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Laboration, Obligatorisk närvaro Practical Obligatorisk närvaro
v 17, 2019 
Ti23/4 09:00 - 15:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Övrigt, Obligatorisk närvaro Tutorial Obligatorisk närvaro
On24/4 09:00 - 15:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Övrigt, Obligatorisk närvaro Tutorial Obligatorisk närvaro
To25/4 09:00 - 15:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Övrigt, Obligatorisk närvaro Tutorial Obligatorisk närvaro
Fr26/4 09:00 - 15:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Övrigt, Obligatorisk närvaro Tutorial Obligatorisk närvaro
v 18, 2019 
Fr3/5 09:00 - 14:00 KB7014 KÖL-K241. Arrhenius KÖL, KÖL-K247. Arrhenius KÖL Jan-Willem de Gier Tentamen Exam