Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Lärare
Information
v 35, 2023 
Mån2023-08-28 09:30 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning
Upprop
Anna Sobek Kursstart/ Info om programmet
Introduktion.
Tis2023-08-29 10:00 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Anna Sobek Att skilja sant från falskt
13:00 - 15:30 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Ellinor Skoglund Miljöskyddsinspektörens arbete
Ons2023-08-30 09:30 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Anna Sobek Introduktion kemikalier, kemikaliers egenskaper.
13:00 - 15:30 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Marzanna Dabrowska, Pia Holmström Hälsoskyddsinspektörens arbete
Fre2023-09-01 09:00 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Diana Kättström Gemensamma koncept i ekotox och tox
v 36, 2023 
Mån2023-09-04 09:00 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Jana Weiss Miljögifter-Miljömedvetenhetens historia
13:00 - 15:30 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Anna Sobek Vattnets kretslopp
Tis2023-09-05 09:30 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Anna Sobek Vad gör en kemikalie till en förorening? +
Utdelning av uppgifter och igångsättning (Miljögifter de gamla och nya klassikerna - eget arbete. Hur söker man information.)
13:00 - 15:30 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Eget arbete Miljögifter
Ons2023-09-06 09:30 - 12:00 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Eget arbete Miljögifter
13:00 - 15:30 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Eget arbete Miljögifter
Tors2023-09-07 10:00 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Anna Sobek Diskussion instuderingsfrågor kemikalie till miljögift samt lösningsmedel.
Fre2023-09-08 10:00 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Anna Sobek Avstämning nya och gamla miljögifter
Seminarium/möte i smågrupper
13:00 - 15:30 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Eget arbete Miljögifter
v 37, 2023 
Mån2023-09-11 09:00 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Mathilda Andreassen Riskbedömning ekotox
Tis2023-09-12 10:00 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning
INSTÄLLT
Christina Rudén Kontroverser och svårigheter i riskbedömningar
Ons2023-09-13 10:00 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Anna Sobek Vilken data behövs för att lösa problem?
13:00 - 15:00 Y12, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Resurstid Anna Sobek Resurstid projekt miljögifter
Tors2023-09-14 10:00 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning
INSTÄLLT
Christina Rudén Kombinationseffekter
Fre2023-09-15 09:00 - 15:15 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Studiebesök Beatrice Säll, Michael Norman Stockholms miljöförvaltning. Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm . Provisorisk entré finns på innergården pga ombyggnad.
Det går bra att värma lunchlåda på plats, eller äta lunch på någon restaurang i närheten.
v 38, 2023 
Mån2023-09-18 09:15 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Carl-Gustaf Bornehag Selmastudien hormonstörande ämnen
13:00 - 16:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Cynthia de Wit Humanexponering inomhus
Tis2023-09-19 09:30 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Anne Sörensen Miljögiftsövervakning
13:00 - 15:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Frida Edberg Metaller
Ons2023-09-20 10:00 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Anna Sobek Studentpresentationer nya och gamla miljögifter
13:00 - 15:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Malin Larsson, Maria Arwidsson Hälsoskydd - Folkhälsomyndigheten
Tors2023-09-21 09:30 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Amanda Rosen, Johanna Stigwall Kemikalieinspektionen
Fre2023-09-22 10:00 - 12:00 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Övrigt Anna Sobek Hantering av förorenade sediment

Rum: Mötesrum Duvslaget
Rollspel
v 39, 2023 
Mån2023-09-25 10:00 - 12:00 Y12, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Anna Sobek Samhällets hantering av kemikalier nu och i framtiden
Ons2023-09-27 09:00 - 14:00 U12, Geovetenskapens hus U, Vån 1 MI7009
MI7026
70719, H23, 100%, DAG, NML
70724, H23, 100%, DAG, NML
Tentamen
Tors2023-09-28 09:00 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Oskar Karlsson Epidemiologi och hälsokonsekvensanalyser
13:00 - 16:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Oskar Karlsson Epidemiologi och hälsokonsekvensanalyser
Fre2023-09-29 09:00 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Oskar Karlsson Hälsoeffekter av luftföroreningar
13:00 - 16:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Oskar Karlsson forts Hälsoeffekter
v 40, 2023 
Mån2023-10-02 09:00 - 11:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Paul Mauritz Glantz Meteorologi
12:00 - 15:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Karine Elihn Inomhusluft och arbetsmiljöluft
Tis2023-10-03 09:00 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Karine Elihn Luftföroreningar: partiklar och gaser
13:00 - 15:00 Y10, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Paul Mauritz Glantz Meteorologi
Ons2023-10-04 09:00 - 10:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Paul Mauritz Glantz Meteorologi diskussion och inläsningsfrågor
10:00 - 12:15 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Karine Elihn Luftföroreningar: partiklar, gaser
Miljökvalitetsnormer
Tors2023-10-05 13:00 - 15:00 Y12, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Paul Mauritz Glantz Klimatförändringar
Fre2023-10-06 09:00 - 10:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Karine Elihn Miljökvalitet diskussion och inläsningsfrågor
10:00 - 11:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Karine Elihn Luftföroreningar diskussion och inläsningsfrågor
12:00 - 13:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Paul Mauritz Glantz Klimatförändringar, diskussion och inläsningsfrågor
13:00 - 15:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Paul Mauritz Glantz Ozonskiktet
v 41, 2023 
Mån2023-10-09 09:00 - 10:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Paul Mauritz Glantz Ozonskiktet, diskussion och inläsningsfrågor
10:00 - 12:00 Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Paul Mauritz Glantz Parisavtalet, klimatmål och utsläppsbudget
Tis2023-10-10 09:00 - 10:00 via Zoom MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Anna Sobek Kickoff gruppuppgift dilemma: Hur presenterar man information till olika målgrupper
Föreläsning/genomgång
Fre2023-10-13 09:00 - 14:00 Y12, Geovetenskapens hus Y, Vån 1
Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1
MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Tentamen TENTA klimat, luft, epidemiologi
v 42, 2023 
Ons2023-10-18 10:00 - 12:00 via Zoom MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Christina Rudén Kontroverser och svårigheter i riskbedömningar
Kombinationseffekter
Fre2023-10-20 09:00 - 15:00 MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Handledning Anna Sobek
Oskar Karlsson
Paul Mauritz Glantz
Avstämning m ansvarig lärare
v 43, 2023 
Tors2023-10-26 09:00 - 12:00 Y12, Geovetenskapens hus Y, Vån 1
Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1
MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Redovisning Anna Sobek
Oskar Karlsson
Paul Mauritz Glantz
Redovisning gruppuppgift
13:00 - 16:00 Y12, Geovetenskapens hus Y, Vån 1
Y13, Geovetenskapens hus Y, Vån 1
MI7009 70719, H23, 100%, DAG, NML Redovisning Anna Sobek
Oskar Karlsson
Paul Mauritz Glantz
Redovisning gruppuppgift
 
KurskodNamn
MI7009Miljö och hälsa
MI7026Luftkvalitet - från utsläpp till effekter