Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
v 35, 2023 
Mån2023-08-28 10:00 - 10:45 Y22, Geovetenskapens hus Y, Vån 2 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Introduktion Alla Qiong Zhang kursintroduktion
11:00 - 11:45 Y22, Geovetenskapens hus Y, Vån 2 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Föreläsning Alla Qiong Zhang Översikt (Kap 1)
13:00 - 14:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Övning Alla Katherine Elizabeth Power
Fernanada Mato
Börja med Jupyter notebook
Tis2023-08-29 10:00 - 11:45 U36, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Föreläsning Alla Qiong Zhang Växthus (Kap 2)
13:00 - 14:45 U36, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Övning Alla Qiong Zhang Workshop
Tors2023-08-31 10:00 - 11:45 U36, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Föreläsning Alla Qiong Zhang Temperatur (Kap 3)
13:00 - 14:45 U36, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Övning Alla Katherine Elizabeth Power
Fernanada Mato
Workshop
v 36, 2023 
Mån2023-09-04 13:00 - 14:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Föreläsning Alla Katherine Elizabeth Power Havsnivå (Kap 4)
15:00 - 16:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Övning Alla Katherine Elizabeth Power Workshop
Ons2023-09-06 10:00 - 11:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Föreläsning Alla Fernanada Mato Oceancirkulationen (Kap 6)
13:00 - 14:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Övning Alla Fernanada Mato Workshop
Fre2023-09-08 13:00 - 14:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Föreläsning Alla Björn Gunnarson Introduktion till övning i dendroklimatologi
v 37, 2023 
Mån2023-09-11 09:00 - 15:00 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Fältkurs
Övning
Alla Björn Gunnarson
Steffen Holzkämper
Övning: Dendroklimatologi (fält+lab)
Ons2023-09-13 09:00 - 15:45 U32, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Övning B Steffen Holzkämper Övning: Dendroklimatologi (sal)
09:00 - 15:45 U31, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Övning A Björn Gunnarson Övning: Dendroklimatologi (sal)
Tors2023-09-14 10:00 - 11:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Föreläsning Alla Qiong Zhang Försurning av haven (Kap 5)
13:00 - 14:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Övning Alla Katherine Elizabeth Power Workshop
v 38, 2023 
Mån2023-09-18 13:00 - 14:45 Högbomsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Föreläsning Alla Steffen Holzkämper Stadsklimat
15:00 - 15:45 Högbomsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Introduktion Alla Steffen Holzkämper Introduktion till övning om stadsklimat
Tis2023-09-19 09:00 - 14:00 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Fältkurs
Övning
Josefine Axelsson
Steffen Holzkämper
Övning: Stadsklimat (fält)
Ons2023-09-20 13:00 - 15:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Föreläsning Alla Steffen Holzkämper Global uppvärmning: biosfären och kolcykeln
Tors2023-09-21 13:00 - 15:45 U30, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Övning A Steffen Holzkämper Övning: Stadsklimat (sal)
13:00 - 15:45 U32, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Övning B Josefine Axelsson Övning: Stadsklimat (sal)
Fre2023-09-22 13:00 - 14:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Föreläsning Alla Steffen Holzkämper Paleoklimat och kolcykeln
v 39, 2023 
Mån2023-09-25 14:00 - 15:45 U26, Geovetenskapens hus U, Vån 2 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Föreläsning Alla Steffen Holzkämper Klimatet under Holocen
Tis2023-09-26 10:00 - 11:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Föreläsning Alla Qiong Zhang Moln och Orkaner (Kap 7,8)
13:00 - 14:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Övning Alla Katherine Elizabeth Power Workshop
Tors2023-09-28 13:00 - 14:45 U36, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Föreläsning Alla Fernanda Mato Havsis (Kap 9)
15:00 - 16:45 U36, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Övning Alla Fernanda Mato Workshop
v 40, 2023 
Mån2023-10-02 10:00 - 11:45 Y22, Geovetenskapens hus Y, Vån 2 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Föreläsning Alla Katherine Elizabeth Power Inlandsis och Bergsglaciärer (Kap 10,11)
13:00 - 14:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Övning Alla Katherine Elizabeth Power Workshop
Tors2023-10-05 10:00 - 11:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Föreläsning Alla Qiong Zhang Torka och nederbörd (Kap 12)
13:00 - 14:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Övning Alla Fernanda Mato Workshop
v 41, 2023 
Mån2023-10-09 10:00 - 11:45 U29, Geovetenskapens hus U, Vån 2 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Föreläsning Alla Qiong Zhang Varmeböljor och skogsbränder (Kap 13, 14)
13:00 - 14:45 Y23, Geovetenskapens hus Y, Vån 2 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 1 Övning Alla Katherine Elizabeth Power Workshop
Tis2023-10-10 10:00 - 11:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 2 Föreläsning Alla Maricela De la Torre Castro Introduktion till klimatanpassning
13:00 - 15:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 2 Seminarium Alla Maricela De la Torre Castro Diskussionsseminarium – Parisavtalet
Ons2023-10-11 10:00 - 11:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 2 Föreläsning Alla Maricela De la Torre Castro Anpassning till klimatförändringar – exempel från Östafrika
13:00 - 15:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 2 Seminarium Alla Maricela De la Torre Castro Diskussionsseminarium – Blått kol i klimatarbete
Tors2023-10-12 10:00 - 10:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 2 Föreläsning Alla Qiong Zhang Introduktion till kritisk läsning
v 42, 2023 
Mån2023-10-16 10:00 - 12:00 Y23, Geovetenskapens hus Y, Vån 2 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 2 Seminarium Alla Katherine Elizabeth Power
Qiong Zhang
Kritisk läsning 1
Tors2023-10-19 10:00 - 12:00 Y23, Geovetenskapens hus Y, Vån 2 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 2 Seminarium Alla Katherine Elizabeth Power
Qiong Zhang
Kritisk läsning 2
v 43, 2023 
Mån2023-10-23 10:00 - 11:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 2 Föreläsning Alla Drivhuset ideas according to sustainability goals
13:00 - 15:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 2 Övning Alla Drivhuset business model using canvas
Tis2023-10-24 10:00 - 11:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 2 Föreläsning Alla Drivhuset Pitch lecture
13:00 - 15:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 2 Övning Alla Drivhuset Pitch and canvas
Tors2023-10-26 10:00 - 11:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Del 2 Seminarium Alla Katherine Elizabeth Power
Drivhuset
Group presentation
Fre2023-10-27 13:00 - 14:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE5034 58274, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Alla Katherine Elizabeth Power
Fernanda Mato
Kursreflektion
 
KurskodNamn
GE5034Klimat och samhälle