Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
v 3, 2024 
Mån2024-01-15 10:00 - 10:45 U29, Geovetenskapens hus U, Vån 2 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård Obligatorisk närvaro
Introduktion
Maricela De la Torre Castro Upprop och introduktion
11:00 - 12:45 U29, Geovetenskapens hus U, Vån 2 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård Föreläsning Moa Holmlund Miljövårdens utveckling
Tis2024-01-16 10:00 - 11:45 U29, Geovetenskapens hus U, Vån 2 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård Föreläsning Håkan Berg Ekologi
13:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård Självstudier Inläsning
Ons2024-01-17 09:00 - 10:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård Föreläsning Håkan Berg Ekologi
13:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård Självstudier Inläsning
Tors2024-01-18 09:00 - 11:45 Högbomsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård Föreläsning Håkan Berg Naturresurser och ekosystemtjänster
13:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård Självstudier Inläsning
Fre2024-01-19 10:00 - 11:45 U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård Föreläsning Håkan Berg Miljögifter
13:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård Självstudier Inläsning
v 4, 2024 
Mån2024-01-22 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård Självstudier Inläsning
Tis2024-01-23 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård Självstudier Inläsning
Ons2024-01-24 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård Självstudier Inläsning
Tors2024-01-25 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård Självstudier Inläsning
Fre2024-01-26 09:00 - 12:00 U26, Geovetenskapens hus U, Vån 2
U29, Geovetenskapens hus U, Vån 2
Karta
Karta
GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård Tentamen Tentamen, mom1
v 5, 2024 
Mån2024-01-29 10:00 - 11:45 Högbomsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Föreläsning Moa Holmlund Tema areella näringar: skogsbruk
13:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Självstudier
Tis2024-01-30 10:00 - 11:45 Högbomsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE2028
GE5037
58003, V24, 100%, DAG, NML
58050, V24, 100%, DAG, NML
Tematiska fallstudier Föreläsning Maricela De la Torre Castro Systemsyn på miljöfrågor
13:30 - 16:00 via Zoom GE2028
GE5037
58003, V24, 100%, DAG, NML
58050, V24, 100%, DAG, NML
Tematiska fallstudier Föreläsning Carl Österlin Samisk renskötsel i den gröna omställningen
Ons2024-01-31 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Självstudier
Tors2024-02-01 10:00 - 11:45 Y23, Geovetenskapens hus Y, Vån 2 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Föreläsning Andrew Frampton Tema vatten
13:00 - 15:45 Y23, Geovetenskapens hus Y, Vån 2 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Obligatorisk närvaro
Seminarium
Andrew Frampton Tema vatten
Fre2024-02-02 10:00 - 11:45 U36, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Föreläsning Moa Holmlund Tema areella näringar: jordbruk, skogsbruk
13:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Självstudier Självstudier
v 6, 2024 
Mån2024-02-05 09:00 - 12:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Självstudier Eget arbete
13:00 - 15:45 Högbomsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE2028
GE5037
58003, V24, 100%, DAG, NML
58050, V24, 100%, DAG, NML
Tematiska fallstudier Föreläsning Salim Belyazid Energi, försurning och skogsskador
Tis2024-02-06 09:00 - 12:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Självstudier Självstudier
13:00 - 15:45 Högbomsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE2028
GE5037
58003, V24, 100%, DAG, NML
58050, V24, 100%, DAG, NML
Tematiska fallstudier Föreläsning Karine Elihn Luftföroreningar
Ons2024-02-07 09:00 - 12:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Självstudier Självstudier
12:00 - 16:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Information Arbetsmarknadsdag för naturvetare, Aula Magna
Tors2024-02-08 09:00 - 11:45 Högbomsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE2028
GE5037
58003, V24, 100%, DAG, NML
58050, V24, 100%, DAG, NML
Tematiska fallstudier Föreläsning Tina Elfwing Marina miljöproblem
13:00 - 15:45 Högbomsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE2028
GE5037
58003, V24, 100%, DAG, NML
58050, V24, 100%, DAG, NML
Tematiska fallstudier Föreläsning Tina Elfwing Marina miljöproblem och förvaltning
Fre2024-02-09 09:00 - 11:45 Högbomsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE2028
GE5037
58003, V24, 100%, DAG, NML
58050, V24, 100%, DAG, NML
Mål, medel och verktyg Föreläsning Moa Holmlund Naturvård
13:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Självstudier Självstudier
v 7, 2024 
Mån2024-02-12 09:30 - 11:45 U29, Geovetenskapens hus U, Vån 2 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Övning 2 Moa Holmlund Kartanalysövning
12:30 - 14:45 U29, Geovetenskapens hus U, Vån 2 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Övning 1 Moa Holmlund Kartanalysövning
Tis2024-02-13 10:00 - 11:45 U36, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Föreläsning Margareta Hansson Klimat och klimatförändringar
13:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Självstudier Självstudier
Ons2024-02-14 09:00 - 11:45 U29, Geovetenskapens hus U, Vån 2 GE2028
GE5037
58003, V24, 100%, DAG, NML
58050, V24, 100%, DAG, NML
Tematiska fallstudier Föreläsning Jon Djerf Avfallshantering
13:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Självstudier Självstudier
Tors2024-02-15 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Självstudier Självstudier
Fre2024-02-16 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Självstudier Självstudier
Lör2024-02-17 09:00 - 12:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård Tentamen Omtentamen, mom 1
Sal U29
v 8, 2024 
Mån2024-02-19 10:30 - 11:00 Y22, Geovetenskapens hus Y, Vån 2 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Mål, medel och verktyg Obligatorisk närvaro
Introduktion
Carl Österlin
Malin Forsberg
Introduktion till projektarbete
13:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Självstudier Självstudier
Tis2024-02-20 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Självstudier Självstudier
Ons2024-02-21 09:00 - 12:00 U26, Geovetenskapens hus U, Vån 2
U29, Geovetenskapens hus U, Vån 2
Karta
Karta
GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Tentamen Tentamen, mom 2
13:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Mål, medel och verktyg Självstudier Självstudier inför seminarium 23/2
Tors2024-02-22 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Mål, medel och verktyg Självstudier Självstudier inför seminarium 23/2
Fre2024-02-23 09:00 - 11:45 U36, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Mål, medel och verktyg Obligatorisk närvaro
Seminarium
Moa Holmlund Vem gör vad i Miljösverige?
13:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Mål, medel och verktyg Självstudier Självstudier
v 9, 2024 
Mån2024-02-26 09:00 - 11:45 De Geersalen, Geovetenskapens hus Y, Vån 2 GE2028
GE5037
58003, V24, 100%, DAG, NML
58050, V24, 100%, DAG, NML
Mål, medel och verktyg Föreläsning Kristian Skånberg Miljö och ekonomi
13:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Mål, medel och verktyg Självstudier Självstudier
Tis2024-02-27 09:00 - 16:45 Utomhus GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Mål, medel och verktyg Obligatorisk närvaro
Exkursion
Moa Holmlund Fältbesök i grupp, Tyresta nationalpark, se separat schema
Ons2024-02-28 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Mål, medel och verktyg Självstudier Självstudier
Tors2024-02-29 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Mål, medel och verktyg Självstudier Självstudier
Fre2024-03-01 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Mål, medel och verktyg Självstudier Självstudier
v 10, 2024 
Mån2024-03-04 09:00 - 11:45 Högbomsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE2028
GE5037
58003, V24, 100%, DAG, NML
58050, V24, 100%, DAG, NML
Mål, medel och verktyg Föreläsning Rebecka Thurfjell Miljölagstiftningen
13:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Mål, medel och verktyg Självstudier Självstudier
Tis2024-03-05 09:00 - 11:45 Högbomsalen, Geovetenskapens hus U, Vån 3 GE2028
GE5037
58003, V24, 100%, DAG, NML
58050, V24, 100%, DAG, NML
Mål, medel och verktyg Föreläsning Rebecka Thurfjell Miljölagstiftningen
13:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Mål, medel och verktyg Självstudier Självstudier
Ons2024-03-06 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Projekt Självstudier Självstudier
Tors2024-03-07 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Projekt Självstudier Självstudier
Fre2024-03-08 09:00 - 12:00 U36, Geovetenskapens hus U, Vån 3
U37, Geovetenskapens hus U, Vån 3
Karta
Karta
GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Mål, medel och verktyg Tentamen Tentamen, mom 3
v 11, 2024 
Mån2024-03-11 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Projekt Självstudier Självständigt projektarbete
Tis2024-03-12 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Projekt Självstudier Självständigt projektarbete
Ons2024-03-13 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Projekt Självstudier Självständigt projektarbete
Tors2024-03-14 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Projekt Självstudier Självständigt projektarbete
Fre2024-03-15 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Projekt Självstudier Självständigt projektarbete
v 12, 2024 
Mån2024-03-18 09:00 - 17:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Projekt Självstudier Självständigt projektarbete
11:45 - 12:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Projekt Inlämning Carl Österlin
Malin Forsberg
12:00 Inlämning av rapport i Athena
Tis2024-03-19 09:00 - 15:45 U26, Geovetenskapens hus U, Vån 2 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Projekt Obligatorisk närvaro
Seminarium
A Carl Österlin Redovisning av projektarbetem + obligatorisk kursutvärdering
09:00 - 15:45 Y23, Geovetenskapens hus Y, Vån 2 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Projekt Obligatorisk närvaro
Seminarium
B Malin Forsberg Redovisning av projektarbetem + obligatorisk kursutvärdering
v 15, 2024 
Lör2024-04-13 09:00 - 12:00 U29, Geovetenskapens hus U, Vån 2 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Tematiska fallstudier Tentamen Omtentamen mom 2
v 16, 2024 
Lör2024-04-20 09:00 - 12:00 U29, Geovetenskapens hus U, Vån 2 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Mål, medel och verktyg Tentamen Omtentamen mom 3
v 23, 2024 
Lör2024-06-08 09:00 - 13:00 GE2028 58003, V24, 100%, DAG, NML Mål, medel och verktyg
Perspektiv på hållbar utveckling och praktisk miljövård
Tematiska fallstudier
Tentamen Uppsamlingstentamen, alla delar
 
KurskodNamn
GE2028Miljövård och miljöarbete
GE5037Miljövård för biogeovetare