Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Lärare
Information
v 35, 2023 
Mån2023-08-28 09:00 - 10:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Introduktion Peter Hambäck Kursinformation. Notera att lokal kan komma att ändras, kolla gärna precis innan kursstart för aktuell status på schemat i detta avseende!
10:00 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Johan Ehrlén Evolutionär Ekologi
13:00 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Inläsning
Tis2023-08-29 09:15 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Inläsning
Ons2023-08-30 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Johan Ehrlén Demografi och livshistoria
13:00 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Inläsning
Tors2023-08-31 09:15 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Inläsning
Fre2023-09-01 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Litteraturdiskussion
13:00 - 14:00 E314, Arrhenius hus E, Vån 3 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Dugga Quizz 1
v 36, 2023 
Mån2023-09-04 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Karin Norén Artinteraktioner
13:00 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Inläsning
Tis2023-09-05 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Karin Norén Populationsdynamik
13:00 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Inläsning
Ons2023-09-06 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Niklas Janz Experimentplanering
Tors2023-09-07 09:15 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Inläsning
Fre2023-09-08 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Litteraturdiskussion
13:00 - 14:00 E314, Arrhenius hus E, Vån 3 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Dugga Quizz 2
v 37, 2023 
Mån2023-09-11 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Francisco Jardim de Almada Nascimento Ekosystemekologi
13:00 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Inläsning
Tis2023-09-12 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Peter Hambäck Samhällsekologi
13:00 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Inläsning
Ons2023-09-13 08:30 - 16:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Gruppövning Peter Hambäck Inventeringsmetodik
Ute
Tors2023-09-14 09:15 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Inläsning
Fre2023-09-15 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Litteraturdiskussion
13:00 - 14:00 P216, Arrhenius hus P, Vån 2 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Dugga Quizz 3
v 38, 2023 
Mån2023-09-18 09:15 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Förberedelse fältkurs
Tis2023-09-19 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Litteraturdiskussion
13:00 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Förberedelse fältkurs
Ons2023-09-20 09:15 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Förberedelse fältkurs
Tors2023-09-21 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Peter Hambäck Statistik
13:00 - 16:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Övning Peter Hambäck Statistikövning
Fre2023-09-22 09:15 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Förberedelse fältkurs
v 39, 2023 
Mån2023-09-25 09:00 - 17:00 Tovetorp BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Fältkurs
Tis2023-09-26 09:00 - 17:00 Tovetorp BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Fältkurs
Ons2023-09-27 09:00 - 17:00 Tovetorp BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Fältkurs
Tors2023-09-28 09:00 - 17:00 Tovetorp BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Fältkurs
Fre2023-09-29 09:00 - 17:00 Tovetorp BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Fältkurs
v 40, 2023 
Mån2023-10-02 13:00 - 17:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Efterarbete fältkurs
Tis2023-10-03 09:15 - 17:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Efterarbete fältkurs
Ons2023-10-04 09:15 - 17:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Efterarbete fältkurs
Tors2023-10-05 09:15 - 17:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Efterarbete fältkurs
Fre2023-10-06 09:00 - 14:00 D325, Arrhenius hus D, Vån 3
D502, Arrhenius hus D, Vån 5
D508, Arrhenius hus D, Vån 5
BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Redovisning Redovisningar fältkurs.
v 41, 2023 
Mån2023-10-09 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Seminarium John Fitzpatrick Etologi – Introduktion
13:00 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Eftermiddagsuppgift
Tis2023-10-10 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Seminarium John Fitzpatrick Hur mäta beteenden?
13:00 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Eftermiddagsuppgift
Ons2023-10-11 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Seminarium John Fitzpatrick Sociala beteenden
13:00 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Eftermiddagsuppgift
Tors2023-10-12 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Niclas Kolm Beteendemekanismer
13:00 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Eftermiddagsuppgift
Fre2023-10-13 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Kenneth Ekvall Predator-bytesdjursinteraktioner
13:00 - 16:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Kenneth Ekvall forts. Predator- bytesdjursinteraktioner, Information om beteendestudier
v 42, 2023 
Mån2023-10-16 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Seminarium John Fitzpatrick Parningssystem & sexuell selektion
13:00 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Eftermiddagsuppgift
Tis2023-10-17 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Seminarium John Fitzpatrick Beteendevariation
13:00 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Eftermiddagsuppgift
Ons2023-10-18 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Seminarium John Fitzpatrick Tillämpad etologi
13:00 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Eftermiddagsuppgift
Tors2023-10-19 09:15 - 12:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Fältkurs John Fitzpatrick Beteendestudier
13:00 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Fältkurs John Fitzpatrick Beteendestudier
Fre2023-10-20 09:15 - 12:00 D502, Arrhenius hus D, Vån 5 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Övning
Redovisning
John Fitzpatrick Analys av data och presentation av uppgift på beteendestudier
v 43, 2023 
Mån2023-10-23 09:15 - 10:00 via Zoom BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Peter Hambäck Introduktion till skrivuppgiften
10:00 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Skrivuppgift
Tis2023-10-24 09:15 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Skrivuppgift
Ons2023-10-25 09:15 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Skrivuppgift
Tors2023-10-26 09:15 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Skrivuppgift
Fre2023-10-27 09:15 - 16:00 BL4019 56064, H23, 100%, DAG, NML Självstudier Skrivuppgift
 
KurskodNamn
BL4019Ekologi I