Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
Litteraturinfo
Tentamenssal
v 7, 2024 
Tors2024-02-15 09:00 - 12:00 Lärosal 38, Albano Hus 2, Vån 3 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Obligatorisk närvaro
Föreläsning
PS2KLI Alla Mats Najström Kursintroduktion
Fre2024-02-16 09:00 - 12:00 via Athena PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Obligatorisk närvaro
Föreläsning
PS2KLI Alla Robert Johansson Introduktion psykopatologi. Inspelad föreläsning - se Athena Läs kapitel: 1- 3 i Hunsley, J., & Lee, C.M.
v 8, 2024 
Mån2024-02-19 13:00 - 16:00 Lärosal 9, Albano Hus 2, Vån 2 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Obligatorisk närvaro
Föreläsning
PS2KLI Alla Mats Najström Klassifikation och diagnostik Läs kapitel: 3+5-6 och 8 i Hunsley, J., & Lee, C.M.
Tis2024-02-20 09:00 - 11:00 Lärosal 25, Albano Hus 4, Vån 2 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Föreläsning PS2KLI Alla Mats Najström Personlighetssyndrom - etiologi och sårbarhet
16:45 - 17:00 Lärosal 25, Albano Hus 4, Vån 2 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Föreläsning PS2KLI Alla Mats Najström
Tors2024-02-22 13:00 - 16:00 Lärosal 19, Albano Hus 2, Vån 2 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Föreläsning PS2KLI Alla Björn Philips Klinisk Bedömning: Psykodynamisk terapi (PDT) Läs kapitel 10+12 i Hunsley, J., & Lee, och C.M. Shedler, J. (2006).
Fre2024-02-23 09:00 - 12:00 Lärosal 9, Albano Hus 2, Vån 2 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Föreläsning PS2KLI Alla Nora Choque Olsson Klinisk bedömning: WISC: kognitiv funktion
14:45 - 15:00 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Inlämning PS2KLI Alla Deadline för inlämning av PM 1 är 15.00. Arbeten inlämnade efter deadline blir inte föremål för bedömning.
v 9, 2024 
Tis2024-02-27 08:00 - 12:00 Lärosal 9, Albano Hus 2, Vån 2 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Obligatorisk närvaro
Föreläsning
PS2KLI Grupp 1-4 Mats Najström Genomgång och presentation: PM1 Grupp 1-4
13:00 - 17:00 Lärosal 9, Albano Hus 2, Vån 2 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Obligatorisk närvaro
Föreläsning
PS2KLI Grupp 5-9 Mats Najström Genomgång och presentation: PM1 Grupp 5-9
Ons2024-02-28 09:00 - 12:00 Lärosal 9, Albano Hus 2, Vån 2 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Föreläsning PS2KLI Alla Jakob Mechler PDT: Affektfokuserad korttidsterapi Läs kapitel 11+14 i Hunsley, J., & Lee, C.M.
13:00 - 16:00 Lärosal 9, Albano Hus 2, Vån 2 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Föreläsning PS2KLI Alla Therese Anderbro KBT: Depressionsproblematik Läs kapitel 11+12 i Hunsley, J., & Lee, C.M.
Tors2024-02-29 09:00 - 12:00 Lärosal 28, Albano Hus 4, Vån 2 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Föreläsning PS2KLI Alla Karin Lindqvist PDT: Bedömning och behandlingsplanering Bedömning och behandlingsplanering: PDT
Läs Shedler, 2006 inför föreläsningen
v 10, 2024 
Mån2024-03-04 13:00 - 16:00 Lärosal 9, Albano Hus 2, Vån 2 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Obligatorisk närvaro
Föreläsning
PS2KLI Alla Maria Lindau Klinisk bedömning av kognitiv funktion Läs kapitel: 7-8 i Hunsley, J., & Lee, C.M.
Tis2024-03-05 13:00 - 16:00 Lärosal 39, Albano Hus 2, Vån 3 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Föreläsning PS2KLI Alla Nora Choque Olsson Klinisk bedömning: Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Ons2024-03-06 09:45 - 10:00 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Utlämning PS2KLI Alla Utlämning av instuderingsfrågor till tentamen
10:00 - 12:00 via Zoom PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Föreläsning PS2KLI Alla Mats Najström Genomgång av instuderingsfrågorna inför tentamen
13:00 - 16:00 Lärosal 12, Albano Hus 2, Vån 2 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Obligatorisk närvaro
Föreläsning
PS2KLI Grupp 5-9 Jakob Mechler Bedömning av problematik PDT:
workshop med gemensamt arbete utifrån ett patientfall
Grupp 5-9
13:00 - 16:00 Lärosal 9, Albano Hus 2, Vån 2 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Obligatorisk närvaro
Föreläsning
PS2KLI Grupp 1-4 Karin Lindqvist Bedömning av problematik PDT:
workshop med gemensamt arbete utifrån ett patientfall
Grupp 1-4
v 11, 2024 
Tis2024-03-12 08:00 - 12:00 Lärosal 9, Albano Hus 2, Vån 2 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Obligatorisk närvaro
Föreläsning
PS2KLI Grupp 1-4 Mats Najström Genomgång och presentation: PM2 Grupp 1-4
13:00 - 17:00 Lärosal 9, Albano Hus 2, Vån 2 PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Obligatorisk närvaro
Föreläsning
PS2KLI Grupp 5-9 Mats Najström Genomgång och presentation: PM2 Grupp 5-9
Tors2024-03-14 08:00 - 12:00 Obestämd skrivsal PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) PS2KLI Alla Mats Najström Papperstentamen
v 17, 2024 
Tors2024-04-25 14:00 - 18:00 Obestämd skrivsal PS2215
PS2KLI
36004, V24, 100%, DAG, NML
36009, V24, 100%, DAG, NML
Klinisk psykologi Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) PS2KLI Alla Mats Najström Papperstentamen
Omtentamen
 
KurskodNamn
PS2215Psykologi II, med inriktning mot personal, arbete och organisation
PS2KLIKlinisk psykologi