Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Information
v 7, 2024 
Tors2024-02-15 15:00 - 16:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
UCG030 34992, V24, 50%, BLA, DST Introduktion Kursstart och kursintroduktion via Zoom i Athena, kl 15-16. Alla kursuppgifter 1-4 tillkännages för studenter.
v 9, 2024 
Tis2024-02-27 17:00 - 18:00 via Athena UCG030 34992, V24, 50%, BLA, DST Inlämning Inlämning av kursuppgift 1, senast kl 18.00.
Tors2024-02-29 15:00 - 17:00 Webbaserad undervisning UCG030 34992, V24, 50%, BLA, DST Webinarium Webinarium 1
v 11, 2024 
Tis2024-03-12 17:00 - 18:00 via Athena UCG030 34992, V24, 50%, BLA, DST Inlämning Inlämning av kursuppgift 2, senast kl 18.00.
Tors2024-03-14 15:00 - 17:00 Webbaserad undervisning UCG030 34992, V24, 50%, BLA, DST Webinarium Webinarium 2
v 14, 2024 
Tis2024-04-02 17:00 - 18:00 via Athena UCG030 34992, V24, 50%, BLA, DST Inlämning Inlämning av ppt för muntlig examination, senast kl 18.00 + Inlämning av kursuppgift 3
Tors2024-04-04 15:00 - 17:00 Webbaserad undervisning UCG030 34992, V24, 50%, BLA, DST Muntlig examination
Webinarium
Webinarium 3 + muntlig examination
v 16, 2024 
Tis2024-04-16 17:00 - 18:00 via Athena UCG030 34992, V24, 50%, BLA, DST Inlämning Inlämning av kursuppgift 4, senast kl 18.00.
Tors2024-04-18 15:00 - 17:00 Webbaserad undervisning UCG030 34992, V24, 50%, BLA, DST Webinarium Webinarium 4
v 18, 2024 
Tis2024-04-30 17:00 - 18:00 via Athena UCG030 34992, V24, 50%, BLA, DST Examination
Inlämning
Skriftlig examination. Inlämning i Planeringar i mappen för skriftlig examination senast kl 23:59
v 22, 2024 
Tors2024-05-30 17:00 - 18:00 via Athena UCG030 34992, V24, 50%, BLA, DST Inlämning
Omexamination
Skriftlig examination. Inlämning i Planeringar i mappen för skriftlig examination senast kl 23:59
 
KurskodNamn
UCG030Bedömning av kunskap