Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Lärare
Information
v 36, 2024 
Mån2024-09-02 18:00 - 21:00 via Zoom JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Seminarium Annika Blekemo Introduktion
Ons2024-09-04 18:00 - 21:00 via Zoom JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Seminarium Annika Blekemo Ingående av anställning (arbetstagarbegreppet, anställningsavtalet, anställningsformer)
v 37, 2024 
Ons2024-09-11 18:00 - 21:00 via Zoom JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Seminarium Camilla Brown Föreningsrätt och förtroendemannalagen
v 38, 2024 
Mån2024-09-16 18:00 - 21:00 via Zoom JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Seminarium Camilla Brown Förhandlingsrätt, samverkan och veto
v 40, 2024 
Mån2024-09-30 18:00 - 21:00 via Zoom JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Seminarium Dan Holke Kollektivavtal, fredsplikt och skadestånd
Ons2024-10-02 18:00 - 21:00 via Zoom JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Seminarium Dan Holke EU-arbetsrätt
v 41, 2024 
Mån2024-10-07 18:00 - 21:00 via Zoom JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Seminarium Martina Wroblewski Slorach Diskrimineringsrätt I
v 42, 2024 
Tis2024-10-15 18:00 - 21:00 via Zoom JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Seminarium Martina Wroblewski Slorach Diskrimineringsrätt II
v 43, 2024 
Mån2024-10-21 18:00 - 21:00 via Zoom JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Seminarium Annika Blekemo Omplacering och omreglering av anställningsavtalet
v 44, 2024 
Ons2024-10-30 18:00 - 21:00 via Zoom JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Seminarium Annika Elmér Uppsägning av icke personliga skäl
v 45, 2024 
Ons2024-11-06 18:00 - 21:00 via Zoom JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Seminarium Martina Wroblewski Slorach Uppsägning och avsked
v 46, 2024 
Mån2024-11-11 18:00 - 21:00 via Zoom JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Seminarium Katarina Strömholm Arbetstagares immaterialrätter
v 47, 2024 
Ons2024-11-20 18:00 - 21:00 via Zoom JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Seminarium Mia Carlsson Arbetsskada
v 48, 2024 
Ons2024-11-27 18:00 - 21:00 via Zoom JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Seminarium Annika Elmér Arbetsmiljö
v 49, 2024 
Ons2024-12-04 18:00 - 21:00 via Athena JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Aktivitet Rehabilitering. Lärsekvens med diskussionsuppgift utan lärare i Athena.
Fre2024-12-06 16:45 - 17:00 via Athena JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Inlämning Inlämning i Athena inför seminariet "övergång av verksamhet"
v 50, 2024 
Ons2024-12-11 18:00 - 21:00 via Zoom JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Seminarium Erik Danhard Övergång av verksamhet
v 1, 2024 
Mån2024-12-30 18:00 - 20:00 via Zoom JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Seminarium Annika Blekemo Inför tentamen
v 2, 2025 
Tis2025-01-07 16:00 - 2025-01-12 16:00 via Athena JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Digital hemtentamen Ordinarie hemtentamen
v 8, 2025 
Ons2025-02-19 16:00 - 2025-02-24 16:00 via Athena JU68FF 29139, H24, 50%, KV, DST Digital hemtentamen Omtentamen
 
KurskodNamn
JU68FFArbetslivets juridik I