Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
Tentamenssal
Tentamensnamn
v 49, 2023 
Mån2023-12-04 09:00 - 12:00 Hörsal 2, Södra huset A, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Introduktion ALLA Frantzeska Papadopoulou Skarp
Jonas Nordell
Introduktion till Civilrätt B HT23
13:00 - 16:00 Hörsal 2, Södra huset A, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning ALLA Jonas Nordell Upphovsrätt HT23
Tis2023-12-05 13:00 - 16:00 Hörsal 10, Södra huset E, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning ALLA Frantzeska Papadopoulou Skarp Patenträtt - HT23
Ons2023-12-06 09:00 - 11:00 B419, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Jonas Nordell Seminarium 1 - Upphovsrätt HT23
11:00 - 13:00 B419, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Jonas Nordell Seminarium 1 - Upphovrätt HT23
Tors2023-12-07 08:00 - 10:00 B419, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 7 Måns Svennem Lundberg Seminarium 1 - Upphovsrätt HT23
09:00 - 11:00 F289, Södra huset F, Vån 2 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 5 Linnea Harnesk Seminarium 1 - Upphovsrätt HT23
10:00 - 12:00 F497, Södra huset F, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Marianne Levin Seminarium 1 - Upphovsrätt HT23
11:00 - 13:00 F289, Södra huset F, Vån 2 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 6 Linnea Harnesk Seminarium - Upphovsrätt HT23
13:00 - 15:00 F497, Södra huset F, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Marianne Levin Seminarium 1 - Upphovsrätt HT23
13:00 - 15:00 F420, Södra huset F, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 9 Isa Böttiger Seminarium 1 - Upphovsrätt HT23
15:00 - 17:00 F420, Södra huset F, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 10 Isa Böttiger Seminarium 1 - Upphovsrätt HT23
Fre2023-12-08 09:00 - 12:00 Hörsal 10, Södra huset E, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning ALLA Jonas Nordell Varumärkesrätt HT23
13:00 - 15:00 F389, Södra huset F, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Jonas Nordell Seminarium 2 - Patenträtt HT23
15:00 - 17:00 F389, Södra huset F, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Jonas Nordell Seminarium 2 - Patenträtt HT23
v 50, 2023 
Mån2023-12-11 09:00 - 11:00 D499, Södra huset D, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 7 Måns Svennem Lundberg Seminarium 2 - Patenträtt HT23
09:00 - 11:00 F389, Södra huset F, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 5 Linnea Harnesk Seminarium 2 - Patenträtt HT23
10:00 - 12:00 E497, Södra huset E, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Marianne Levin Seminarium 2 - Patenträtt HT23
11:00 - 13:00 F389, Södra huset F, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 6 Linnea Harnesk Seminarium 2 - Patenträtt HT23
12:00 - 14:00 E497, Södra huset E, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Marianne Levin Seminarium 2 - Patenträtt HT23
13:00 - 15:00 F497, Södra huset F, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 9 Isa Böttiger Seminarium 2 - Patenträtt HT23
15:00 - 17:00 F497, Södra huset F, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 10 Isa Böttiger Seminarium 2 - Patenträtt HT23
Tis2023-12-12 13:00 - 15:00 Hörsal 10, Södra huset E, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning ALLA Anders Fernlund Franchising HT23
Ons2023-12-13 09:00 - 11:00 B413, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 7 Måns Svennem Lundberg Seminarium 3 - Varumärkesrätt HT23
09:00 - 11:00 F413, Södra huset F, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 5 Alexander Källström Seminarium 3 - Varumärkesrätt HT23
10:00 - 12:00 D416, Södra huset D, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Marianne Levin Seminarium 3- Varumärkesrätt HT23
10:00 - 12:00 D299, Södra huset D, Vån 2 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Jonas Nordell Seminarium 3 - Varumärkesrätt HT23
11:00 - 13:00 F413, Södra huset F, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 6 Alexander Källström Seminarium 3 - Varumärkesrätt HT23
12:00 - 14:00 D416, Södra huset D, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Marianne Levin Seminarium 3 - Varumärkesrätt HT23
12:00 - 14:00 D299, Södra huset D, Vån 2 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Jonas Nordell Seminarium 3 - Varumärkesrätt HT23
Tors2023-12-14 09:00 - 12:00 Hörsal 6, Södra huset C, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning ALLA Jonas Nordell Marknadsföringsrätt HT23
13:00 - 15:00 E413, Södra huset E, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 9 Isa Böttiger Seminarium 3 - Varumärkesrätt HT23
15:00 - 17:00 E497, Södra huset E, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 10 Isa Böttiger Seminarium 3 - Varumärkesrätt HT23
Fre2023-12-15 09:00 - 11:00 B413, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 5 Alexander Källström Seminarium 4 - Marknadsföringsrätt HT23
10:00 - 12:00 F420, Södra huset F, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Jonas Nordell Seminarium 4 - Marknadsföringsrätt HT23
11:00 - 13:00 B413, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 6 Alexander Källström Seminarium 4 - Marknadsföringsrätt HT23
12:00 - 14:00 F420, Södra huset F, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Jonas Nordell Seminarium 4 - Marknadsföringsrätt HT23
13:00 - 15:00 B419, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 9 Isa Böttiger Seminarium 4 - Marknadsföringsrätt HT23
15:00 - 17:00 B419, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 10 Isa Böttiger Seminarium 4 - Marknadsföringsrätt HT23
v 51, 2023 
Mån2023-12-18 09:00 - 10:00 Hörsal 10, Södra huset E, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning ALLA Jonas Nordell Sanktioner HT23
10:00 - 12:00 Hörsal 10, Södra huset E, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning ALLA Marianne Levin Mönsterrätt HT23
13:00 - 15:00 Hörsal 6, Södra huset C, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning ALLA Vladimir Bastidas Konkurrensrätt HT23
Tis2023-12-19 09:00 - 11:00 B413, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 7 Måns Svennem Lundberg Seminarium 4 - Marknadsföringsrätt HT23
09:00 - 11:00 F497, Södra huset F, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 5 Linnea Harnesk Seminarium 5 - Design HT23
10:00 - 12:00 C497, Södra huset C, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Marianne Levin Seminarium 4 - Marknadsföringsrätt HT23
10:00 - 12:00 E487, Södra huset E, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Jonas Nordell Seminarium 5 - Design HT23
11:00 - 13:00 F497, Södra huset F, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 6 Linnea Harnesk Seminarium 5 - Design HT23
12:00 - 14:00 C497, Södra huset C, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Marianne Levin Seminarium 4 - Marknadsföringsrätt HT23
12:00 - 14:00 E487, Södra huset E, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Jonas Nordell Seminarium 5 - Design HT23
13:00 - 15:00 B413, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 9 Isa Böttiger Seminarium 5 - Design HT23
15:00 - 17:00 B413, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 10 Isa Böttiger Seminarium 5 - Design HT23
Ons2023-12-20 10:00 - 12:00 Hörsal 2, Södra huset A, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Gästundervisning ALLA Christina Wainikka Företagshemligheter HT23
13:00 - 15:00 Hörsal 2, Södra huset A, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning ALLA Maria Bruder Marknadsföring och Greenwashing
Tors2023-12-21 09:00 - 11:00 B497, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 5 Alexander Källström Seminarium 6 - Sanktioner och process HT23
09:00 - 11:00 B413, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 7 Måns Svennem Lundberg Seminarium 5 - Design HT23
10:00 - 12:00 B419, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Jonas Nordell Seminarium 6 - Sanktioner och process HT23
10:00 - 12:00 C497, Södra huset C, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Marianne Levin Seminarium 5 - Design HT23
11:00 - 13:00 B497, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 6 Alexander Källström Seminarium 6 - Sanktioner och process HT23
12:00 - 14:00 B419, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Jonas Nordell Seminarium 6 - Sanktioner och process HT23
12:00 - 14:00 C497, Södra huset C, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Marianne Levin Seminarium 5 - Design HT23
13:00 - 15:00 F497, Södra huset F, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 9 Isa Böttiger Seminarium 6 - Sanktioner och process HT23
15:00 - 17:00 F497, Södra huset F, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 10 Isa Böttiger Seminarium 6 - Sanktioner och process
Fre2023-12-22 09:00 - 11:00 B413, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 7 Måns Svennem Lundberg Seminarium 6 - Sanktioner och process HT23
10:00 - 12:00 C497, Södra huset C, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Marianne Levin Seminarium 6 - Sanktioner och process HT23
12:00 - 14:00 C497, Södra huset C, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Marianne Levin Seminarium 6 - Sanktioner och process HT23
v 1, 2024 
Tors2024-01-04 09:00 - 11:00 B413, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 7 Måns Svennem Lundberg Seminarium 7 - Immaterialrätten i rörelse HT23
09:00 - 11:00 F299, Södra huset F, Vån 2 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 5 Linnea Harnesk Seminarium 7 - Immaterialrätten i rörelse HT23
10:00 - 12:00 D299, Södra huset D, Vån 2 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Jonas Nordell Seminarium 7 - Immaterialrätten i rörelse HT23
10:00 - 12:00 F389, Södra huset F, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Marianne Levin Seminarium 7 - Immaterialrätten i rörelse HT23
11:00 - 13:00 F299, Södra huset F, Vån 2 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 6 Linnea Harnesk Seminarium 7 - Immaterialrätten i rörelse HT23
12:00 - 14:00 D299, Södra huset D, Vån 2 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Jonas Nordell Seminarium 7 - Immaterialrätten i rörelse HT23
12:00 - 14:00 F389, Södra huset F, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Marianne Levin Seminarium 7 - Immaterialrätten i rörelse HT23
13:00 - 15:00 B497, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 9 Isa Böttiger Seminarium 7 - Immaterialrätten i rörelse HT23
15:00 - 17:00 B497, Södra huset B, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 10 Isa Böttiger Seminarium 7 - Immaterialrätten i rörelse HT23
v 2, 2024 
Mån2024-01-08 12:00 - 17:00 Hörsal 6, Södra huset C, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning ALLA Jonas Nordell Uppsamling och frågestund HT23
Ons2024-01-10 08:00 - 13:00 D499, Södra huset D, Vån 4 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Frantzeska Papadopoulou Skarp Digital salstentamen Ordinarie tentamen - Civilrätt B - HT23 - JU219L-copy
08:00 - 13:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Frantzeska Papadopoulou Skarp Digital salstentamen Ordinarie tentamen - Civilrätt B - HT23 - JU219L-copy
08:00 - 13:00 Värtasalen, Biblioteket, Vån 6 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Frantzeska Papadopoulou Skarp Digital salstentamen Ordinarie tentamen - Civilrätt B - HT23 - JU219L-copy
08:00 - 13:00 B3 enskilt rum, Södra huset B, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Frantzeska Papadopoulou Skarp Digital salstentamen Ordinarie tentamen - Civilrätt B - HT23 - JU219L-copy
v 6, 2024 
Tis2024-02-06 12:00 - 13:00 E306, Södra huset E, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Tentamensgenomgång
v 8, 2024 
Tors2024-02-22 08:00 - 13:00 Värtasalen, Biblioteket, Vån 6 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Frantzeska Papadopoulou Skarp Digital salstentamen
Omtentamen
JU219L, Civilrätt B, omtentamen, HT23-copy
08:00 - 13:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Frantzeska Papadopoulou Skarp Digital salstentamen
Omtentamen
JU219L, Civilrätt B, omtentamen, HT23-copy
08:00 - 13:00 B3 enskilt rum, Södra huset B, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Frantzeska Papadopoulou Skarp Digital salstentamen
Omtentamen
JU219L, Civilrätt B, omtentamen, HT23-copy
v 15, 2024 
Ons2024-04-10 12:00 - 13:00 E319, Södra huset E, Vån 3 JU219L 29112, H23, 100%, DAG, NML Tentamensgenomgång Tentamensgenomgång efter omtentamen HT23
 
KurskodNamn
JU219LCivilrätt B