Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Lärare
Information
v 3, 2024 
Tis2024-01-16 18:00 - 19:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Introduktion Introduktion
Webbaserat
Reglindis De Ridder
Sara Van Meerbergen
+ Praktikant.
19:15 - 20:45 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Uttal och språkövningar
Uttal
Undervisning
Webbaserat
Reglindis De Ridder
Stefan Fredriksson
+ praktikant
Tors2024-01-18 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010 25145, V24, 50%, KV, DST Uttal och språkövningar
Språkövningar
Undervisning
Webbaserat
Annika Johansson +praktikant
v 4, 2024 
Tis2024-01-23 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010 25145, V24, 50%, KV, DST Uttal och språkövningar
Uttal
Undervisning
Webbaserat
Reglindis De Ridder
Stefan Fredriksson
+praktikant
Ons2024-01-24 16:30 - 17:30 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Studieteknik Undervisning
Webbaserat
Annika Johansson
Tors2024-01-25 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010 25145, V24, 50%, KV, DST Uttal och språkövningar
Språkövningar
Undervisning
Webbaserat
Annika Johansson +praktikant
v 5, 2024 
Tis2024-01-30 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010 25145, V24, 50%, KV, DST Uttal och språkövningar
Uttal
Undervisning
Webbaserat
Reglindis De Ridder
Stefan Fredriksson
+praktikant
Ons2024-01-31 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010 25145, V24, 50%, KV, DST Uttal och språkövningar
Språkövningar
Undervisning
Webbaserat
Annika Johansson +praktikant
v 6, 2024 
Tis2024-02-06 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010 25145, V24, 50%, KV, DST Uttal och språkövningar
Uttal
Undervisning
Webbaserat
Reglindis De Ridder +praktikant
Tors2024-02-08 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Uttal och språkövningar
Språkövningar
Undervisning
Webbaserat
Annika Johansson +praktikant
v 7, 2024 
Tis2024-02-13 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010 25145, V24, 50%, KV, DST Uttal och språkövningar
Uttal
Undervisning
Webbaserat
Reglindis De Ridder +praktikant
Tors2024-02-15 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Uttal och språkövningar
Språkövningar
Undervisning
Webbaserat
Annika Johansson +praktikant
v 8, 2024 
Tis2024-02-20 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010 25145, V24, 50%, KV, DST Uttal och språkövningar
Uttal
Undervisning
Webbaserat
Reglindis De Ridder +praktikant
Tors2024-02-22 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Fonetik och formlära Undervisning
Webbaserat
Stefan Fredriksson +praktikant
v 9, 2024 
Mån2024-02-26 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Uttal och språkövningar
Språkövningar
Uttal
Tentamen
Webbaserat
Annika Johansson
Reglindis De Ridder
+praktikant
Med övervakning
Tors2024-02-29 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Fonetik och formlära Undervisning
Webbaserat
Stefan Fredriksson
v 10, 2024 
Tors2024-03-07 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Fonetik och formlära Undervisning
Webbaserat
Stefan Fredriksson +praktikant
v 11, 2024 
Tors2024-03-14 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Fonetik och formlära Undervisning
Webbaserat
Stefan Fredriksson +praktikant
v 12, 2024 
Mån2024-03-18 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Uttal och språkövningar
Språkövningar
Uttal
Omtentamen
Webbaserat
Annika Johansson
Reglindis De Ridder
+praktikant
Övervakning via Zoom
Tors2024-03-21 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Fonetik och formlära Undervisning
Webbaserat
Stefan Fredriksson +praktikant
v 13, 2024 
Mån2024-03-25 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Fonetik och formlära Tentamen
Webbaserat
Sara Van Meerbergen
Stefan Fredriksson
+praktikant
Övervakning via Zoom
v 14, 2024 
Tors2024-04-04 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Grammatik
Översättning från svenska till nederländska
Översättning svenska - nederländska
Undervisning
Webbaserat
Stefan Fredriksson +praktikant
v 15, 2024 
Ons2024-04-10 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Översättning från nederländska till svenska
Översättning nederländska - svenska
Undervisning
Webbaserat
Peter Bolin
Tors2024-04-11 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Grammatik
Översättning från svenska till nederländska
Översättning svenska - nederländska
Undervisning
Webbaserat
Stefan Fredriksson +praktikant.
v 16, 2024 
Tors2024-04-18 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Grammatik
Översättning från svenska till nederländska
Översättning svenska - nederländska
Undervisning
Webbaserat
Stefan Fredriksson +praktikant.
v 17, 2024 
Mån2024-04-22 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Fonetik och formlära Omtentamen
Webbaserat
Stefan Fredriksson +praktikant
Övervakning via Zoom
Ons2024-04-24 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Översättning från nederländska till svenska
Översättning nederländska - svenska
Undervisning
Webbaserat
Peter Bolin
Tors2024-04-25 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Grammatik
Översättning från svenska till nederländska
Översättning svenska - nederländska
Undervisning
Webbaserat
Stefan Fredriksson
v 19, 2024 
Tis2024-05-07 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Grammatik
Översättning från svenska till nederländska
Översättning svenska - nederländska
Undervisning
Webbaserat
Stefan Fredriksson
Ons2024-05-08 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Översättning från nederländska till svenska
Översättning nederländska - svenska
Undervisning
Webbaserat
Peter Bolin
v 20, 2024 
Tis2024-05-14 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Grammatik
Översättning från svenska till nederländska
Översättning svenska - nederländska
Undervisning
Webbaserat
Stefan Fredriksson
v 21, 2024 
Mån2024-05-20 18:00 - 20:30 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Grammatik
Översättning från nederländska till svenska
Grammatik, Översättning ne-se
Tentamen
Webbaserat
Stefan Fredriksson +praktikant
Med övervakning via Zoom
Tis2024-05-21 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Översättning från svenska till nederländska Tentamen
Webbaserat
Stefan Fredriksson +praktikant.
Med övervakning via Zoom
v 25, 2024 
Mån2024-06-17 18:00 - 20:30 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Grammatik
Översättning från nederländska till svenska
Grammatik, Översättning ne-se
Omtentamen
Webbaserat
Stefan Fredriksson +praktikant.
Med övervakning via Zoom
Tis2024-06-18 18:00 - 20:00 via Zoom NL1010
NL1100
25145, V24, 50%, KV, DST
25148, V24, 100%, BLA, DST
Översättning från svenska till nederländska Omtentamen
Webbaserat
Stefan Fredriksson +praktikant.
Med övervakning via Zoom.
 
KurskodNamn
NL1010Nederländska I A
NL1100Nederländska I