Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
v 3, 2024 
Mån2024-01-15 13:00 - 15:00 Sal2, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Journalistikvetenskapliga perspektiv Föreläsning
Introduktion
Christian Christensen
Tis2024-01-16 11:00 - 13:00 Sal2, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Journalistikvetenskapliga perspektiv Föreläsning Christian Christensen Vad är teori?
v 4, 2024 
Tis2024-01-23 11:00 - 12:00 Lindqvist-salen (TV-produktion), Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Frågestund Erik Palm Frågestund om journalistiska examensarbeten
13:00 - 15:00 Sal3, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Journalistikvetenskapliga perspektiv Föreläsning Christian Christensen Innehåll
Tors2024-01-25 13:00 - 15:00 Sal3, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Journalistikvetenskapliga perspektiv Föreläsning Christian Christensen Publiken I
Fre2024-01-26 11:00 - 13:00 Sal3, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Journalistikvetenskapliga perspektiv Seminarium Christian Christensen Seminarium I
v 5, 2024 
Tors2024-02-01 13:00 - 15:00 Sal3, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Journalistikvetenskapliga perspektiv Föreläsning Christian Christensen Historia
v 6, 2024 
Mån2024-02-05 13:00 - 15:00 Sal2, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Journalistikvetenskapliga perspektiv Seminarium Christian Christensen Seminarium II
Tis2024-02-06 11:00 - 13:00 Sal2, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Journalistikvetenskapliga perspektiv Föreläsning Christian Christensen Produktion
Tors2024-02-08 13:00 - 15:00 Sal3, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Journalistikvetenskapliga perspektiv Föreläsning Christian Christensen Teknologi I och II
v 7, 2024 
Ons2024-02-14 16:45 - 17:00 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Journalistikvetenskapliga perspektiv Digital hemtentamen Christian Christensen
Tors2024-02-15 10:00 - 13:00 Sal2, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för journalistiskt examensarbete Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Introduktion
Grupp 1 Yvonne Åstrand Kursintroduktion, föreläsning inspiration, utmaningar och fallgropar med besök av tidigare studenter från JMK och Linnéuniversitetet, idéseminarium
11:00 - 13:00 Sal3, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för vetenskaplig uppsats Föreläsning
Introduktion
Grupp 2 Magnus Danielson Praktisk introduktion till kursen och en kort genomgång av vetenskapsfilosofiska utgångspunkter
15:00 - 17:00 JMK-salen, Garnisonen, Vån 4 JO1068
JO3069
JO7079
18236, V24, 100%, DAG, NML
18238, V24, 100%, DAG, NML
18260, V24, 50%, DAG, NML
Källkritik
Metodspecialisering för journalistiskt examensarbete
Metodspecialisering för vetenskaplig uppsats
Föreläsning Maria Elisabeth Nilsson Lecture and conversation with Simon Shuster, Time Magazine Ukraine correspondent and the author of the book The Showman: Inside the Invasion That Shook the World and Made a Leader of Volodymyr Zelensky, to be released this month.
Fre2024-02-16 11:00 - 13:00 Sal2, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för vetenskaplig uppsats Föreläsning Grupp 2 Magnus Danielson Att skriva uppsats
v 8, 2024 
Mån2024-02-19 09:00 - 16:00 Seminarierum 6, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för journalistiskt examensarbete Obligatorisk närvaro
Seminarium
Grupp 1 Katarina Bjärvall
Yvonne Åstrand
Idéträff nr 1, i mindre grupper (enligt separat schema) Yvonne Å och Katarina Bjärwall
10:00 - 12:00 Stora Redaktionen, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för vetenskaplig uppsats Introduktion Grupp 2 Magnus Danielson Metoder
Tis2024-02-20 09:00 - 12:00 Sal1, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för journalistiskt examensarbete Föreläsning Grupp 1 Katarina Bjärvall Skrivande reportage - gestaltning, research och intervjuteknik med Katarina Bjärwall
Ons2024-02-21 09:00 - 11:00 Sal4, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för vetenskaplig uppsats Föreläsning Grupp 2 Lame Kenalemang-Palm Introduktion till SPSS
Tors2024-02-22 09:00 - 12:00 Sal3, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för journalistiskt examensarbete Gästföreläsning Grupp 1 Yvonne Åstrand Reportage i radio - dramaturgi, metod och intervjuteknik med Daniel Velasco, SR
Fre2024-02-23 09:00 - 13:00 Sal3, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för vetenskaplig uppsats Workshop Grupp 2 Magnus Danielson Projekt - kvantitativ metod
v 9, 2024 
Tis2024-02-27 09:00 - 16:00 Lindqvist-salen (TV-produktion), Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för journalistiskt examensarbete Obligatorisk närvaro
Seminarium
Grupp 1 Katarina Bjärvall
Yvonne Åstrand
Idéträff nr 2 med pitch i halvklass (enligt separat schema)
Yvonne Åstrand och Katarina Bjärwall
10:00 - 12:00 Sal2, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för vetenskaplig uppsats Föreläsning Grupp 2 Agnes Gerner Informationssökning
Ons2024-02-28 13:00 - 15:00 Lindqvist-salen (TV-produktion), Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för vetenskaplig uppsats Föreläsning Grupp 2 Magnus Danielson Kvalitativa metoder
Tors2024-02-29 09:00 - 12:00 Lindqvist-salen (TV-produktion), Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för journalistiskt examensarbete Föreläsning Grupp 1 Yvonne Åstrand Reportage i tv - dramaturgi, metod och intervjuteknik med Yvonne Å
13:00 - 17:00 Lindqvist-salen (TV-produktion), Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för vetenskaplig uppsats Workshop Grupp 2 Magnus Danielson Projekt - kvalitativ metod
v 10, 2024 
Mån2024-03-04 13:00 - 15:00 Sal2, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för vetenskaplig uppsats Seminarium Grupp 2 Magnus Danielson Idé- och PM-seminarium
Tis2024-03-05 09:00 - 16:00 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för journalistiskt examensarbete Handledning Grupp 1 Katarina Bjärvall
Yvonne Åstrand
Handledningstillfälle. Yvonne Å och Katarina B. Boka tid. Plats: respektive arbetsrum
Ons2024-03-06 11:00 - 13:00 Sal2, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för vetenskaplig uppsats Föreläsning Grupp 2 Magnus Danielson Teori, urval och referenser
Fre2024-03-08 10:00 - 12:00 JMK-salen, Garnisonen, Vån 4 JO1068
JO1077
JO3069
18236, V24, 100%, DAG, NML
18237, V24, 100%, DAG, NML
18238, V24, 100%, DAG, NML
Källkritik
Metodspecialisering för journalistiskt examensarbete
Metodspecialisering för vetenskaplig uppsats
Undersökande journalistik
Gästföreläsning Maria Elisabeth Nilsson OSINT (Open source intelligence) och andra verktyg för verifiering av bildmaterial med Linus
Svensson, Reporter SVT
Verifierar
13:00 - 15:00 Stora Redaktionen, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för vetenskaplig uppsats Handledning Grupp 2 Magnus Danielson
16:45 - 17:00 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för journalistiskt examensarbete Inlämning Grupp 1 Inlämning inför slutpresentation
v 11, 2024 
Mån2024-03-11 16:00 - 18:30 JMK-salen, Garnisonen, Vån 4 JO1068
JO1077
JO3069
18236, V24, 100%, DAG, NML
18237, V24, 100%, DAG, NML
18238, V24, 100%, DAG, NML
Källkritik
Metodspecialisering för journalistiskt examensarbete
Metodspecialisering för vetenskaplig uppsats
Undersökande journalistik
Gästföreläsning Från IB-haveri till utlandsspioneri.
Panelsamtal med bl.a Axel Björklund, Uppdrag granskning, Jan Guillou, journalist, Amanda Sokolnicki, DN, Malin Danielsson, riksdagsled. (L) och Siri Hill, Reportrar utan gränser.
Tis2024-03-12 10:00 - 12:00 Stora Redaktionen, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för vetenskaplig uppsats Handledning Grupp 2 Magnus Danielson
Ons2024-03-13 09:00 - 16:00 Sal3, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för journalistiskt examensarbete Obligatorisk närvaro
Seminarium
Grupp 1 Katarina Bjärvall
Yvonne Åstrand
Examination presentation av synopsis
+ pilotstudie i halvklass (enligt separat schema) Kursutvärdering
Tors2024-03-14 09:00 - 16:00 Sal1, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för journalistiskt examensarbete Obligatorisk närvaro
Seminarium
Grupp 1 Katarina Bjärvall
Yvonne Åstrand
Examination presentation av synopsis
+ pilotstudie i halvklass (enligt separat schema) Kursutvärdering
Fre2024-03-15 09:00 - 13:00 Sal2, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för vetenskaplig uppsats Seminarium Grupp 2 Magnus Danielson Examination - Uppsats-PM
v 12, 2024 
Mån2024-03-18 16:45 - 17:00 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Metodspecialisering för journalistiskt examensarbete Inlämning Grupp 1 Slutinlämning av examinationsuppgift (synopsis + pilotstudie)
Tors2024-03-21 08:45 - 09:00 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Övrigt Grupp 1-2 Handledarfördelning presenteras
09:00 - 17:00 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Grupp 1 Erik Palm Filmskola
För de som gör examensarbeten i tv-format.
12:00 - 13:00 Sal2, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Introduktion Grupp 2 Magnus Danielson Introduktion till vetenskaplig uppsats
Kursintroduktion
v 13, 2024 
Mån2024-03-25 10:00 - 10:15 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Inlämning Grupp 1-2 Sänd ett första utkast till synopsis till handledaren.
13:00 - 14:00 Sal3, Garnisonen, Vån 4 JO1077 18238, V24, 100%, DAG, NML Dokumentärt berättande Föreläsning Jesper Huor SCENER OCH DRAMATURGI
14:00 - 16:00 Sal3, Garnisonen, Vån 4 JO1077 18238, V24, 100%, DAG, NML Dokumentärt berättande Gästföreläsning Jesper Huor KRAFTEN I DET KONSPIRATIVA BERÄTTANDET.
Tis2024-03-26 09:30 - 11:00 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Handledning Magnus Danielson
Ons2024-03-27 13:00 - 14:00 JMK-salen, Garnisonen, Vån 4 JO1077
JO3069
18237, V24, 100%, DAG, NML
18238, V24, 100%, DAG, NML
Dokumentärt berättande
Examensarbete
Gästföreläsning Amanda Glans
Jesper Huor
My Glans Vingren
v 14, 2024 
Ons2024-04-03 13:00 - 14:30 Seminarierum 1 (Garnisonen), Garnisonen, Vån 4 MK3014 18238, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Handledning Magnus Danielson
v 16, 2024 
Fre2024-04-19 11:45 - 12:00 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Inlämning Grupp 2 Magnus Danielson Deadline. Inlämning, uppsatsutkast till mittseminarium. Inlämning i Athena
v 17, 2024 
Tors2024-04-25 09:00 - 17:00 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Grupp 1 Erik Palm Gradingskola
För de som gör examensarbeten i tv-format.
13:00 - 16:00 Sal2, Garnisonen, Vån 4 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Seminarium Grupp 2 Magnus Danielson Mittseminarium
Fre2024-04-26 10:00 - 10:15 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Inlämning Grupp 1 Inlämning av råmanus av arbetet till handledare
v 21, 2024 
Tis2024-05-21 10:00 - 10:15 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Inlämning Grupp 1-2 Lämna färdiga arbeten och reflektionsrapporter till handledare.
v 22, 2024 
Ons2024-05-29 09:00 - 16:00 Sal1, Garnisonen, Vån 4
Sal4, Garnisonen, Vån 4
JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Grupp 1-2 Ventilering av examensarbete
Tors2024-05-30 09:00 - 16:00 Lindqvist-salen (TV-produktion), Garnisonen, Vån 4
Sal2, Garnisonen, Vån 4
JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Grupp 1-2 Ventilering av examensarbete
Fre2024-05-31 09:00 - 12:00 Sal2, Garnisonen, Vån 4
Sal4, Garnisonen, Vån 4
JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Grupp 1-2 Ventilering av examensarbete
13:00 - 15:00 JMK-salen, Garnisonen, Vån 4 JO3069
JO7034
18181, V23, 100%, DAG, NML
18238, V24, 100%, DAG, NML
Examensarbete Grupp 1-2 Andreas Widholm
Erik Palm
Magnus Danielson
Avslutning
v 35, 2024 
Mån2024-08-26 11:45 - 12:00 JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Inlämning Grupp 1-2 Inlämning omexamination
Tors2024-08-29 09:00 - 15:00 Sal2, Garnisonen, Vån 4
Sal3, Garnisonen, Vån 4
JO3069 18238, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Seminarium Grupp 1-2 Erik Palm
Magnus Danielson
Omexamination
 
KurskodNamn
JO1068Journalistik II
JO1077Journalistik IV
JO3069Journalistik - kandidatkurs
JO7034Journalistik - masterkurs
 
KurskodNamn
JO7079Journalistikens gestaltningsmakt
MK3014Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs

  Ändrad senaste dygnet.