Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Lärare
Information
v 44, 2023 
Tors2023-11-02 15:15 - 18:00 via Zoom UM8010
UM8029
17763, H23, 50%, BLA, DST
17962, H23, 50%, DAG, NML
17963, H23, 50%, BLA, DST
Introduktion Hendrik Van Steenbrugge Kursträff 1
v 45, 2023 
Tors2023-11-09 16:00 - 18:00 via Zoom UM8010
UM8029
17763, H23, 50%, BLA, DST
17962, H23, 50%, DAG, NML
17963, H23, 50%, BLA, DST
Studentarbetslag Hendrik Van Steenbrugge
v 46, 2023 
Tors2023-11-16 16:00 - 18:00 via Zoom UM8010
UM8029
17763, H23, 50%, BLA, DST
17962, H23, 50%, DAG, NML
17963, H23, 50%, BLA, DST
Studentarbetslag Peter Markkanen
v 47, 2023 
Tors2023-11-23 15:15 - 18:00 via Zoom UM8010
UM8029
17763, H23, 50%, BLA, DST
17962, H23, 50%, DAG, NML
17963, H23, 50%, BLA, DST
Seminarium Peter Markkanen Kursträff 2
v 48, 2023 
Tors2023-11-30 16:00 - 18:00 via Zoom UM8010
UM8029
17763, H23, 50%, BLA, DST
17962, H23, 50%, DAG, NML
17963, H23, 50%, BLA, DST
Studentarbetslag Hendrik Van Steenbrugge
v 49, 2023 
Tors2023-12-07 16:00 - 18:00 via Zoom UM8010
UM8029
17763, H23, 50%, BLA, DST
17962, H23, 50%, DAG, NML
17963, H23, 50%, BLA, DST
Studentarbetslag Hendrik Van Steenbrugge
v 50, 2023 
Tors2023-12-14 16:00 - 18:00 via Zoom UM8010
UM8029
17763, H23, 50%, BLA, DST
17962, H23, 50%, DAG, NML
17963, H23, 50%, BLA, DST
Studentarbetslag Peter Markkanen
v 51, 2023 
Tors2023-12-21 15:15 - 18:00 via Zoom UM8010
UM8029
17763, H23, 50%, BLA, DST
17962, H23, 50%, DAG, NML
17963, H23, 50%, BLA, DST
Seminarium
Muntlig examination
Hendrik Van Steenbrugge
Peter Markkanen
Kursträff 3
 
KurskodNamn
UM8010Matematikämnets didaktik B - Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och tekn
UM8029Matematikämnets didaktik B