Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
Tentamenssal
v 35, 2023 
Mån2023-08-28 08:30 - 10:30 via Athena UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3-4 Detta tillfälle genomförs på egen hand med inspelat material som du hittar på Athena.
Matematikämnets didaktik
10:45 - 12:45 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Eva Rosenqvist Kursintroduktion
13:00 - 15:00 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Eva Rosenqvist Kursintroduktion
13:15 - 15:15 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Studentarbetslag Grupp 1 Studentarbetslag Kursintroduktion
15:15 - 17:15 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Studentarbetslag Grupp 2 Studentarbetslag Kursintroduktion
Tis2023-08-29 08:30 - 10:30 via Athena UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Detta tillfälle genomförs på egen hand med inspelat material som du hittar på Athena.
Matematikämnets didaktik
08:30 - 10:30 via Athena UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Detta tillfälle genomförs på egen hand med inspelat material som du hittar på Athena.
Matematikämnets didaktik
10:45 - 12:45 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Eva Rosenqvist Kursintroduktion
13:00 - 15:00 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Eva Rosenqvist Kursintroduktion
13:15 - 15:15 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Studentarbetslag Grupp 3 Studentarbetslag Kursintroduktion
15:15 - 17:15 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Studentarbetslag Grupp 4 Studentarbetslag Kursintroduktion
Ons2023-08-30 10:00 - 12:00 via Athena UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1-4 Grundläggande räkneprinciper 1
13:00 - 15:00 via Zoom UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Studentarbetslag Grupp 1-4 SA-lag
Grundläggande räkneprinciper
Tors2023-08-31 09:00 - 11:00 via Athena UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3-4 Taluppfattning 1

webbaserad
10:45 - 12:45 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Eva Rosenqvist Grundläggande räkneprinciper 2
13:00 - 15:00 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Eva Rosenqvist Grundläggande räkneprinciper 2
13:00 - 15:00 via Athena UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3-4 Akademinskt skrivande 1
Fre2023-09-01 09:00 - 11:00 via Athena UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1-2 Taluppfattning 1

webbaserad
10:45 - 12:45 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Eva Rosenqvist Grundläggande räkneprinciper 2
13:00 - 15:00 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Eva Rosenqvist Grundläggande räkneprinciper 2
13:00 - 15:00 via Athena UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1-2 Akademinskt skrivande 1
v 36, 2023 
Mån2023-09-04 09:00 - 11:00 via Athena UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Problem 1
Inspelad föreläsning
09:00 - 11:00 via Athena UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Problem 1
Inspelad föreläsning
10:45 - 12:45 E376, Arrhenius hus E, Vån 3 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Eva Rosenqvist Taluppfattning 2
13:00 - 15:00 E376, Arrhenius hus E, Vån 3 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Eva Rosenqvist Taluppfattning 2
Tis2023-09-05 08:30 - 10:30 E246, Arrhenius hus E, Vån 2 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Jenny Fred Konkret–Abstrakt
10:45 - 12:45 E246, Arrhenius hus E, Vån 2 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Grupp 3 Eva Rosenqvist Talupfattning 2 - Grundläggande taluppfattning
13:00 - 15:00 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Jenny Fred Konkret–Abstrakt
13:00 - 15:00 E276, Arrhenius hus E, Vån 2 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Eva Rosenqvist Taluppfattning 2 - Grundläggande taluppfattning
13:00 - 15:00 Sal 220 (Stallet), Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1
Sal 320, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1
UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Grupp 1 Maria Pemsel Mattemusik 1
Ons2023-09-06 10:45 - 12:45 Sal 220 (Stallet), Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1
Sal 320, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1
UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Grupp 4 Maria Pemsel Mattemusik 1
13:00 - 15:00 E376, Arrhenius hus E, Vån 3 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Jenny Fred Konkret–Abstrakt
13:00 - 15:00 Sal 220 (Stallet), Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1
Sal 320, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1
UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Grupp 2 Maria Pemsel Mattemusik 1
Tors2023-09-07 09:00 - 11:00 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Studentarbetslag Grupp 3 Grupparbete rörande Styrdokument (Lgr22)
09:00 - 11:00 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Studentarbetslag Grupp 4 Grupparbete rörande Styrdokument (Lgr22)
13:00 - 15:00 Sal 220 (Stallet), Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1
Sal 320, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1
UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Grupp 3 Maria Pemsel Mattemusik 1
13:00 - 16:00 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Studentarbetslag Grupp 1-2
Grupp 4
Ma-musik
Planera uppgiften inför Ma-musik 2
Fre2023-09-08 08:00 - 10:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Grupp 1-4 Jenny Fred Tal i ett historiskt perspektiv I

Undervisning inför examinerande uppgift
13:00 - 15:00 via Zoom UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Anette De Ron Subitisering
15:15 - 17:15 via Zoom UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Anette De Ron Subitisering
v 37, 2023 
Mån2023-09-11 08:30 - 10:30 E376, Arrhenius hus E, Vån 3 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Jenny Fred Konkret–Abstrakt
08:30 - 10:30 E246, Arrhenius hus E, Vån 2 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Redovisning Grupp 3 Anette De Ron Styrdokument
Redovisning gruppuppgift
09:00 - 12:00 Sal 410, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Musik Grupp 2
Grupp C
Ingela Jansson Mattemusik 2
09:00 - 11:00 via Athena UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Problem 1
Inspelad föreläsning
13:00 - 15:00 E246, Arrhenius hus E, Vån 2 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Redovisning Grupp 4 Anette De Ron Styrdokument
Redovisning gruppuppgift
13:00 - 16:00 Sal 410, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Musik Grupp 1
Grupp A
Maria Pemsel Mattemusik 2
13:00 - 16:00 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Studentarbetslag Grupp 3 Ma-musik
Planera uppgiften inför Ma-musik 2
15:00 - 17:00 via Athena UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Problem 1
Inspelad föreläsning
Tis2023-09-12 08:30 - 10:30 E246, Arrhenius hus E, Vån 2 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Jenny Fred Positionssystemet
09:00 - 12:00 Sal 410, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Musik Grupp 1
Grupp B
Ingela Jansson Mattemusik 2
11:00 - 13:00 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Studentarbetslag Grupp 2 Grupparbete rörande Styrdokument (Lgr22)
13:00 - 15:00 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Anette De Ron Subitisering
13:00 - 15:00 E246, Arrhenius hus E, Vån 2 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Jenny Fred Positionssystemet
15:00 - 17:00 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Studentarbetslag Grupp 1 Grupparbete rörande Styrdokument (Lgr22)
Ons2023-09-13 08:30 - 10:30 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Anette De Ron Problem 2
08:30 - 10:30 E246, Arrhenius hus E, Vån 2 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Jenny Fred Positionssystemet
10:45 - 12:45 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium
Workshop
Grupp 1 Anette De Ron Workshop
10:45 - 12:45 E246, Arrhenius hus E, Vån 2 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Jenny Fred Positionssystemet
13:00 - 15:00 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Eva Rosenqvist Undervisningsmodeller
15:15 - 17:15 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Eva Rosenqvist Undervisningsmodeller
Tors2023-09-14 08:30 - 10:30 E250, Arrhenius hus E, Vån 2 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Anette De Ron Subitisering
09:00 - 12:00 Sal 410, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Musik Grupp 2
Grupp D
Maria Pemsel Mattemusik 2
10:45 - 12:45 E250, Arrhenius hus E, Vån 2 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Eva Rosenqvist Undervisningsmodeller
13:00 - 17:00 E276, Arrhenius hus E, Vån 2 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium
Workshop
Grupp 2 Anette De Ron Pass 1- Problem 2, kl 13.00-15.00
Pass 2- Workshop kl 15.30-17-00
13:00 - 16:00 Sal 410, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Musik Grupp 3
Grupp E
Maria Pemsel Mattemusik 2
15:15 - 17:15 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Eva Rosenqvist Undervisningsmodeller
Fre2023-09-15 08:30 - 10:30 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium
Redovisning
Grupp 2 Anette De Ron Styrdokument
Redovisning gruppuppgift
09:00 - 12:00 Sal 410, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Musik Grupp 3
Grupp F
Maria Pemsel Mattemusik 2
10:45 - 12:45 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium
Redovisning
Grupp 1 Anette De Ron Styrdokument
Redovisning gruppuppgift
v 38, 2023 
Mån2023-09-18 08:30 - 10:30 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Anette De Ron Problem 2
09:00 - 12:00 Sal 410, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Musik Grupp 4
Grupp G
Ingela Jansson Mattemusik 2
10:45 - 12:45 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium
Workshop
Grupp 3 Anette De Ron Workshop
13:00 - 16:00 Sal 410, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Musik Grupp 4
Grupp H
Ingela Jansson Mattemusik 2
Tis2023-09-19 09:00 - 10:30 via Zoom UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1-4 Anette De Ron Akademiskt skrivande 2
13:00 - 15:00 via Zoom UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1-4 Jenny Fred Mönster och strukturer
Ons2023-09-20 08:30 - 10:30 E476, Arrhenius hus E, Vån 4 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Anette De Ron Problem 2
10:45 - 12:45 E276, Arrhenius hus E, Vån 2 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Anette De Ron Workshop
Tors2023-09-21 10:00 - 11:00 Sal 120, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Omexamination Mattemusik 2
Fre2023-09-22 14:00 - 19:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Matematik F-3, I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alla Eva Rosenqvist
Jenny Fred
Digital salstentamen
14:00 - 19:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Matematik F-3, I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alla Eva Rosenqvist
Jenny Fred
Digital salstentamen
14:00 - 19:00 B3 enskilt rum, Södra huset B, Vån 3 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Matematik F-3, I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alla Eva Rosenqvist
Jenny Fred
Digital salstentamen
v 39, 2023 
Tis2023-09-26 09:00 - 14:00 via Zoom UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Studentarbetslag Grupp 1-4 Talsystem, hist persp 2
Ons2023-09-27 09:00 - 14:00 via Zoom UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Studentarbetslag Grupp 1-4 Talsystem, hist persp 2
v 45, 2023 
Lör2023-11-11 09:00 - 14:00 Värtasalen, Biblioteket, Vån 6 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Matematik F-3, I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alla Eva Rosenqvist
Jenny Fred
Digital salstentamen
Omtentamen
09:00 - 14:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 UM2201 17077, H23, 100%, DAG, NML Matematik F-3, I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Alla Eva Rosenqvist
Jenny Fred
Digital salstentamen
Omtentamen
 
KurskodNamn
UM2201Matematik för grundlärare F-3, I: Grundläggande taluppfattning och tals användning