Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Lärare
Information
v 43, 2023 
Sön2023-10-29 23:00 - 00:00 HV46SA
HVE1SA
HVF3SA
HVSJA1
HVSJU1
17031, H23, 100%, DAG, NML
17035, H23, 100%, DAG, NML
17038, H23, 100%, DAG, NML
17067, H23, 100%, DAG, NML
17068, H23, 100%, DAG, NML
Självständigt arbete Caroline Klintborg Inlämning av idéutkast i Athena senast 29/10 kl 00:00.
v 44, 2023 
Mån2023-10-30 15:00 - 17:00 D416, Södra huset D, Vån 4 HV46SA
HVE1SA
HVF3SA
HVSJA1
HVSJU1
17031, H23, 100%, DAG, NML
17035, H23, 100%, DAG, NML
17038, H23, 100%, DAG, NML
17067, H23, 100%, DAG, NML
17068, H23, 100%, DAG, NML
Självständigt arbete Introduktion Ann-Sofie Jägerskog
Caroline Klintborg
Ons2023-11-01 10:00 - 12:00 P365, Arrhenius hus P, Vån 3
P371, Arrhenius hus P, Vån 3
P372, Arrhenius hus P, Vån 3
P373, Arrhenius hus P, Vån 3
P374 (Röda rummet), Arrhenius hus P, Vån 3
P472, Arrhenius hus P, Vån 4
HV46SA
HVE1SA
HVF3SA
HVSJA1
HVSJU1
17031, H23, 100%, DAG, NML
17035, H23, 100%, DAG, NML
17038, H23, 100%, DAG, NML
17067, H23, 100%, DAG, NML
17068, H23, 100%, DAG, NML
Självständigt arbete Handledning Caroline Klintborg Möte med handledarna - avancerad nivå. Lokal meddelas vid introduktionen.
13:00 - 15:00 Lärosal 40 (ALC), Albano Hus 4, Vån 3 HV46SA
HVE1SA
HVF3SA
HVSJA1
HVSJU1
17031, H23, 100%, DAG, NML
17035, H23, 100%, DAG, NML
17038, H23, 100%, DAG, NML
17067, H23, 100%, DAG, NML
17068, H23, 100%, DAG, NML
Självständigt arbete Föreläsning Caroline Klintborg
Jenny Berglund
Att skriva vetenskaplig text
Tors2023-11-02 09:00 - 11:00 E249, Arrhenius hus E, Vån 2 HV46SA
HVE1SA
HVF3SA
HVSJA1
HVSJU1
17031, H23, 100%, DAG, NML
17035, H23, 100%, DAG, NML
17038, H23, 100%, DAG, NML
17067, H23, 100%, DAG, NML
17068, H23, 100%, DAG, NML
Självständigt arbete Handledning Caroline Klintborg Möte med handledarna, Jenny Berglunds handledningsgrupp.
v 45, 2023 
Ons2023-11-08 10:00 - 12:00 ALB Hörsal 4, Albano Hus 2, Vån 2 HV46SA
HVE1SA
HVF3SA
HVSJA1
HVSJU1
17031, H23, 100%, DAG, NML
17035, H23, 100%, DAG, NML
17038, H23, 100%, DAG, NML
17067, H23, 100%, DAG, NML
17068, H23, 100%, DAG, NML
Självständigt arbete Föreläsning Ann-Sofie Jägerskog
Caroline Klintborg
Teorifördjupning
Tors2023-11-09 09:00 - 11:00 Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2 HV46SA
HVE1SA
HVF3SA
HVSJA1
HVSJU1
17031, H23, 100%, DAG, NML
17035, H23, 100%, DAG, NML
17038, H23, 100%, DAG, NML
17067, H23, 100%, DAG, NML
17068, H23, 100%, DAG, NML
Självständigt arbete Föreläsning Ann-Sofie Jägerskog
Caroline Klintborg
Metodfördjupning
13:00 - 15:00 Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2 HV46SA
HVE1SA
HVF3SA
HVSJA1
HVSJU1
17031, H23, 100%, DAG, NML
17035, H23, 100%, DAG, NML
17038, H23, 100%, DAG, NML
17067, H23, 100%, DAG, NML
17068, H23, 100%, DAG, NML
Självständigt arbete Föreläsning Ann-Sofie Jägerskog
Caroline Klintborg
Att sammanställa tidigare forskning
v 46, 2023 
Tors2023-11-16 10:00 - 12:00 via Zoom CHSAUV
CHUVGN
HV46SA
HV46SG
HVE1SA
HVE1SG
HVF3SA
HVSJA1
HVSJU1
17014, H23, 50%, DAG, NML
17031, H23, 100%, DAG, NML
17032, H23, 100%, DAG, NML
17035, H23, 100%, DAG, NML
17036, H23, 100%, DAG, NML
17038, H23, 100%, DAG, NML
17063, H23, 50%, DAG, NML
17064, H23, 50%, DAG, NML
17067, H23, 100%, DAG, NML
17068, H23, 100%, DAG, NML
Föreläsning Caroline Klintborg
v 52, 2023 
Ons2023-12-27 08:45 - 09:00 CHSAUV
CHUVGN
HV46SA
HV46SG
HVE1SA
HVE1SG
HVF3SA
HVSJA1
HVSJU1
17014, H23, 50%, DAG, NML
17031, H23, 100%, DAG, NML
17032, H23, 100%, DAG, NML
17035, H23, 100%, DAG, NML
17036, H23, 100%, DAG, NML
17038, H23, 100%, DAG, NML
17063, H23, 50%, DAG, NML
17064, H23, 50%, DAG, NML
17067, H23, 100%, DAG, NML
17068, H23, 100%, DAG, NML
Självständigt arbete Caroline Klintborg Deadline 9.00 för anmälan till examination. Anmälan sker via enkät, länken till denna kommer publiceras på Athena och Institutionens webbsida.
v 1, 2024 
Tis2024-01-02 08:45 - 09:00 CHSAUV
CHUVGN
HV46SA
HV46SG
HVE1SA
HVE1SG
HVF3SA
HVSJA1
HVSJU1
17014, H23, 50%, DAG, NML
17031, H23, 100%, DAG, NML
17032, H23, 100%, DAG, NML
17035, H23, 100%, DAG, NML
17036, H23, 100%, DAG, NML
17038, H23, 100%, DAG, NML
17063, H23, 50%, DAG, NML
17064, H23, 50%, DAG, NML
17067, H23, 100%, DAG, NML
17068, H23, 100%, DAG, NML
Självständigt arbete Caroline Klintborg Deadline för inlämning av självständigt arbete kl. 9.00. Din text laddar du upp på Athenasidan Uppsatsseminarier.
v 2, 2024 
Ons2024-01-10 08:00 - 18:00 P302, Arrhenius hus P, Vån 3
P364, Arrhenius hus P, Vån 3
P372, Arrhenius hus P, Vån 3
P373, Arrhenius hus P, Vån 3
P464, Arrhenius hus P, Vån 4
P465, Arrhenius hus P, Vån 4
CE45AL
CHALAN
CHPLAN
CHSAUV
CHUVGN
HV46SA
HV46SG
HVE1SA
HVE1SG
HVF3SA
HVSJA1
HVSJU1
17014, H23, 50%, DAG, NML
17031, H23, 100%, DAG, NML
17032, H23, 100%, DAG, NML
17035, H23, 100%, DAG, NML
17036, H23, 100%, DAG, NML
17038, H23, 100%, DAG, NML
17067, H23, 100%, DAG, NML
17068, H23, 100%, DAG, NML
Examination Caroline Klintborg
Tors2024-01-11 08:00 - 18:00 P302, Arrhenius hus P, Vån 3
P364, Arrhenius hus P, Vån 3
P372, Arrhenius hus P, Vån 3
P373, Arrhenius hus P, Vån 3
CE45AL
CHALAN
CHPLAN
CHSAUV
CHUVGN
HV46SA
HV46SG
HVE1SA
HVE1SG
HVF3SA
HVSJA1
HVSJU1
17014, H23, 50%, DAG, NML
17031, H23, 100%, DAG, NML
17032, H23, 100%, DAG, NML
17035, H23, 100%, DAG, NML
17036, H23, 100%, DAG, NML
17038, H23, 100%, DAG, NML
17063, H23, 50%, DAG, NML
17064, H23, 50%, DAG, NML
17067, H23, 100%, DAG, NML
17068, H23, 100%, DAG, NML
Examination Caroline Klintborg
Fre2024-01-12 08:00 - 18:00 P302, Arrhenius hus P, Vån 3
P364, Arrhenius hus P, Vån 3
P372, Arrhenius hus P, Vån 3
CE45AL
CHALAN
CHPLAN
CHSAUV
CHUVGN
HV46SA
HV46SG
HVE1SA
HVE1SG
HVF3SA
HVSJA1
HVSJU1
17014, H23, 50%, DAG, NML
17031, H23, 100%, DAG, NML
17032, H23, 100%, DAG, NML
17035, H23, 100%, DAG, NML
17036, H23, 100%, DAG, NML
17038, H23, 100%, DAG, NML
17067, H23, 100%, DAG, NML
17068, H23, 100%, DAG, NML
Examination Caroline Klintborg
 
KurskodNamn
CE45ALSjälvständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i samhälle, kultur och lärande
CHALANSjälvständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i samhälle, kultur och lärande
CHPLANSjälvständigt arbete inom profilrelaterat AUO för Samhällsorienterande ämnen F-6
CHSAUVSjälvständigt arbete inom tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner. Ingår i ULV- och
CHUVGNSjälvständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i samhälle, kultur och lärande. Kurs inom
HV46SASjälvständigt arbete i samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot grundskol
HV46SGSjälvständigt arbete i samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot grundskol
 
KurskodNamn
HVE1SASjälvständigt arbete i estetiska ämnen för grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs
HVE1SGSjälvständigt arbete i estetiska ämnen för grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs
HVF3SASjälvständigt arbete i samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot förskole
HVSJA1Självständigt arbete - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
HVSJU1Självständigt arbete - ULV