Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Lärare
Information
v 35, 2023 
Tis2023-08-29 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion
Upprop
Lena Sjögren
Sven Isaksson
Upprop &introduktion: vetenskaplighet och forskningsetik
13:00 - 15:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Föreläsning Lena Sjögren
Sven Isaksson
Introduktionsuppgiften
Fre2023-09-01 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Seminarium Lena Sjögren
Sven Isaksson
Seminarium
v 36, 2023 
Mån2023-09-04 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Föreläsning Ann-Louise Schallin
Arja Karivieri
Hantering av antikt kulturarv i medelhavsvärden
Ons2023-09-06 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Föreläsning Andrew Jones Archaeological Ethicts: ethical responsibilities in indigenous archaeology, and practices of care in lab-based archaeology
15:00 - 17:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Seminarium Forskarseminariet
Tors2023-09-07 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Seminarium Ann-Louise Schallin
Fredrik Fahlander
Textseminarium
v 37, 2023 
Mån2023-09-11 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Föreläsning Sven Isaksson Vetenskaplighet och etik i laborativ arkeologi
Ons2023-09-13 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Föreläsning Anna Kjellström Gravar, kvarlevor och etiska förhållningssätt
15:00 - 17:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Seminarium Forskarseminariet
Tors2023-09-14 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Seminarium Jan Storå
Sven Isaksson
Textseminarium. Etiska aspekter på fyndet av the Ancient One/Kennewick Man
v 38, 2023 
Mån2023-09-18 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Föreläsning Lena Sjögren
Sven Isaksson
Introduktion till grupparbete
Ons2023-09-20 10:00 - 11:00 439, Wallenberg, Vån 4 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Grupphandledning Lena Sjögren
Sven Isaksson
Handledningstillfälle
15:00 - 17:00 Hörsal 6, Södra huset C, Vån 3 AR8002 15089, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Jan Storå
Fre2023-09-22 10:00 - 14:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Lena Sjögren
Sven Isaksson
Gruppredovisningar
v 39, 2023 
Mån2023-09-25 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Föreläsning Fredrik Fahlander
Jan Storå
Introduktion: Handling, tradition, ritual
Ons2023-09-27 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Föreläsning Jens Christian Moesgaard Mønter i riter: betydning og praktik i kildekritisk belysning
15:00 - 17:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Seminarium Forskarseminariet
Tors2023-09-28 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Seminarium Fredrik Fahlander
Jan Storå
Textseminarium: Olika perspektiv på riutal och tradition
v 40, 2023 
Mån2023-10-02 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Föreläsning Arja Karivieri De locis. Tid, plats och ritualer i urban kontext
Tis2023-10-03 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Föreläsning Lena Sjögren Antika ritualer i ting och text
Ons2023-10-04 15:00 - 17:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Seminarium Forskarseminariet
Tors2023-10-05 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Seminarium Arja Karivieri Textseminarium
v 41, 2023 
Mån2023-10-09 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Föreläsning Andrew Jones The Passage of Arms: structured deposition from Bradley and Bruck to Fontijn and Fredengren
Ons2023-10-11 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Föreläsning Jan Apel En kognitiv tolkningsmodell för Mesolitiska ritualer i grottan Stora Förvar
15:00 - 17:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Seminarium Forskarseminariet
Tors2023-10-12 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Seminarium Fredrik Fahlander Textseminarium
v 42, 2023 
Mån2023-10-16 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Föreläsning Sven Isaksson Saker förändras. Om att undersöka spår av tradition i materiella lämningar
Ons2023-10-18 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Föreläsning Aikaterini Glykou Dietary traditions during the Stone Age
Tors2023-10-19 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Seminarium Sven Isaksson Textseminarium
v 43, 2023 
Mån2023-10-23 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Föreläsning Jan Storå Mönsterskapande aktiviteter, osteoarkeologi och tafonomiska perspektiv på praktiker
Ons2023-10-25 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Föreläsning Anna Kjellström Laddade ben. Hantering av mänskliga kvarlevor utanför graven
15:00 - 17:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Seminarium Forskarseminariet
Tors2023-10-26 10:00 - 12:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Föreläsning Anna Kjellström Textseminarium
v 44, 2023 
Fre2023-11-03 14:00 - 15:00 334, Wallenberg, Vån 3 AN8202
AR8002
ARL838
ARO838
15089, H23, 100%, DAG, NML
15093, H23, 100%, DAG, NML
15098, H23, 100%, DAG, NML
15099, H23, 100%, DAG, NML
Inlämning Inlämning av hemtentamen i Athena
 
KurskodNamn
AN8202Introduktionskurs till masterprogram i arkeologi
AR8002Introduktionskurs till masterprogram i arkeologi
ARL838Introduktionskurs till masterprogram i arkeologi
ARO838Introduktionskurs till masterprogram i arkeologi