Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Lärare
Information
v 4, 2024 
Mån2024-01-22 18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1207
AN4207
15017, V24, 50%, KV, NML
15018, V24, 50%, KV, NML
Föreläsning
Inlämning
Lena Sjögren
v 5, 2024 
Mån2024-01-29 18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1207
AN4207
15017, V24, 50%, KV, NML
15018, V24, 50%, KV, NML
Föreläsning Lena Sjögren Theogonien
v 6, 2024 
Mån2024-02-05 18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1207
AN4207
15017, V24, 50%, KV, NML
15018, V24, 50%, KV, NML
Föreläsning Ann-Louise Schallin Den trojanska cykeln
v 7, 2024 
Mån2024-02-12 18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1207
AN4207
15017, V24, 50%, KV, NML
15018, V24, 50%, KV, NML
Föreläsning Lena Sjögren Antika och moderna teorier om myter
v 8, 2024 
Mån2024-02-19 18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1207
AN4207
15017, V24, 50%, KV, NML
15018, V24, 50%, KV, NML
Föreläsning Ann-Louise Schallin Modergudinna, underjorden
v 9, 2024 
Mån2024-02-26 18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1207
AN4207
15017, V24, 50%, KV, NML
15018, V24, 50%, KV, NML
Föreläsning Arja Karivieri Herosmyter/Herakles hjältedåd
v 10, 2024 
Mån2024-03-04 18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1207
AN4207
15017, V24, 50%, KV, NML
15018, V24, 50%, KV, NML
Föreläsning Ann-Louise Schallin Myternas religiösa funktion
v 11, 2024 
Mån2024-03-11 18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1207 15018, V24, 50%, KV, NML Seminarium Lena Sjögren Att tolka myter i den materiella världen
v 12, 2024 
Mån2024-03-18 18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1207
AN4207
15017, V24, 50%, KV, NML
15018, V24, 50%, KV, NML
Föreläsning Ann-Louise Schallin Hotet av "det andra": amazoner, kentaurer, giganter
v 13, 2024 
Mån2024-03-25 18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1207
AN4207
15017, V24, 50%, KV, NML
15018, V24, 50%, KV, NML
Föreläsning Arja Karivieri Myternas funktion i samhället
v 15, 2024 
Mån2024-04-08 18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1207 15018, V24, 50%, KV, NML Seminarium Lena Sjögren Myter i den antika litteraturen
v 16, 2024 
Mån2024-04-15 18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1207
AN4207
15017, V24, 50%, KV, NML
15018, V24, 50%, KV, NML
Föreläsning Ann-Louise Schallin Den dionysiska sfären
v 17, 2024 
Mån2024-04-22 18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1207
AN4207
15017, V24, 50%, KV, NML
15018, V24, 50%, KV, NML
Föreläsning Ann-Louise Schallin Romersk mytbildning
v 18, 2024 
Mån2024-04-29 18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1207
AN4207
15017, V24, 50%, KV, NML
15018, V24, 50%, KV, NML
Föreläsning Arja Karivieri Senantiken och tidigkristen tid
v 19, 2024 
Mån2024-05-06 18:00 - 20:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN1207
AN4207
15017, V24, 50%, KV, NML
15018, V24, 50%, KV, NML
Föreläsning
Seminarium
Lena Sjögren Receptionen av antika myter
v 22, 2024 
Mån2024-05-27 23:30 - 00:00 AN1207
AN4207
15017, V24, 50%, KV, NML
15018, V24, 50%, KV, NML
Inlämning Inlämning av hemtenta senast kl.23.59
 
KurskodNamn
AN1207Mytologi
AN4207Mytologi