Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Lärare
Information
v 3, 2024 
Tis2024-01-16 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Seminarium Lena Sjögren Introduktion till uppsatsskrivande. Presentation av kursmoment 1 & 2
Tors2024-01-18 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Seminarium Lena Sjögren Uppsatsämne och formulering av frågeställningar (grupphandledning)
v 4, 2024 
Tors2024-01-25 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Seminarium Lena Sjögren Internet och litteratursökning (grupphandledning)
v 5, 2024 
Tors2024-02-01 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Seminarium Lena Sjögren Ämnesbegränsning och material (grupphandledning)
v 6, 2024 
Ons2024-02-07 15:45 - 16:00 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Inlämning Lena Sjögren Inlämning första PM i Athena senast kl.16
Tors2024-02-08 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Seminarium Lena Sjögren Preliminär litteraturlista, materialbegräsning & frågeställningar (grupphandledning)
v 7, 2024 
Tis2024-02-13 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Seminarium Lena Sjögren Disposition
Tors2024-02-15 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML
15077, H23, 50%, DAG, NML
Speciallitteratur I Seminarium Lena Sjögren
v 8, 2024 
Tis2024-02-20 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML
15077, H23, 50%, DAG, NML
Speciallitteratur I Seminarium Lena Sjögren
Tors2024-02-22 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Seminarium Lena Sjögren Informationsbearbetning (grupphandledning)
v 9, 2024 
Tis2024-02-27 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML
15077, H23, 50%, DAG, NML
Speciallitteratur I Seminarium Lena Sjögren
Tors2024-02-29 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Seminarium Lena Sjögren Uppsats: Formalia, fotnoter och bibliografi
v 10, 2024 
Mån2024-03-04 15:45 - 16:00 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Inlämning Lena Sjögren Inlämning första PM i Athena senast kl.16
Tis2024-03-05 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML
15077, H23, 50%, DAG, NML
Speciallitteratur I Seminarium Lena Sjögren
Tors2024-03-07 08:00 - 18:00 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Handledning Lena Sjögren Individuell handledning 1 (tider meddelas senare)
v 11, 2024 
Tis2024-03-12 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML
15077, H23, 50%, DAG, NML
Speciallitteratur I Seminarium Lena Sjögren
v 12, 2024 
Tis2024-03-19 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML
15077, H23, 50%, DAG, NML
Speciallitteratur I Seminarium Lena Sjögren
Lör2024-03-23 15:45 - 16:00 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML
15077, H23, 50%, DAG, NML
Speciallitteratur I Inlämning Lena Sjögren Inlämning seminariumunderlag
v 13, 2024 
Tis2024-03-26 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML
15077, H23, 50%, DAG, NML
Speciallitteratur I Seminarium Lena Sjögren
v 14, 2024 
Tis2024-04-02 09:45 - 10:00 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML
15077, H23, 50%, DAG, NML
Speciallitteratur I Inlämning Lena Sjögren Inlämning av hemtentamen
Tors2024-04-04 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Seminarium Lena Sjögren Vetenskaplig skrivteknik: referenser och argumentation (grupphandledning)
v 15, 2024 
Tors2024-04-11 09:45 - 10:00 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Seminarium Lena Sjögren Inlämning av Råmanus 1 i Athena
senast kl.10
v 16, 2024 
Tis2024-04-16 08:00 - 18:00 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Handledning Lena Sjögren Individuell handledning 2 (tider meddelas senare)
Tors2024-04-18 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML
15077, H23, 50%, DAG, NML
Examensarbete Seminarium Lena Sjögren Uppsats under arbete (grupphandledning). Inlämning av recensionsuppgift, Athena kl. 10
v 17, 2024 
Tors2024-04-25 10:00 - 12:00 435, Wallenberg, Vån 4 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Seminarium Lena Sjögren Muntlig presentation av uppsatsämne
v 19, 2024 
Fre2024-05-10 09:45 - 10:00 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Inlämning Lena Sjögren Inlämning av Råmanus 2 i Athena
senast kl.10
v 20, 2024 
Ons2024-05-15 08:00 - 18:00 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Handledning Lena Sjögren Individuell handledning 3 tider meddelas senare)
v 21, 2024 
Ons2024-05-22 15:45 - 16:00 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML Examensarbete Inlämning Lena Sjögren Inlämning av färdig uppsats i Athena senast kl.16
v 22, 2024 
Ons2024-05-29 10:00 - 15:00 111, Wallenberg, Vån 1 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML
15077, H23, 50%, DAG, NML
Examensarbete Seminarium Lena Sjögren Opponering av uppsatser
Sön2024-06-02 23:00 - 00:00 AN3210 15009, V24, 100%, DAG, NML
15077, H23, 50%, DAG, NML
Examensarbete Inlämning Lena Sjögren Inlämning av slutgiltig uppsats i Athena
senast 23:59
 
KurskodNamn
AN3210Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs