Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
Litteraturinfo
v 35, 2023 
Mån2023-08-28 15:00 - 16:00 Webbaserad undervisning RHG002
RKVG12
RKVG15
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01980, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Andreas Nordberg Allmän introduktion till Religionsvetenskap II och Religionshistoria II.
Ons2023-08-30 10:00 - 12:00 D499, Södra huset D, Vån 4 RHG002
RKVG12
RKVG14-15
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
01980, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Emmanouela Grypeou Föreläsning 2: Judendom I
The Blackwell Companion to Judaism 371-510
Tors2023-08-31 10:00 - 12:00 ALB Hörsal 4, Albano Hus 2, Vån 2 RHG002
RKVG12
RKVG14-15
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
01980, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Emmanouela Grypeou Föreläsning 3: Judendom II
The Blackwell Companion to Judaism 289-370
v 36, 2023 
Mån2023-09-04 13:00 - 15:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 RHG002
RKVG12
RKVG14-15
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
01980, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Ferdinando Sardella Föreläsning 4: Hinduism I
v 37, 2023 
Mån2023-09-11 10:00 - 12:00 D499, Södra huset D, Vån 4 RHG002
RKVG12
RKVG14-15
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
01980, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Ferdinando Sardella Föreläsning 7: Hinduism II Litteratur:
Hawley & Narayanan (red.) The Life of Hinduism, s. 115-183, 231-254, 257-270, 288-299; Sing & Haig, "Hindu Pilgrimage: The Contemporary Scene"
Tis2023-09-12 13:00 - 15:00 Hörsal 8, Södra huset D, Vån 3 RHG002
RKVG12
RKVG14-15
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
01980, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Niklas Foxeus Föreläsning 8: Buddhism I
Tors2023-09-14 13:00 - 15:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 RHG002
RKVG12
RKVG14-15
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
01980, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Niklas Foxeus Föreläsning 9: Buddhism II
Fre2023-09-15 12:00 - 14:00 Lärosal 40 (ALC), Albano Hus 4, Vån 3 RHG002
RKVG12
RKVG14-15
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
01980, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Henrik Ohlsson Kristendomen I
v 38, 2023 
Mån2023-09-18 10:00 - 12:00 Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2 RHG002
RKVG12
RKVG14-15
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
01980, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Henrik Ohlsson Kristendomen II
Tis2023-09-19 10:00 - 12:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 RHG002
RKVG12
RKVG14-15
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
01980, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Henrik Ohlsson Islam I
13:00 - 15:00 Lärosal 30, Albano Hus 4, Vån 2 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Skriftlig uppgift Föreläsning Olof Sundqvist Introduktion till uppsatsskrivande
Ons2023-09-20 13:00 - 15:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 RHG002
RKVG12
RKVG14-15
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
01980, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Henrik Ohlsson Islam II Awn, Peter J. "Sufism." Encyclopedia of Religion, edited by Lindsay Jones, 2nd ed., vol. 13, Macmillan Reference USA, 2005, pp. 8809-8825. Gale eBooks, https://link-gale-com.ezp.sub.su.se/apps/doc/CX3424502989/GVRL?u=stockuni&sid=GVRL&xid=ce19e2ba. 16 sidor

Piraino, Francesco & Sedgwick, Mark J. (red.) (2019). Global Sufism: Boundaries, Structures and Politics. London: Hurst & Company. Elektronisk resurs. I urval 1-11, 35-118.
v 39, 2023 
Ons2023-09-27 08:00 - 00:00 RHG002
RKVG12
RKVG14-15
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
01980, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Inlämning Inlämning hemtentamen senast 23.59
Tors2023-09-28 15:00 - 17:00 Webbaserad undervisning RHG002-003
RHG508
01937, H23, 100%, DAG, NML
01938, H23, 100%, DAG, NML
01944, H23, 100%, DAG, DST
Religion, politik och våld
Tematisk specialisering: Religion, politik och våld
Föreläsning Emmanouela Grypeou Intro-Judendom
Förinspelad föreläsning
v 40, 2023 
Tis2023-10-03 15:00 - 17:00 Webbaserad undervisning RHG002-003
RHG508
01937, H23, 100%, DAG, NML
01938, H23, 100%, DAG, NML
01944, H23, 100%, DAG, DST
Religion, politik och våld Föreläsning Peter Jackson Rova Kristendom
Ons2023-10-04 15:00 - 17:00 Webbaserad undervisning RHG002-003
RHG508
01937, H23, 100%, DAG, NML
01938, H23, 100%, DAG, NML
01944, H23, 100%, DAG, DST
Religion, politik och våld Föreläsning Susanne Olsson Islam:Islamism. Förinspelad föreläsning laddas upp Se Athena för information om litteratur
v 41, 2023 
Mån2023-10-09 15:00 - 17:00 Webbaserad undervisning RHG002-003
RHG508
01937, H23, 100%, DAG, NML
01938, H23, 100%, DAG, NML
01944, H23, 100%, DAG, DST
Religion, politik och våld Föreläsning Susanne Olsson Islam: salafism. Förinspelad föreläsning laddas upp. Se Athena för information om litteratur
Ons2023-10-11 15:00 - 17:00 Webbaserad undervisning RHG002-003
RHG508
01937, H23, 100%, DAG, NML
01938, H23, 100%, DAG, NML
01944, H23, 100%, DAG, DST
Religion, politik och våld Föreläsning Susanne Olsson Seminarium online. Se Athena för instruktioner och litteratur
v 42, 2023 
Mån2023-10-16 15:00 - 17:00 Webbaserad undervisning RHG002-003
RHG508
01937, H23, 100%, DAG, NML
01938, H23, 100%, DAG, NML
01944, H23, 100%, DAG, DST
Religion, politik och våld Föreläsning Niklas Foxeus Buddhism (nationalism och våld i Burma)
Ons2023-10-18 15:00 - 17:00 Webbaserad undervisning RHG002-003
RHG508
01937, H23, 100%, DAG, NML
01938, H23, 100%, DAG, NML
01944, H23, 100%, DAG, DST
Religion, politik och våld Föreläsning Ferdinando Sardella Sydasien och hinduism
Tors2023-10-19 15:00 - 17:00 Webbaserad undervisning RHG002-003
RHG508
01937, H23, 100%, DAG, NML
01938, H23, 100%, DAG, NML
01944, H23, 100%, DAG, DST
Religion, politik och våld Seminarium Ferdinando Sardella Sydasien och hinduism

Utlämning av hemtentamen
v 43, 2023 
Fre2023-10-27 23:30 - 23:45 Webbaserad undervisning RHG002-003
RHG508
01937, H23, 100%, DAG, NML
01938, H23, 100%, DAG, NML
01944, H23, 100%, DAG, DST
Religion, politik och våld Hemtentamen Inlämning Hemtentamen
v 44, 2023 
Mån2023-10-30 12:00 - 15:00 B413, Södra huset B, Vån 4 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Metod och teori II Föreläsning ALLA - Metod o Teori II Niklas Foxeus Introduktion + Levd religion
Tors2023-11-02 13:00 - 15:00 F307, Södra huset F, Vån 3 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Metod och teori II Föreläsning ALLA - Metod o Teori II Niklas Foxeus Kritisk religionsforskning
v 45, 2023 
Mån2023-11-06 10:00 - 12:00 D4120 (ERG), Södra huset D, Vån 4 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Metod och teori II Seminarium GRUPP 1 - Metod o Teori II Susanne Olsson Se Athena för seminarieinstruktioner och gruppindelning McCutcheon 2006, s. 720-750; Schielke 2010, s. 1-16.
13:00 - 15:00 D4120 (ERG), Södra huset D, Vån 4 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Metod och teori II Seminarium GRUPP 2 - Metod o Teori II Susanne Olsson Se Athena för seminarieinstruktioner och gruppindelning McCutcheon 2006, s. 720-750; Schielke 2010, s. 1-16.
Tors2023-11-09 13:00 - 15:00 E497, Södra huset E, Vån 4 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Metod och teori II Föreläsning ALLA - Metod o Teori II Niklas Foxeus Fältmetodik och forskarpositioner
Fre2023-11-10 10:00 - 12:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Skriftlig uppgift Föreläsning Olof Sundqvist
Språkverkstaden
Föreläsning Språkverkstaden
13:00 - 15:00 F289, Södra huset F, Vån 2 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Skriftlig uppgift Föreläsning Olof Sundqvist Förberedande uppsatsseminarium I
v 46, 2023 
Mån2023-11-13 10:00 - 12:00 D289, Södra huset D, Vån 2 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Metod och teori II Föreläsning ALLA - Metod o Teori II Peter Jackson Rova Historiska texter och Myter - Florén & Ågren 2005:69-78.
- Stausberg & Engler (Gilhus) 2011:275-284.
- Stausberg & Engler (Thomassen) 2011:346-354.
Tors2023-11-16 10:00 - 12:00 D4120 (ERG), Södra huset D, Vån 4 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Metod och teori II Seminarium GRUPP 1 - Metod o Teori II Peter Jackson Rova LITTERATUR:  
Till seminariet och inlämningsuppgiften läses litteraturen knuten till föreläsning 5,  
SAMT:  
- Sundqvist 2013.  
- Adam av Bremen, sid: 197–229, 252–253, 355–378.
13:00 - 15:00 D4120 (ERG), Södra huset D, Vån 4 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Metod och teori II Seminarium GRUPP 2 - Metod o Teori II Peter Jackson Rova LITTERATUR:  
Till seminariet och inlämningsuppgiften läses litteraturen knuten till föreläsning 5,  
SAMT:  
- Sundqvist 2013.  
- Adam av Bremen, sid: 197–229, 252–253, 355–378.
v 47, 2023 
Mån2023-11-20 13:00 - 15:00 E306, Södra huset E, Vån 3 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Metod och teori II Föreläsning ALLA - Metod o Teori II Peter Jackson Rova Ritualstudier
v 48, 2023 
Mån2023-11-27 08:00 - 00:00 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Metod och teori II Tentamen
Inlämning
ALLA - Metod o Teori II
Tors2023-11-30 10:00 - 12:00 F420, Södra huset F, Vån 4 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Skriftlig uppgift Föreläsning Olof Sundqvist Förberedande uppsatsseminarium II
v 49, 2023 
Mån2023-12-04 08:45 - 09:00 RHG002
RKVG12
RKVG14-15
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
01980, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Inlämning
Omtentamen
Omtenta publiceras i Athena
v 50, 2023 
Mån2023-12-11 08:45 - 09:00 RHG002
RKVG12
RKVG14-15
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
01980, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Inlämning
Omtentamen
Inlämning i Athena av omhemtenta, senast kl 08:59
v 1, 2024 
Ons2024-01-03 08:30 - 09:00 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Skriftlig uppgift Inlämning Inlämning av färdigt manus
v 2, 2024 
Tis2024-01-09 09:00 - 17:00 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Skriftlig uppgift Uppsatsventilering
Ons2024-01-10 09:00 - 17:00 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Skriftlig uppgift Uppsatsventilering
Tors2024-01-11 09:00 - 17:00 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Skriftlig uppgift Uppsatsventilering
Fre2024-01-12 09:00 - 17:00 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Skriftlig uppgift Uppsatsventilering
v 3, 2024 
Mån2024-01-15 12:00 - 13:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Andreas Nordberg Allmän helkursintroduktion Se athena
13:00 - 15:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Emmanouela Grypeou Delkursintroduktion + Judendom I Se athena
Ons2024-01-17 13:00 - 15:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Emmanouela Grypeou Judendom II Se athena
Fre2024-01-19 13:00 - 15:00 D416, Södra huset D, Vån 4 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Olof Sundqvist Kristendom I Se athena
v 4, 2024 
Tis2024-01-23 15:00 - 17:00 Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Olof Sundqvist Kristendom II Se athena
Ons2024-01-24 13:00 - 15:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Henrik Ohlsson Islam I Se athena
Fre2024-01-26 13:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Henrik Ohlsson Islam II Se athena
v 5, 2024 
Mån2024-01-29 13:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Ferdinando Sardella Hinduism I Se athena
Ons2024-01-31 13:00 - 15:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Ferdinando Sardella Hinduism II Se athena
v 6, 2024 
Mån2024-02-05 13:00 - 15:00 B413, Södra huset B, Vån 4 RHG002
RKVG12
RKVG14-15
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
01980, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Ferdinando Sardella Buddhism I Se athena
Tis2024-02-06 10:00 - 12:00 D416, Södra huset D, Vån 4 RHG002
RKVG12
RKVG14-15
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
01980, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Emmanouela Grypeou Språkverkstaden Skriva hemtenta Se athena
13:00 - 15:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 RHG002
RKVG12
RKVG14-15
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
01980, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Föreläsning Ferdinando Sardella Buddhism II Se athena
v 7, 2024 
Tis2024-02-13 23:35 - 23:50 RHG002
RKVG12
RKVG14-15
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
01980, H23, 100%, DAG, NML
Allmän religionshistoria Hemtentamen inlämning senast 23.55 Se athena
v 12, 2024 
Tis2024-03-19 12:00 - 13:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Metod och teori II Föreläsning ALLA - Metod o Teori II Niklas Foxeus Föreläsning 1: introduktionsföreläsning: Vad är metod och teori?
13:00 - 15:00 F497, Södra huset F, Vån 4 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Metod och teori II Föreläsning ALLA - Metod o Teori II Niklas Foxeus Föreläsning 2: Studiet av levd religion.
Tors2024-03-21 13:00 - 15:00 D299, Södra huset D, Vån 2 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Metod och teori II Föreläsning ALLA - Metod o Teori II Niklas Foxeus Föreläsning 3. fältmetodik och forskarpositioner
v 13, 2024 
Mån2024-03-25 13:00 - 15:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Metod och teori II Föreläsning ALLA - Metod o Teori II Peter Jackson Rova Föreläsning 4. Pass 1 - Mytstudier. Pass 2 - Historieskrivning och hermeneutik
v 14, 2024 
Tis2024-04-02 10:00 - 12:00 E487, Södra huset E, Vån 4 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Metod och teori II Seminarium GRUPP 1 - Metod o Teori II Peter Jackson Rova Seminarium 1. Historieskrivning: källor, hermeneutik.
13:00 - 15:00 Lärosal 17, Albano Hus 2, Vån 2 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Metod och teori II Seminarium GRUPP 2 - Metod o Teori II Seminarium 1. Historieskrivning: källor, hermeneutik.
v 15, 2024 
Ons2024-04-10 13:00 - 15:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Metod och teori II Föreläsning ALLA - Metod o Teori II Peter Jackson Rova Föreläsning 5. Ritualstudier
Tors2024-04-11 13:00 - 15:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 RHG002
RKVG12
RKVG14
01937, H23, 100%, DAG, NML
01977, H23, 100%, DAG, NML
01979, H23, 100%, DAG, NML
Metod och teori II Föreläsning ALLA - Metod o Teori II Niklas Foxeus Föreläsning 6. Kritiska perspektiv på religionsstudier
 
KurskodNamn
RHG002Religionshistoria II
RHG003Religionshistoria - kandidatkurs
RHG508Religion, politik och våld
RKVG12Religionsvetenskap II inom Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan
 
KurskodNamn
RKVG14Religionsvetenskap II inom Ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9
RKVG15Religionsvetenskap II inom Ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 (med självständigt arbete)