Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Delkurs, Moment
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
Litteraturinfo
Tentamenssal
v 35, 2023 
Mån2023-08-28 10:00 - 11:00 Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Andreas Nordberg Introduktion till kurserna Religionsvetenskap I och Religionshistoria I
12:00 - 15:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Susanne Olsson Föreläsning 1: Introduktion till studiet av religioner: Vad är religionsvetenskap? Hur kan vi studera religion vetenskapligt? Jackson och Olsson, kapitel: Vad är religionshistoria?Människor och makter 2.0 (=MM). Se även McCutcheon:
http://rel.as.ua.edu/studyingreligion.html
Tis2023-08-29 13:30 - 14:30 via Zoom ETA001
ETG001
ETG610
GV1000
RHG001
RKVG11
01920, H23, 100%, DAG, NML
01926, H23, 100%, DAG, NML
01936, H23, 100%, DAG, NML
01965, H23, 100%, DAG, NML
01967, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Information
Webbaserat
Erik Östling
Evelina Thåqvist
Galina Ananieva
Jannica Westergård
Lee Graflund
Pia Christina Laselle
Rebecca Regnér
Föreläsning 4: Administrationen hälsar studenter välkomna till höstterminen 2023 med info om kommande studier

Hålls via Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65219333009
Ons2023-08-30 10:00 - 13:00 Hörsal 8, Södra huset D, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Frederik Wallenstein Jämförande och historiska religions-studier I: Vad är jämförande religions-forskning? Vad menar man med historisk-kritisk religionshistoria? LITTERATUR: se Athena/Planeringar
Tors2023-08-31 10:00 - 12:00 Webbaserad undervisning RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Frederik Wallenstein Information om Studie- och språkverkstaden och föreläsning om studieteknik. Obligatoriskt för nya studenter! Nyttigt också för de som redan har erfarenhet av högskolestudier!
v 36, 2023 
Tis2023-09-05 12:00 - 15:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Peter Jackson Rova Föreläsning 3: Jämförande och historiska religionsstudier II: Myt och mytforskning. Lärare: Peter Jackson Rova

LITTERATUR: se Athena/Planeringar
Ons2023-09-06 10:00 - 13:00 ALB Hörsal 1, Albano Hus 1, Vån 2 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Peter Jackson Rova Föreläsning 4: Etnografiska studier: Vad är religionsetnografi/-antropologi? Insider/outsider-problematik, värderingar och reflexivitet.
v 37, 2023 
Ons2023-09-13 13:00 - 16:00 Lärosal 32, Albano Hus 4, Vån 2 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Peter Jackson Rova Föreläsning 6: Ritual- och genusstudier: Vad är ritual? Genus- och intersektionalitetsperspektiv på religionsstudier.
Tors2023-09-14 10:00 - 12:00 F315, Södra huset F, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Seminarium GRUPP 2 LÄR - Intro relhist Sten Göte Truls Skånby Se Athena.
13:00 - 15:00 F289, Södra huset F, Vån 2 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Seminarium GRUPP 4 LÄR - Intro relhist Sten Göte Truls Skånby Se Athena.
Fre2023-09-15 10:00 - 12:00 F255, Södra huset F, Vån 2 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Seminarium GRUPP 1 LÄR - Intro relhist Sten Göte Truls Skånby Se Athena.
13:00 - 15:00 F355, Södra huset F, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Seminarium GRUPP 3 REL - Intro relhist Sten Göte Truls Skånby Se Athena.
v 38, 2023 
Mån2023-09-18 12:00 - 15:00 Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Sten Göte Truls Skånby Föreläsning 7: Religion,individ och samhälle I: Beteendevetenskapliga perspektiv på religion. Asprem & Sundqvist (red.) (2021), Religionshistoria: kapitel 4 och 5.
Tis2023-09-19 10:00 - 12:00 via Zoom
Webbaserad undervisning
RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Frederik Wallenstein Frederik Wallenstein samt representant för Språkverkstaden Skriva salsskrivning Föreläsning om hur man skriver hemtenta
Ons2023-09-20 10:00 - 13:00 ALB Hörsal 4, Albano Hus 2, Vån 2 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Sten Göte Truls Skånby Föreläsning 8: Religion, individ och samhälle II: Religion och modernitet: Sekulariseringsteori, modernisering, individualisering, religion och media Arvidsson kap. 6–7. Lövheim & Nordin, kap. 3 och 8.
Tors2023-09-21 10:00 - 12:00 D289, Södra huset D, Vån 2 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Seminarium GRUPP 1 LÄR - Intro relhist Sten Göte Truls Skånby
13:00 - 15:00 F497, Södra huset F, Vån 4 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Seminarium GRUPP 3 REL - Intro relhist Sten Göte Truls Skånby
v 39, 2023 
Tors2023-09-28 08:00 - 12:00 Laduvikssalen, Biblioteket, Vån 6 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
08:00 - 12:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
08:00 - 12:00 B3 enskilt rum, Södra huset B, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Fre2023-09-29 13:00 - 15:00 Webbaserad undervisning RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Abrahamitiska religioner Föreläsning Emmanouela Grypeou Förinspelad föreläsning
Kursintroduktion
v 40, 2023 
Tis2023-10-03 09:00 - 12:00 ALB Hörsal 2, Albano Hus 2, Vån 2 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Abrahamitiska religioner Föreläsning Emmanouela Grypeou Judendom 1 Groth, kapitel 1-3, 5-6, 8-11, 14-15
Ons2023-10-04 12:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Abrahamitiska religioner Föreläsning Emmanouela Grypeou Judendom 2 Groth, kapitel 1, 4, 7, 12-13; Raphael
Fre2023-10-06 13:00 - 16:00 ALB Hörsal 4, Albano Hus 2, Vån 2 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Abrahamitiska religioner Föreläsning Henrik Ohlsson Kristendom 1 Rasmussen & Thomassen kapitel 1-3, 5-6, 10-11, 13, samt kapitel 14 översiktligt Brakke
v 41, 2023 
Tis2023-10-10 09:00 - 12:00 Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Abrahamitiska religioner Föreläsning Henrik Ohlsson Kristendom 2 Rasmussen & Thomassen kapitel 3-4, 7-9, 12
Beattie
Ons2023-10-11 13:00 - 16:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Abrahamitiska religioner Föreläsning Henrik Ohlsson Islam 1 Olsson & Sorgenfrei kapitel 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13.
v 42, 2023 
Tis2023-10-17 13:00 - 16:00 D416, Södra huset D, Vån 4 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Abrahamitiska religioner Föreläsning Henrik Ohlsson Islam 2
Ons2023-10-18 10:00 - 12:00 Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Abrahamitiska religioner Föreläsning Jenny Berglund Islamundervisning i klassrummet Berglund "Vad är religion i svenska religions-kunskapsböcker?", RoL 3, 2014 Berglund "Swedish Religion Education" Temenos 49.2, 2013
v 43, 2023 
Ons2023-10-25 08:00 - 12:00 B497, Södra huset B, Vån 4 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Abrahamitiska religioner Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
08:00 - 12:00 Värtasalen, Biblioteket, Vån 6 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Abrahamitiska religioner Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
08:00 - 12:00 B3 enskilt rum, Södra huset B, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Abrahamitiska religioner Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
v 44, 2023 
Mån2023-10-30 13:00 - 15:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Föreläsning Ferdinando Sardella Hinduism 1
Ons2023-11-01 13:00 - 16:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Föreläsning Ferdinando Sardella Hinduism 2, jainism
Tors2023-11-02 14:00 - 18:00 Värtasalen, Biblioteket, Vån 6 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 18:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
14:00 - 18:00 B3 enskilt rum, Södra huset B, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
Fre2023-11-03 13:00 - 16:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Föreläsning Ferdinando Sardella Hinduism 3, sikhism
v 45, 2023 
Mån2023-11-06 14:00 - 17:00 D499, Södra huset D, Vån 4 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Föreläsning Ferdinando Sardella Hinduism 4
Ons2023-11-08 10:00 - 12:00 D499, Södra huset D, Vån 4 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Föreläsning Ferdinando Sardella Seminarium grrupp 1
13:00 - 15:00 D315, Södra huset D, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Föreläsning Ferdinando Sardella Seminarium grrupp 2
16:00 - 18:00 D315, Södra huset D, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Föreläsning Ferdinando Sardella Seminarium grrupp 3
Fre2023-11-10 10:00 - 13:00 D499, Södra huset D, Vån 4 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Föreläsning Ferdinando Sardella Buddhism 1
v 46, 2023 
Mån2023-11-13 10:00 - 13:00 D499, Södra huset D, Vån 4 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Föreläsning Ferdinando Sardella Buddhism 2
Ons2023-11-15 10:00 - 13:00 Hörsal 3, Södra huset B, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Föreläsning Ferdinando Sardella Buddhism 3
Tors2023-11-16 10:00 - 13:00 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Webbaserat Se athena
Kinas religioner
Fre2023-11-17 10:00 - 13:00 via Athena RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Föreläsning Per Faxneld Japans religioner
v 47, 2023 
Mån2023-11-20 10:00 - 12:00 E397, Södra huset E, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Seminarium Ferdinando Sardella Grupp 1
13:00 - 15:00 E413, Södra huset E, Vån 4 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Seminarium Ferdinando Sardella Grupp 2
16:00 - 18:00 E397, Södra huset E, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Seminarium Ferdinando Sardella Grupp 3
Lör2023-11-25 14:00 - 18:00 Värtasalen, Biblioteket, Vån 6 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Digital salstentamen
14:00 - 18:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Digital salstentamen
14:00 - 18:00 B3 enskilt rum, Södra huset B, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Digital salstentamen
v 48, 2023 
Tors2023-11-30 12:00 - 15:00 E497, Södra huset E, Vån 4 RHG001
RHG503
01936, H23, 100%, DAG, NML
01941, H23, 100%, DAG, NML
Europas förkristna religioner Föreläsning Peter Jackson Rova Introduktion
v 49, 2023 
Mån2023-12-04 12:00 - 15:00 E487, Södra huset E, Vån 4 RHG001
RHG503
01936, H23, 100%, DAG, NML
01941, H23, 100%, DAG, NML
Europas förkristna religioner Föreläsning Peter Jackson Rova Antikens religioner 1
Ons2023-12-06 08:00 - 12:00 Ugglevikssalen, Södra huset E, Vån 5 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Abrahamitiska religioner Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
08:00 - 12:00 B3 grupprum, Södra huset B, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Abrahamitiska religioner Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Papperstentamen
Omtentamen
12:00 - 15:00 E487, Södra huset E, Vån 4 RHG001
RHG503
01936, H23, 100%, DAG, NML
01941, H23, 100%, DAG, NML
Europas förkristna religioner Föreläsning Peter Jackson Rova Antikens religioner 2
Fre2023-12-08 12:00 - 15:00 F413, Södra huset F, Vån 4 RHG001
RHG503
01936, H23, 100%, DAG, NML
01941, H23, 100%, DAG, NML
Europas förkristna religioner Föreläsning Olof Sundqvist Germansk och fornnordisk religion 1
v 50, 2023 
Mån2023-12-11 12:00 - 15:00 E487, Södra huset E, Vån 4 RHG001
RHG503
01936, H23, 100%, DAG, NML
01941, H23, 100%, DAG, NML
Europas förkristna religioner Föreläsning Olof Sundqvist Germansk och fornnordisk religion 2
Ons2023-12-13 12:00 - 15:00 Webbaserad undervisning RHG001
RHG503
01936, H23, 100%, DAG, NML
01941, H23, 100%, DAG, NML
Europas förkristna religioner Föreläsning Anna Westman Kuhmunen Samisk religion
Tors2023-12-14 12:00 - 15:00 E487, Södra huset E, Vån 4 RHG001
RHG503
01936, H23, 100%, DAG, NML
01941, H23, 100%, DAG, NML
Europas förkristna religioner Föreläsning Marja Liisa Keinänen Finsk-ugrisk religion
Fre2023-12-15 12:00 - 15:00 F289, Södra huset F, Vån 2 RHG001
RHG503
01936, H23, 100%, DAG, NML
01941, H23, 100%, DAG, NML
Europas förkristna religioner Sten Göte Truls Skånby Baltisk religion
v 51, 2023 
Tis2023-12-19 10:00 - 14:00 RHG001
RHG503
01936, H23, 100%, DAG, NML
01941, H23, 100%, DAG, NML
Europas förkristna religioner Studiebesök Peter Jackson Rova
v 2, 2024 
Mån2024-01-08 08:00 - 00:00 RHG001
RHG503
01936, H23, 100%, DAG, NML
01941, H23, 100%, DAG, NML
Europas förkristna religioner Inlämning Inlmning av hemtentamen i ahena.
Tis2024-01-09 14:00 - 18:00 *Obestämd skrivsal RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML
01976, H23, 100%, DAG, NML
Syd- och Östasiens religioner Tentamen (OBS Anmälan i LADOK är obligatorisk!) Digital salstentamen
Omtentamen
Fre2024-01-12 14:30 - 15:00 RHG001
RHG503
01936, H23, 100%, DAG, NML
01941, H23, 100%, DAG, NML
Europas förkristna religioner Inlämning Inlämning av hemtentamen i Athena.
v 3, 2024 
Mån2024-01-15 13:00 - 14:00 D416, Södra huset D, Vån 4 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Introduktion ALLA - Intro relhist. Andreas Nordberg
Studierektor
Allmän kursinformation
14:00 - 17:00 D416, Södra huset D, Vån 4 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Susanne Olsson Föreläsning 1: Introduktion till studiet av religioner Se Athena
Ons2024-01-17 13:00 - 16:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Frederik Wallenstein Föreläsning 2: Jämförande och historiska religionsstudier I
Vad är jämförande religions-forskning? Vad är religionsfenomenologi? Vad menar man med historisk-kritisk religionshistoria?
Se Athena/Planeringar.
Tors2024-01-18 09:00 - 12:00 ALB Hörsal 7 (Flexsal), Albano Hus 4, Vån 2 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Se Athena/Planeringar
15:00 - 17:00 D4120 (ERG), Södra huset D, Vån 4 RHG001 01936, H23, 100%, DAG, NML Marja Liisa Keinänen
Fre2024-01-19 13:00 - 15:00 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Obligatorisk närvaro
Föreläsning
Webbaserat
ALLA - Intro relhist. Frederik Wallenstein Info om Studie- och språkverkstaden. Studieteknik och kursinformattion. Lärare från verkstaden medverkar. Närvaro viktig, särskilt för nybörjare!

via Athena, via Zoom, Webbaserad undervisning
v 4, 2024 
Mån2024-01-22 13:00 - 16:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Peter Jackson Rova Föreläsning 3: Myter och religiösa föreställningsvärldar Se Athena/Planeringar
Ons2024-01-24 12:00 - 15:00 Hörsal 7, Södra huset D, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Peter Jackson Rova FÖRELÄSNING 4: Etnografiska studier: Vad är religions-etnografi/-antropologi? Insider/outsider-problematik, värderingar och reflexivitet. Se Athena/Planeringar
v 5, 2024 
Mån2024-01-29 13:00 - 16:00 Hörsal 8, Södra huset D, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Föreläsning 5: Riter och symboliskt beteende Se Athena/Planeringar
Ons2024-01-31 13:00 - 16:00 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Sten Göte Truls Skånby Föreläsning 6: Religion, individ och samhälle I: Beteendevetenskapliga perspektiv på religion. Introduktion till kognitionsvetenskapliga perspektiv och religionssociologi Se Athena / Planeringar
v 6, 2024 
Mån2024-02-05 14:00 - 17:00 ALB Hörsal 3 (Casesal), Albano Hus 2, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Sten Göte Truls Skånby Föreläsning 7: Religion, individ och samhälle II: modernitet och sekularisering Se Athena / Planeringar
Tors2024-02-08 09:00 - 11:00 via Athena
via Zoom
Webbaserad undervisning
RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Föreläsning ALLA - Intro relhist. Frederik Wallenstein Studie- och språkverkstaden: Att skriva tentamen. Lärare från verkstaden medverkar. via Athena, via Zoom, Webbaserad undervisning
v 7, 2024 
Fre2024-02-16 13:00 - 15:00 D499, Södra huset D, Vån 4 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Abrahamitiska religioner Föreläsning ALLA - Abrahamitiska Henrik Ohlsson Kursintroduktion
v 8, 2024 
Mån2024-02-19 12:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Abrahamitiska religioner Föreläsning ALLA - Abrahamitiska Emmanouela Grypeou Judendom I
Ons2024-02-21 13:00 - 16:00 Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Abrahamitiska religioner Föreläsning ALLA - Abrahamitiska Emmanouela Grypeou Judendom II
Fre2024-02-23 09:00 - 12:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Abrahamitiska religioner Föreläsning ALLA - Abrahamitiska Olof Sundqvist Kristendom I Rasmussen&Thomassen s 1-150; Brakke 5
v 9, 2024 
Mån2024-02-26 09:00 - 12:00 D499, Södra huset D, Vån 4 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Abrahamitiska religioner Föreläsning ALLA - Abrahamitiska Olof Sundqvist Kristendom II
Tors2024-02-29 13:00 - 16:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Abrahamitiska religioner Föreläsning ALLA - Abrahamitiska Henrik Ohlsson Islam I Olsson & Sorgenfrei kapitel 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13. Firestone
Fre2024-03-01 13:00 - 16:00 Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Abrahamitiska religioner Föreläsning ALLA - Abrahamitiska Philip Halldén Islam II Olsson & Sorgenfrei kapitel 5, 6, 7, 8, 9 samt Del 3 översiktligt; van Doorn
v 10, 2024 
Mån2024-03-04 13:00 - 15:00 Hörsal 9, Södra huset D, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Abrahamitiska religioner Föreläsning GRUPP 1 LÄR - Intro relhist
GRUPP 2 LÄR - Intro relhist
GRUPP 4 LÄR - Intro relhist
Jenny Berglund Islamundervisning i det oförutsägbara klassrummet
v 12, 2024 
Tis2024-03-19 10:00 - 13:00 ALB Hörsal 6 (Casesal), Albano Hus 4, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Syd- och Östasiens religioner Föreläsning ALLA - Syd o Öst Ferdinando Sardella Hinduism I
Tors2024-03-21 10:00 - 13:00 Hörsal 12, Södra huset F, Vån 2 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Syd- och Östasiens religioner Föreläsning ALLA - Syd o Öst Ferdinando Sardella Hinduism II
v 13, 2024 
Mån2024-03-25 10:00 - 13:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Syd- och Östasiens religioner Föreläsning ALLA - Syd o Öst Ferdinando Sardella Hinduism III
Ons2024-03-27 10:00 - 13:00 E371, Södra huset E, Vån 3 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Syd- och Östasiens religioner Föreläsning ALLA - Syd o Öst Ferdinando Sardella Hinduism IV
Fre2024-03-29 17:45 - 18:00 via Athena RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Introduktion till religionshistorien: teori och metod I Inlämning ALLA - Intro relhist. Inlämning av omtentamen 1.
v 14, 2024 
Tis2024-04-02 10:00 - 13:00 Lärosal 4, Albano Hus 1, Vån 2 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Syd- och Östasiens religioner Föreläsning ALLA - Syd o Öst Ferdinando Sardella Buddhism I
Tors2024-04-04 10:00 - 13:00 A5137, Södra huset A, Vån 5 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Syd- och Östasiens religioner Föreläsning ALLA - Syd o Öst Ferdinando Sardella Buddhism II
v 15, 2024 
Ons2024-04-10 13:00 - 16:00 Lärosal 24, Albano Hus 4, Vån 2 RHG001
RKVG11
01936, H23, 100%, DAG, NML Syd- och Östasiens religioner Föreläsning ALLA - Syd o Öst Ferdinando Sardella Buddhism III
 
KurskodNamn
ETA001Museer och kulturarv, introduktionskurs
ETG001Etnologi I
ETG610Mångfaldsstudier I
GV1000Genusvetenskap I
 
KurskodNamn
RHG001Religionshistoria I
RHG503Europas förkristna religioner
RKVG11Religionsvetenskap I inom Ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan