Allmänt om schemat

• Schemaändringar kan förekomma. Du bör därför prenumera på schemat, alt. spara det som ett bokmärke i din webbläsare. Ladda inte ned det som en fil.
• Kartlänken är enbart en hänvisning till rätt byggnadsdel, och visar inte en exakt placering inom byggnaden.
• Om ditt schema verkar ofullständigt eller är tomt vänligen kontakta en kursadminsitratör på din institution.

Om rumsplacering för tentamen

• Se din tilldelade tentamenssal genom att klicka på länken i kolumnenTentamenssal. Länken finns även i schemaprenumerationen.
• Visas det ingen länk genomförs din tentamen hos din institution.
• Tentamen schemalagd i flera salar: använd valfri länk.
OBS: Tentamenssalen är inte tillgänglig så länge det står "Obestämd skrivsal" som lokal för tentan. Placeringen görs i regel inte tidigare än 2 kalenderdagar före tentamensdatumet.

Tid
Lokal
Karta
Kurs
Kurstillfälle
Aktivitet
Studentgrupp
Lärare
Information
v 35, 2023 
Tis2023-08-29 09:00 - 12:00 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla Isabelle Letellier
Robert Lecusay
Föreläsning 1, 9:00-11:00

Kursintroduktion, 11:00-12:00
Ons2023-08-30 09:00 - 11:45 Hörsal 5, Södra huset B, Vån 3 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla Robert Lecusay Föreläsning 2
13:00 - 15:45 Hörsal 11, Södra huset F, Vån 3 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla Emelie Hedvig Westberg Bernemyr Föreläsning 3
Tors2023-08-31 09:00 - 12:00 BUV 129, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Lisa Sjömilla Seminarium 1
09:00 - 12:00 BUV 130, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Charlotte Holmberg Seminarium 1
13:00 - 16:00 BUV 130, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Lisa Sjömilla Seminarium 1
Fre2023-09-01 09:00 - 12:00 BUV 220, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 2 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Lisa Sjömilla Seminarium 1
09:00 - 12:00 BUV 222, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 2 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 5 Robert Lecusay Seminarium 1
v 36, 2023 
Tis2023-09-05 09:00 - 12:00 Sal 620, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Drama Peter Sundebrant Dramagrupp 8
12:30 - 15:30 Sal 620, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Drama Anna Johansson Dramagrupp 2
Ons2023-09-06 09:00 - 12:00 Sal 620, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Drama Anna Johansson Dramagrupp 5
09:00 - 12:00 BUV 130, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Charlotte Holmberg Seminarium 2
13:00 - 16:00 Sal 620, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Drama Anna Johansson Dramagrupp 1
13:00 - 16:00 BUV 222, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 2 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Lisa Sjömilla Seminarium 2
Tors2023-09-07 09:00 - 12:00 Sal 620, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Drama Anna Johansson Dramagrupp 4
09:00 - 12:00 BUV 223, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 2 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Emelie Hedvig Westberg Bernemyr Seminarium 2
13:00 - 16:00 BUV 129, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Lisa Sjömilla Seminarium 2
Fre2023-09-08 09:00 - 12:00 BUV 130, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 5 Robert Lecusay Seminarium 2
v 37, 2023 
Mån2023-09-11 09:00 - 12:00 Hörsal 8, Södra huset D, Vån 3 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla Isabelle Letellier Föreläsning 4
Tis2023-09-12 09:00 - 12:00 Sal 620, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Drama Peter Sundebrant Dramagrupp 6
09:00 - 12:00 Sal 220 (Stallet), Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Drama Anna Johansson Dramagrupp 7
Ons2023-09-13 13:00 - 16:00 BUV 129, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Charlotte Holmberg Seminarium 3
13:00 - 16:00 BUV 130, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Lisa Sjömilla Seminarium 3
13:00 - 16:00 BUV 220, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 2 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 5 Robert Lecusay Seminarium 3
Tors2023-09-14 09:00 - 12:00 Sal 620, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Drama Peter Sundebrant Dramagrupp 9
09:00 - 12:00 BUV 129, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Lisa Sjömilla Seminarium 3
09:00 - 12:00 BUV 130, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Emelie Hedvig Westberg Bernemyr Seminarium 3
13:00 - 16:00 Sal 620, Frescati backe, ingång 19 F, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Drama Anna Johansson Dramagrupp 3
v 38, 2023 
Mån2023-09-18 09:00 - 11:30 Hörsal 4, Södra huset B, Vån 3 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Föreläsning Alla Robert Lecusay Föreläsning 5
Tis2023-09-19 09:45 - 10:00 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Inlämning Alla Inlämning av uppgiften "Att bli en lekande förskollärare - reflekterande uppgift" senast kl 10:00 på Athena
16:45 - 17:00 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Inlämning Alla Inlämning av återkopplingar till två andra studenters reflektionsuppgifter "Att bli en lekande förskollärare" senast kl. 17:00 på Athena
Ons2023-09-20 09:00 - 12:00 BUV 129, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Emelie Hedvig Westberg Bernemyr Seminarium 4
13:00 - 16:00 BUV 106, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Lisa Sjömilla Seminarium 4
Tors2023-09-21 09:00 - 12:00 BUV 222, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 2 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 5 Robert Lecusay Seminarium 4
13:00 - 16:00 BUV 220, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 2 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Lisa Sjömilla Seminarium 4
Fre2023-09-22 09:00 - 12:00 BUV 129, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Charlotte Holmberg Seminarium 4
v 39, 2023 
Mån2023-09-25 09:00 - 12:00 BUV 220, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 2 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 4 Lisa Sjömilla Seminarium 5
09:00 - 12:00 BUV 223, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 2 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 1 Emelie Hedvig Westberg Bernemyr Seminarium 5
09:00 - 12:00 BUV 224, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 2 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 5 Robert Lecusay Seminarium 5
13:00 - 16:00 BUV 223, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 2 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 2 Charlotte Holmberg Seminarium 5
Tis2023-09-26 09:00 - 12:00 BUV 129, Frescati backe, ingång 21 A, Vån 1 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Seminarium Grupp 3 Lisa Sjömilla Seminarium 5
Ons2023-09-27 16:45 - 17:00 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Examination Alla Inlämning av den individuella skriftliga examinationsuppgiften senast kl. 17:00 på Athena
v 45, 2023 
Ons2023-11-08 16:45 - 17:00 UB607Y 61916, H23, 100%, DAG, NML Omexamination Alla Inlämning av Omexamination på Athena senast kl. 17:00
 
KurskodNamn
UB607YLek i förskolan – möten och meningsskapande