Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2020 
Mån20/1 09:00 - 11:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Introduktion Alla Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap och till kursen
Tis21/1 09:00 - 12:00 MK1034 Stora Redaktionen, Garnisonen Petrus Dahlbeck Medier i tid och rum Övrigt Alla Frivillligt: hjälp med problem kring e-postkonto, SU-kortet, inlogg Athena etc
Ons22/1 12:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Introduktion Alla Introduktion till granskningsuppgiften
Fre24/1 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Agnes Gerner, Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Föreläsning Alla Akademiskt skrivande (KW) och introduktion till bibliotekets resurser (AG)
v 5, 2020 
Mån27/1 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Föreläsning Alla Medierad kommunikation: en lång historia
Ons29/1 13:00 - 15:00 MK1034 Sal2, Garnisonen Elitsa Ivanova, Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Handledning Alla Frivillig handledning av granskningsuppgiften (enligt överenskommelse)
Fre31/1 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Torbjörn Rolandsson Medier i tid och rum Föreläsning Alla Ekonomiska perspektiv på dagens medielandskap
v 6, 2020 
Mån3/2 13:00 - 15:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Medier i tid och rum Föreläsning Alla Historiska perspektiv på radio och TV - Madeleine Kleberg
Ons5/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Karin Becker Medier i tid och rum Föreläsning Alla Bilden som nyheter
Fre7/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Introduktion Alla Digitalisering, divergens och konvergens
v 7, 2020 
Ons12/2 12:00 - 12:15 MK1034 Medier i tid och rum Inlämning Alla Deadline kl 12.00: Granskningsuppgift
Fre14/2 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Michael Westerlund Medier i tid och rum Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
09:00 - 11:00 MK1034 Sal3, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier i tid och rum Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Michael Westerlund Medier i tid och rum Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal3, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier i tid och rum Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
13:00 - 15:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Michael Westerlund Medier i tid och rum Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
v 8, 2020 
Ons19/2 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen, Garnisonen, JMK-salen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen, Sal2, Garnisonen, Sal3, Garnisonen Petrus Dahlbeck Medier i tid och rum Tentamen Alla Salstentamen
Tors20/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Föreläsning, Introduktion Alla Kursintroduktion och introduktionsföreläsning
Fre21/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Medieforskningens huvudfåra I: Från allsmäktiga medier till begränsade effekter
v 9, 2020 
Tis25/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Medieforskningens huvudfåra II: Från mäktiga medier till den aktiva publiken
Tors27/2 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Carl Ritter Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
13:00 - 15:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Carl Ritter Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
Fre28/2 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Carl Ritter Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
v 10, 2020 
Ons4/3 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Kritiska perspektiv I: Marxism och politisk ekonomi
Tors5/3 09:00 - 11:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Kritiska perspektiv II: Kultur- och ideologikritik
v 11, 2020 
Mån9/3 13:00 - 15:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Kritiska perspektiv III: Cultural studies
Tors12/3 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
14:00 - 16:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
Fre13/3 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
v 12, 2020 
Mån16/3 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Extraseminarium- kompensation
11:00 - 12:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Frågestund Alla Frågestund inför salstentamen
Fre20/3 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen, Garnisonen, JMK-salen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen, Sal2, Garnisonen, Sal3, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt, Petrus Dahlbeck Medier, kultur, samhälle I Tentamen Alla Salstentamen
v 13, 2020 
Tis24/3 11:00 - 12:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Introduktion Alla Kursintroduktion- OBS ingen undervisning kommer att ske i våra lokaler! Istället kommer undervisningen ske på Athena och i andra digitala kanaler. Se mer information på Athena.
12:00 - 14:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 1: Medier och offentlighet OBS ingen undervisning kommer att ske i våra lokaler! Istället kommer undervisningen ske på Athena och i andra digitala kanaler. Se mer information på Athena.
Tors26/3 14:00 - 16:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Carl Ritter Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 2. Informationssamhället OBS ingen undervisning kommer att ske i våra lokaler! Istället kommer undervisningen ske på Athena och i andra digitala kanaler. Se mer information på Athena.
Fre27/3 09:00 - 12:00 MK1034, MK1036 Datorsalen, Garnisonen, JMK-salen, Garnisonen, Sal3, Garnisonen Petrus Dahlbeck Information, propaganda, reklam och PR, Medier i tid och rum Omtentamen Alla Omtentamen OBS Ingen salstentamen kommer att äga rum detta datum! För Information, propaganda,reklam och PR kommer en hemtentamen att ges istället, se Athena. För Medier i tid och rum kommer tillfälle att ges i början av juni.
v 14, 2020 
Tors2/4 13:00 - 15:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 3. Medier, kultur och globalisering
v 15, 2020 
Ons8/4 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Sven Ross Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 4. Medier, klass och etnicitet
v 16, 2020 
Tis14/4 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 5. Medier och genus
Ons15/4 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Filmvisning Alla Filmvisning
14:45 - 15:00 MK1034 Medier, kultur, samhälle II Hemtentamen Hemtentamen publiceras på Athena
v 17, 2020 
Mån20/4 09:00 - 11:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Carl Ritter Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
12:00 - 14:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Carl Ritter Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
12:00 - 14:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
Tis21/4 11:00 - 13:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
14:00 - 16:00 MK1034 Sal1, Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
v 18, 2020 
Ons29/4 11:45 - 12:00 MK1034 Medier, kultur, samhälle II Inlämning Alla Deadline: Hemtentamen, inlämning på Athena
v 19, 2020 
Mån4/5 09:00 - 11:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Jörgen Skågeby Internet och digitala medier Introduktion Alla Kursintroduktion
Tis5/5 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen, Garnisonen, Sal1, Garnisonen Kristina Jerner Widestedt, Petrus Dahlbeck Medier, kultur, samhälle I Omtentamen Alla Omtentamen
Ons6/5 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Jörgen Skågeby Internet och digitala medier Föreläsning Alla Remediering, premediering och mediearkeologi
Fre8/5 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Jörgen Skågeby Internet och digitala medier Föreläsning Alla Nätverk & Communities + Information & Algoritmer
v 20, 2020 
Mån11/5 10:00 - 12:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Kari Andén Papadopoulos Internet och digitala medier Föreläsning Alla Digital visualitet + digital aktivism
Ons13/5 10:00 - 12:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Michael Westerlund Internet och digitala medier Föreläsning Alla Sociala medier + Interaktion och Identitet
v 21, 2020 
Mån18/5 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen, Garnisonen Jörgen Skågeby Internet och digitala medier Föreläsning Alla Debatter, myter, förhoppningar och farhågor
Ons20/5 09:00 - 11:00 MK1034 Sal2, Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 1-5 Gruppseminarium
09:00 - 11:00 MK1034 Sal3, Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 6-10 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal2, Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 11-14 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal3, Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 16-20 Gruppseminarium
Fre22/5 13:00 - 13:15 MK1034 Medier, kultur, samhälle II Omtentamen Alla Omtentamen publiceras på Athena
v 23, 2020 
Ons3/6 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen, Garnisonen Jörgen Skågeby, Petrus Dahlbeck Internet och digitala medier Tentamen Alla Salstentamen
Fre5/6 11:45 - 12:00 MK1034 Medier, kultur, samhälle II Inlämning Alla Deadline: Omtentamen, inlämning på Athena
KurskodNamn