Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2020 
20/1 09:00 - 11:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Introduktion Alla Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap och till kursen
Ti21/1 09:00 - 12:00 MK1034 Stora Redaktionen . Garnisonen Petrus Dahlbeck Medier i tid och rum Övrigt Alla Frivillligt: hjälp med problem kring e-postkonto, SU-kortet, inlogg Athena etc
On22/1 12:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Introduktion Alla Introduktion till granskningsuppgiften
Fr24/1 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Agnes Gerner, Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Föreläsning Alla Akademiskt skrivande (KW) och introduktion till bibliotekets resurser (AG)
v 5, 2020 
27/1 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Föreläsning Alla Medierad kommunikation: en lång historia
On29/1 13:00 - 15:00 MK1034 Sal2. Garnisonen Elitsa Ivanova, Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Handledning Alla Frivillig handledning av granskningsuppgiften (enligt överenskommelse)
Fr31/1 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Torbjörn Rolandsson Medier i tid och rum Föreläsning Alla Ekonomiska perspektiv på dagens medielandskap
v 6, 2020 
3/2 13:00 - 15:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Medier i tid och rum Föreläsning Alla Historiska perspektiv på radio och TV - Madeleine Kleberg
On5/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Karin Becker Medier i tid och rum Föreläsning Alla Bilden som nyheter
Fr7/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier i tid och rum Introduktion Alla Digitalisering, divergens och konvergens
v 7, 2020 
On12/2 12:00 - 12:15 MK1034 Medier i tid och rum Inlämning Alla Deadline kl 12.00: Granskningsuppgift
Fr14/2 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1. Garnisonen Michael Westerlund Medier i tid och rum Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
09:00 - 11:00 MK1034 Sal3. Garnisonen Elitsa Ivanova Medier i tid och rum Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1. Garnisonen Michael Westerlund Medier i tid och rum Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal3. Garnisonen Elitsa Ivanova Medier i tid och rum Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
13:00 - 15:00 MK1034 Sal1. Garnisonen Michael Westerlund Medier i tid och rum Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
v 8, 2020 
On19/2 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen. Garnisonen, JMK-salen. Garnisonen, Sal1. Garnisonen, Sal2. Garnisonen, Sal3. Garnisonen Petrus Dahlbeck Medier i tid och rum Tentamen Alla Salstentamen
To20/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Föreläsning, Introduktion Alla Kursintroduktion och introduktionsföreläsning
Fr21/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Sven Ross Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Medieforskningens huvudfåra I: Från allsmäktiga medier till begränsade effekter
v 9, 2020 
Ti25/2 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Sven Ross Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Medieforskningens huvudfåra II: Från mäktiga medier till den aktiva publiken
To27/2 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1. Garnisonen Carl Ritter Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1. Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
13:00 - 15:00 MK1034 Sal1. Garnisonen Carl Ritter Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
Fr28/2 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1. Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1. Garnisonen Carl Ritter Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
v 10, 2020 
On4/3 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Kritiska perspektiv I: Marxism och politisk ekonomi
To5/3 09:00 - 11:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Kritiska perspektiv II: Kultur- och ideologikritik
v 11, 2020 
9/3 13:00 - 15:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Föreläsning Alla Kritiska perspektiv III: Cultural studies
To12/3 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1. Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1. Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
14:00 - 16:00 MK1034 Sal1. Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
Fr13/3 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1. Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal1. Garnisonen Elizabeth Castaldo Lundén Medier, kultur, samhälle I Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
v 12, 2020 
16/3 09:00 - 11:00 MK1034 Sal1. Garnisonen Elitsa Ivanova Extraseminarium- kompensation
11:00 - 12:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle I Frågestund Alla Frågestund inför salstentamen
On18/3 13:00 - 15:00 JO1068, JO1070, JO7022, MK1034, MK1036, MK3014, MK3056, MK7030, MK7033, MK7036 Sal1. Garnisonen OBS! DENNA TRÄFF KOMMER ISTÄLLET ATT HÅLLAS VIA ZOOM! Anmälda kommer att bli kontaktade av studiebevakaren för mer information. För studenter som är intresserade av att bli medlemmar i Studentrådet för journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap! Studiebevakare från Humfak kommer på besök. OBS om du vill delta så behöver du anmäla dig senast 16 mars till studiebevakare@humfak.sus.su.se
Fr20/3 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen. Garnisonen, JMK-salen. Garnisonen, Sal1. Garnisonen, Sal2. Garnisonen, Sal3. Garnisonen Kristina Jerner Widestedt, Petrus Dahlbeck Medier, kultur, samhälle I Tentamen Alla Salstentamen
v 13, 2020 
Ti24/3 11:00 - 12:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Introduktion Alla Kursintroduktion- OBS ingen undervisning kommer att ske i våra lokaler! Istället kommer undervisningen ske på Athena och i andra digitala kanaler. Se mer information på Athena.
12:00 - 14:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 1: Medier och offentlighet OBS ingen undervisning kommer att ske i våra lokaler! Istället kommer undervisningen ske på Athena och i andra digitala kanaler. Se mer information på Athena.
To26/3 14:00 - 16:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Carl Ritter Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 2. Informationssamhället OBS ingen undervisning kommer att ske i våra lokaler! Istället kommer undervisningen ske på Athena och i andra digitala kanaler. Se mer information på Athena.
Fr27/3 09:00 - 12:00 MK1034, MK1036 Datorsalen. Garnisonen, JMK-salen. Garnisonen, Sal3. Garnisonen Petrus Dahlbeck Information, propaganda, reklam och PR, Medier i tid och rum Omtentamen Alla Omtentamen OBS Ingen salstentamen kommer att äga rum detta datum! För Information, propaganda,reklam och PR kommer en hemtentamen att ges istället, se Athena. För Medier i tid och rum kommer tillfälle att ges i början av juni.
v 14, 2020 
To2/4 13:00 - 15:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 3. Medier, kultur och globalisering
v 15, 2020 
On8/4 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Sven Ross Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 4. Medier, klass och etnicitet
v 16, 2020 
Ti14/4 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Kristina Jerner Widestedt Medier, kultur, samhälle II Föreläsning Alla Föreläsning 5. Medier och genus
On15/4 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Filmvisning Alla Filmvisning
14:45 - 15:00 MK1034 Medier, kultur, samhälle II Hemtentamen Hemtentamen publiceras på Athena
v 17, 2020 
20/4 09:00 - 11:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Carl Ritter Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 1-4 Gruppseminarium
12:00 - 14:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Carl Ritter Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 5-8 Gruppseminarium
12:00 - 14:00 MK1034 Sal1. Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 9-12 Gruppseminarium
Ti21/4 11:00 - 13:00 MK1034 Sal1. Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 13-16 Gruppseminarium
14:00 - 16:00 MK1034 Sal1. Garnisonen Elitsa Ivanova Medier, kultur, samhälle II Seminarium Grupp 17-20 Gruppseminarium
v 18, 2020 
On29/4 11:45 - 12:00 MK1034 Medier, kultur, samhälle II Inlämning Alla Deadline: Hemtentamen, inlämning på Athena
v 19, 2020 
4/5 09:00 - 11:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Jörgen Skågeby Internet och digitala medier Introduktion Alla Kursintroduktion
Ti5/5 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen. Garnisonen, Sal1. Garnisonen Kristina Jerner Widestedt, Petrus Dahlbeck Medier, kultur, samhälle I Omtentamen Alla Omtentamen
On6/5 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Jörgen Skågeby Internet och digitala medier Föreläsning Alla Remediering, premediering och mediearkeologi
Fr8/5 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Jörgen Skågeby Internet och digitala medier Föreläsning Alla Nätverk & Communities + Information & Algoritmer
v 20, 2020 
11/5 10:00 - 12:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Kari Andén Papadopoulos Internet och digitala medier Föreläsning Alla Digital visualitet + digital aktivism
On13/5 10:00 - 12:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Michael Westerlund Internet och digitala medier Föreläsning Alla Sociala medier + Interaktion och Identitet
v 21, 2020 
18/5 11:00 - 13:00 MK1034 JMK-salen. Garnisonen Jörgen Skågeby Internet och digitala medier Föreläsning Alla Debatter, myter, förhoppningar och farhågor
On20/5 09:00 - 11:00 MK1034 Sal2. Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 1-5 Gruppseminarium
09:00 - 11:00 MK1034 Sal3. Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 6-10 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal2. Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 11-14 Gruppseminarium
11:00 - 13:00 MK1034 Sal3. Garnisonen Internet och digitala medier Seminarium Grupp 16-20 Gruppseminarium
Fr22/5 13:00 - 13:15 MK1034 Medier, kultur, samhälle II Omtentamen Alla Omtentamen publiceras på Athena
v 23, 2020 
On3/6 09:00 - 12:00 MK1034 Datorsalen. Garnisonen Jörgen Skågeby, Petrus Dahlbeck Internet och digitala medier Tentamen Alla Salstentamen
Fr5/6 11:45 - 12:00 MK1034 Medier, kultur, samhälle II Inlämning Alla Deadline: Omtentamen, inlämning på Athena