Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som skrivs i de centrala skriv-/lärosalarna:
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) i rutan "ÅÅÅÅMMDD-XXXX" under "Ditt schema" och klicka på den gröna knappen "Se schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2020 
Ons22/1 10:00 - 12:00 FV3003 F-salen, Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning Föreläsning 1
Tors23/1 11:00 - 14:00 FV3003 Bio Mauritz, Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14:30 - 16:30 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning Föreläsning 2
v 5, 2020 
Ons29/1 09:00 - 11:00 FV3003 F-salen, Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning Föreläsning 3
Fre31/1 11:00 - 13:00 FV3003 Bio Mauritz, Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14:00 - 16:00 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning Föreläsning 4
v 6, 2020 
Ons5/2 12:00 - 14:00 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning Föreläsning 5
Fre7/2 11:00 - 13:30 FV3003 Bio Mauritz, Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14:00 - 16:00 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning Föreläsning 6
v 7, 2020 
Mån10/2 10:00 - 12:00 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Bo Florin Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 1
Tis11/2 13:00 - 15:00 FV3003 Seminarierum Wilson, Filmhuset Malin Wahlberg Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 2
Ons12/2 11:00 - 13:00 FV3003 Bio Mauritz, Filmhuset Fördjupningskurs Filmvisning
14:00 - 16:00 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning Föreläsning 7
Tors13/2 14:00 - 16:00 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning Föreläsning 8
v 8, 2020 
Mån17/2 09:00 - 11:30 FV3003 Bio Mauritz, Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
12:00 - 14:00 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning Föreläsning 9
14:00 - 16:00 FV3003 Bo Florin, Malin Wahlberg, Filminstitutets bibliotek Examensarbete Studiebesök Biblioteksvisning
Fre21/2 13:00 - 13:15 FV3003 Malin Wahlberg Examensarbete Inlämning Deadline 1, Inlämning av arbetsplan
v 9, 2020 
Tis25/2 12:00 - 13:00 FV3003 Bio Mauritz, Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14:00 - 16:00 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning Föreläsning 10
Tors27/2 09:00 - 11:00 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset), Filmhuset, Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Bo Florin, Malin Wahlberg Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 1-2
12:00 - 14:00 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning Föreläsning 11
v 10, 2020 
Tors5/3 09:00 - 17:00 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Seminarium
Fre6/3 09:00 - 17:00 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Seminarium
v 13, 2020 
Mån23/3 17:00 - 17:15 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Hemtentamen Inlämning hemtenta
Fre27/3 13:00 - 13:15 FV3003 Malin Wahlberg Examensarbete Inlämning Deadline 2, Inlämning av uppsatsutkast 1
v 18, 2020 
Mån27/4 13:00 - 13:15 FV3003 Malin Wahlberg Examensarbete Inlämning Deadline 3, Uppsatsutkast 2
v 19, 2020 
Mån4/5 17:00 - 17:15 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Omtentamen Inlämning omtenta
v 21, 2020 
Tis19/5 13:00 - 13:15 FV3003 Malin Wahlberg Examensarbete Inlämning Deadline 4, Uppsatsinlämning
v 22, 2020 
Tis26/5 09:00 - 17:00 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Bo Florin, Marina L. Dahlquist, Trond Lundemo Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 1
Ons27/5 09:00 - 17:00 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset), Filmhuset Malin Wahlberg, Marina L. Dahlquist, Trond Lundemo Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 2
KurskodNamn