Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 36, 2019 
2/9 13:30 - 15:00 FS1704 Seminarierum Wilson. Filmhuset Paula Von Wachenfeldt Dräkthistoria Introduktion Master's Programme Introduction
Ti3/9 13:00 - 15:00 FS1704 Seminarierum Wilson. Filmhuset Paula Von Wachenfeldt Dräkthistoria Seminarium Lecture 1 Defining Dress History
To5/9 13:00 - 15:00 FS1704 Seminarierum Wilson. Filmhuset Paula Von Wachenfeldt Dräkthistoria Seminarium Lecture 2 Studying Dress History
v 37, 2019 
Ti10/9 13:00 - 15:00 FS1704 Seminarierum Wilson. Filmhuset Paula Von Wachenfeldt Dräkthistoria Seminarium Lecture 3 French Court Society/Post modern society
On11/9 13:00 - 15:00 FS1704 Paula Von Wachenfeldt Dräkthistoria Studiebesök Guided visit to Livrustkammaren
v 38, 2019 
Ti17/9 13:00 - 15:00 FS1704 Seminarierum Wilson. Filmhuset Paula Von Wachenfeldt Dräkthistoria Seminarium Lecture 4 Morality, Discourse and Fashion
On18/9 13:00 - 15:00 FS1704 Seminarierum Wilson. Filmhuset Paula Von Wachenfeldt Dräkthistoria Seminarium
v 39, 2019 
Ti24/9 13:00 - 15:00 FS1704 Seminarierum Wilson. Filmhuset Paula Von Wachenfeldt Dräkthistoria Seminarium Lecture 5 The Luxury Debate
On25/9 13:00 - 15:00 FS1704 Paula Von Wachenfeldt Dräkthistoria Studiebesök Guided visit to the Hallwylhouse (Hallwylska museet)
v 40, 2019 
Ti1/10 13:00 - 15:00 FS1704 Seminarierum Wilson. Filmhuset Paula Von Wachenfeldt Dräkthistoria Seminarium Lecture 6 Dress in Old and New Regimes
v 41, 2019 
Ti8/10 13:00 - 15:00 FS1704 Seminarierum Wilson. Filmhuset Paula Von Wachenfeldt Dräkthistoria Seminarium Lecture 7 The Dandy and the Aesthetic (R)Evolution
To10/10 13:00 - 15:00 FS1704 Seminarierum Wilson. Filmhuset Paula Von Wachenfeldt Dräkthistoria Seminarium Seminar 1 From Macaronies to Incroyables
v 42, 2019 
14/10 09:30 - 11:30 FS1704 Seminarierum Wilson. Filmhuset Paula Von Wachenfeldt Dräkthistoria Seminarium Seminar 2 Analysing an angle of Dress history
v 43, 2019 
Ti22/10 13:00 - 15:00 FS1704 Seminarierum Wilson. Filmhuset Prof. Leif Runefelt Dräkthistoria Seminarium Lecture 8 Guest Lecturer
v 44, 2019 
Ti29/10 17:00 - 17:15 FS1704 Paula Von Wachenfeldt Dräkthistoria Hemtentamen Deadline Home Exam
v 50, 2019 
Ti10/12 17:00 - 17:15 FS1704 Paula Von Wachenfeldt Dräkthistoria Omtentamen Deadline Re-examination