Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Information
v 45, 2019 
4/11 13:00 - 15:00 FS1409 Seminarierum Wilson. Filmhuset Klas Nyberg Mode som industri Föreläsning Lecture 1
To7/11 13:00 - 15:00 FS1409 Seminarierum Wilson. Filmhuset Klas Nyberg Mode som industri Föreläsning Lecture 2
v 46, 2019 
11/11 10:00 - 12:00 FS1409 Seminarierum Wilson. Filmhuset Klas Nyberg Mode som industri Föreläsning Lecture 3
v 47, 2019 
Ti19/11 10:00 - 12:00 FS1409 Seminarierum Wilson. Filmhuset Klas Nyberg Mode som industri Föreläsning Lecture 4
To21/11 14:00 - 16:00 FS1409 Seminarierum Wilson. Filmhuset Klas Nyberg Mode som industri Föreläsning Lecture 5
v 48, 2019 
25/11 10:00 - 12:00 FS1409 Seminarierum Wilson. Filmhuset Klas Nyberg Mode som industri Föreläsning Lecture 6
To28/11 14:00 - 16:00 FS1409 Seminarierum Wilson. Filmhuset Klas Nyberg Mode som industri Föreläsning Lecture 7
v 49, 2019 
2/12 10:00 - 12:00 FS1409 Seminarierum Wilson. Filmhuset Klas Nyberg Mode som industri Föreläsning Lecture 8
v 50, 2019 
On11/12 10:00 - 12:00 FS1409 Seminarierum Wilson. Filmhuset Klas Nyberg Mode som industri Föreläsning Lecture 9
To12/12 17:00 - 17:15 FS1409 Mode som industri Hemtentamen Home examination published on Athena
v 3, 2020 
Fr17/1 17:00 - 17:15 FS1409 Mode som industri Hemtentamen Deadline take-home exam
v 9, 2020 
To27/2 17:00 - 17:15 FS1409 Mode som industri Omtentamen Take-home re-exam published on Athena