Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Tid Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
 FV3003 
14:00 - 16:00 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
11:00 - 12:30 Bio Mauritz. Filmhuset, Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
13:00 - 15:00 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
11:00 - 13:00 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
11:00 - 13:00 Bio Mauritz. Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14:00 - 16:00 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
11:00 - 13:00 Bio Mauritz. Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14:00 - 16:00 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
11:00 - 13:00 Bio Mauritz. Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14:00 - 16:00 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
11:00 - 13:00 Bio Mauritz. Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14:00 - 16:00 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
13:00 - 15:00 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Bo Florin Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 1
13:00 - 15:00 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Marina L. Dahlquist Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 2
14:00 - 16:00 Trond Lundemo Fördjupningskurs Seminarium
09:00 - 10:30 Bio Mauritz. Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
11:00 - 13:00 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
14:00 - 16:00 Bo Florin, Marina L. Dahlquist, Filminstitutets bibliotek Examensarbete Studiebesök Biblioteksvisning
11:00 - 13:00 Bio Mauritz. Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14:00 - 16:00 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
09:00 - 11:00 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset, Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Bo Florin, Marina L. Dahlquist Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 1-2
12:00 - 14:00 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
09:00 - 17:00 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Seminarium
09:00 - 17:00 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Seminarium
17:00 - 17:15 Trond Lundemo Fördjupningskurs Hemtenta Inlämning hemtenta
17:00 - 17:15 Trond Lundemo Fördjupningskurs Hemtenta Inlämning omtenta
09:00 - 17:00 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Bo Florin Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 1
09:00 - 17:00 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Marina L. Dahlquist Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 2