Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Tid Kurs Lokal Lärare Delkurs Studentgrupp Information
 Filmvisning 
11:00 - 12:30 FV3003 Bio Mauritz. Filmhuset, Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
11:00 - 13:00 FV3003 Bio Mauritz. Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
11:00 - 13:00 FV3003 Bio Mauritz. Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
11:00 - 13:00 FV3003 Bio Mauritz. Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
11:00 - 13:00 FV3003 Bio Mauritz. Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
09:00 - 10:30 FV3003 Bio Mauritz. Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
11:00 - 13:00 FV3003 Bio Mauritz. Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
 Föreläsning 
14:00 - 16:00 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
13:00 - 15:00 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
11:00 - 13:00 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
14:00 - 16:00 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
14:00 - 16:00 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
14:00 - 16:00 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
14:00 - 16:00 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
11:00 - 13:00 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
14:00 - 16:00 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
12:00 - 14:00 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
 Hemtenta 
17:00 - 17:15 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Inlämning hemtenta
17:00 - 17:15 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Inlämning omtenta
 Seminarium 
13:00 - 15:00 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Bo Florin Examensarbete Filmvet kandidatkurs grupp 1
13:00 - 15:00 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Marina L. Dahlquist Examensarbete Filmvet kandidatkurs grupp 2
14:00 - 16:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs
09:00 - 11:00 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset, Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Bo Florin, Marina L. Dahlquist Examensarbete Filmvet kandidatkurs grupp 1-2
09:00 - 17:00 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
09:00 - 17:00 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs
09:00 - 17:00 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Bo Florin Examensarbete Filmvet kandidatkurs grupp 1
09:00 - 17:00 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Marina L. Dahlquist Examensarbete Filmvet kandidatkurs grupp 2
 Studiebesök 
14:00 - 16:00 FV3003 Bo Florin, Marina L. Dahlquist, Filminstitutets bibliotek Examensarbete Biblioteksvisning