Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb.  
Gå till nästa månad

Ang. schemarader som avser tentamen som bokats via Tentamensservice
Gör så här för att se din sal samt placering för tentamen:

- Klicka på schemaraden för tentamen. Är det fler rader/lokaler för samma tentamen, klicka på vilken som helst
- I rutan som öppnas, klicka på länken "Tentamensplacering exam.timeedit.com" för att öppna tentamensdetaljerna i en ny webbsida
- För att se din exakta placering ange ditt 12-siffriga personnummer, med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) under "Ditt schema" i rutan "Student id" och klicka på den gröna knappen "Visa schema"
Observera att din tilldelade plats visas senast 2 dagar före tentamen

Tid Kurs Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2019 
Ons23/1 14:00 - 16:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
Tors24/1 11:00 - 12:30 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
13:00 - 15:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
v 5, 2019 
Ons30/1 11:00 - 13:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
Fre1/2 11:00 - 13:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14:00 - 16:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
v 6, 2019 
Ons6/2 11:00 - 13:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14:00 - 16:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
Fre8/2 11:00 - 13:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14:00 - 16:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
v 7, 2019 
Tis12/2 11:00 - 13:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14:00 - 16:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
Ons13/2 13:00 - 15:00 FV3003 Bo Florin Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 1
13:00 - 15:00 FV3003 Marina L. Dahlquist Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 2
Tors14/2 14:00 - 16:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Seminarium
v 8, 2019 
Mån18/2 09:00 - 10:30 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
11:00 - 13:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
14:00 - 16:00 FV3003 Bo Florin, Marina L. Dahlquist, Filminstitutets bibliotek Examensarbete Studiebesök Biblioteksvisning
v 9, 2019 
Tis26/2 11:00 - 13:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14:00 - 16:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
Tors28/2 09:00 - 11:00 FV3003 Bo Florin, Marina L. Dahlquist Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 1-2
12:00 - 14:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
v 10, 2019 
Tors7/3 09:00 - 17:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Seminarium
Fre8/3 09:00 - 17:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Seminarium
v 13, 2019 
Mån25/3 17:00 - 17:15 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Hemtentamen Inlämning hemtenta
v 19, 2019 
Mån6/5 17:00 - 17:15 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Hemtentamen Inlämning omtenta
v 22, 2019 
Tis28/5 09:00 - 17:00 FV3003 Bo Florin Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 1
Ons29/5 09:00 - 17:00 FV3003 Marina L. Dahlquist Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 2
KurskodNamn