Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

SU har sedan 18/3 övergått till distansundervisning - vänligen kontrollera med din institution (t.ex. i Athena, på studentexpeditionen eller med kursansvarig lärare) hur undervisningen fortlöper

Tid Kurs Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
2019-01-23   14:00 - 16:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
2019-01-24   11:00 - 12:30 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
  13:00 - 15:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
2019-01-30   11:00 - 13:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
2019-02-01   11:00 - 13:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
  14:00 - 16:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
2019-02-06   11:00 - 13:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
  14:00 - 16:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
2019-02-08   11:00 - 13:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
  14:00 - 16:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
2019-02-12   11:00 - 13:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
  14:00 - 16:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
2019-02-13   13:00 - 15:00 FV3003 Bo Florin Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 1
  13:00 - 15:00 FV3003 Marina L. Dahlquist Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 2
2019-02-14   14:00 - 16:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Seminarium
2019-02-18   09:00 - 10:30 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
  11:00 - 13:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
  14:00 - 16:00 FV3003 Bo Florin, Marina L. Dahlquist, Filminstitutets bibliotek Examensarbete Studiebesök Biblioteksvisning
2019-02-26   11:00 - 13:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
  14:00 - 16:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
2019-02-28   09:00 - 11:00 FV3003 Bo Florin, Marina L. Dahlquist Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 1-2
  12:00 - 14:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
2019-03-07   09:00 - 17:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Seminarium
2019-03-08   09:00 - 17:00 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Seminarium
2019-03-25   17:00 - 17:15 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Hemtentamen Inlämning hemtenta
2019-05-06   17:00 - 17:15 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Hemtentamen Inlämning omtenta
2019-05-28   09:00 - 17:00 FV3003 Bo Florin Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 1
2019-05-29   09:00 - 17:00 FV3003 Marina L. Dahlquist Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 2