Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb  
Gå till nästa månad

Tid    Kurs Lokal Lärare Delkurs Undervisningstyp Studentgrupp Information
v 4, 2019 
On23/1 14 - 16 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
To24/1 11 - 12 FV3003 Bio Mauritz. Filmhuset, Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
13 - 15 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
v 5, 2019 
On30/1 11 - 13 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
Fr1/2 11 - 13 FV3003 Bio Mauritz. Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14 - 16 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
v 6, 2019 
On6/2 11 - 13 FV3003 Bio Mauritz. Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14 - 16 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
Fr8/2 11 - 13 FV3003 Bio Mauritz. Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14 - 16 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
v 7, 2019 
Ti12/2 11 - 13 FV3003 Bio Mauritz. Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14 - 16 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
On13/2 13 - 15 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Bo Florin Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 1
13 - 15 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Marina L. Dahlquist Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 2
To14/2 14 - 16 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Seminarium
v 8, 2019 
18/2 9 - 10 FV3003 Bio Mauritz. Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
11 - 13 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
14 - 16 FV3003 Bo Florin, Marina L. Dahlquist, Filminstitutets bibliotek Examensarbete Studiebesök Biblioteksvisning
v 9, 2019 
Ti26/2 11 - 13 FV3003 Bio Mauritz. Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Filmvisning
14 - 16 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
To28/2 9 - 11 FV3003 Seminarierum 1 (Filmhuset). Filmhuset, Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Bo Florin, Marina L. Dahlquist Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 1-2
12 - 14 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Föreläsning
v 10, 2019 
To7/3 9 - 17 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Seminarium
Fr8/3 9 - 17 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Trond Lundemo Fördjupningskurs Seminarium
v 13, 2019 
25/3 17 - 17 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Hemtenta Inlämning hemtenta
v 19, 2019 
6/5 17 - 17 FV3003 Trond Lundemo Fördjupningskurs Hemtenta Inlämning omtenta
v 22, 2019 
Ti28/5 9 - 17 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Bo Florin Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 1
On29/5 9 - 17 FV3003 Seminarierum 2 (Filmhuset). Filmhuset Marina L. Dahlquist Examensarbete Seminarium Filmvet kandidatkurs grupp 2